Energiatehokkuus

Yritystoiminnassa on alasta riippuen erilaisia kustannustekijöitä, jotka myynnin lisäksi määrittävät yrityksen kannattavuuden. Elite Alfred Bergin asiantuntijat auttavat sinua tunnistamaan yrityksesi toiminnan kehityskohteet, joilla vähennät kustannuksia yrityksen toiminnan siitä kärsimättä.

Yksi tyypillinen säästökohde on yrityksen toimitilojen energiakustannukset. Nykyaikaisilla älyenergiaratkaisuilla on mahdollista vähentää merkittävästi yrityksen energiakustannuksia ja samalla parantaa työviihtyvyyttä.

Energiasäästöjä avaimet käteen -periaatteella

Elite Alfred Berg tarjoaa yrityksille, yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, kiinteistöjen energiatehokkuushankkeita avaimet käteen -periaatteella. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa kokonaisvaltaisesti älyenergiahankkeen suunnittelun, toteutuksen, huollon, ylläpidon sekä rahoituksen.

Hankkeiden rahoituksesta vastaa Elite Älyenergia I Ky -rahasto. Rahasto sijoittaa huolellisesti valittuihin energiatehokkuuskohteisiin hajautetusti ja hyödyntää erilaisia teknisiä ratkaisuja energiasäästön saavuttamiseksi kohteissa. Tutustu Elite Älyenergia -rahastoon.

Rahaston Leasign-toimintaperiaate

Rahaston varoilla toteutetaan energiatehokkuushankkeita, ja rahaston hankkeissa omistukseensa saamat laitekokonaisuudet vuokrataan operatiivisella leasingsopimuksella kiinteistön käyttäjälle. Kiinteistön käyttäjä maksaa leasingvuokraa rahastolle, mutta saa samanaikaisesti merkittävän säästön energiakustannuksissaan. Vuokra-ajan jälkeen käyttäjällä on mahdollisuus lunastaa laitekokonaisuus ja saada koko kertyvä energiasäästö itselleen. 

 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jos haluat tietää, kuinka paljon voisit säästää energiakustannuksissasi