Varainhoito

Elite Alfred Berg tarjoaa yrityksellesi kokonaisvaltaista ja yrityksesi tarpeet huomioon ottavaa varallisuuden hoitoa. Yritysasiakkaamme saavat käyttöönsä koko Elite Alfred Bergin palvelukokonaisuuden ja kokeneen, yritysasioihin erikoistuneen yhteyshenkilön. Yhteyshenkilön tukena on kaikki Elite Alfred Bergin ammattilaiset mm. verojuristit.

Henkilökohtainen yhteyshenkilösi perehtyy kanssasi yrityksesi tilanteeseen ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Perusteellisesti tehtävän nykytilanteen kartoituksen ja tulevaisuuden suunnittelun pohjalta tarjoamme sinulle työkalut ja keinot yrityksesi varallisuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Useilla yrityksillä kassassa tarvittavan likvidin varallisuuden määrä vaihtelee. Kun kassassa on varoja, joita ei välttämättä juuri sillä hetkellä tarvita liiketoiminnan pyörittämiseen, kannattaa varat sijoittaa tuottaviin, mutta likvideihin instrumentteihin.

Vakiintuneessa liiketoiminnassa yritykselle on saattanut kertyä varoja, joita ei tarvita päivittäisessä liiketoiminnassa, vaan varat odottavat yrityksen ”sotakassassa” esimerkiksi suuria investointeja tai yritysostoja. Näiden varojen osalta suosittelemme pidempiaikaisia, mutta tarvittaessa nopeasti rahaksi muutettavia sijoituksia. Myös kapitalisaatiosopimuksen hyödyntäminen voi yrityksesi tilanteessa olla järkevää, jos sijoitusvarallisuudella halutaan käydä aktiivista kauppaa.

Varainhoidon sijoitusprosessi

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää vaihtoehdoista - ota yhteyttä