Elite Alfred Berg Teknologiayhtiöt Kuponki

JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Elite Alfred Berg Teknologiayhtiöt Kuponki - merkintäaika päättyi 9.12.2020

Elite Alfred Berg Teknologiayhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 10 suuren Yhdysvalloissa listatun teknologiayhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.
   
 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 5 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.
   
 • Suojaa osakeindeksin 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.
   
 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 9).

MARKKINOINTIESITE

TyyppiPääomasuojaamaton osakeindeksin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
SijoitusaikaNoin 1–6 vuotta1
Kohde-etuusOsakeindeksi, Solactive Home Staying Technologies 2020 AR 5 % Index (Bloomberg-järjestelmän tunniste: SOHOME20 Index)
Kasvava tuotto5 % x kuluneiden puolivuotiskausien määrä (alustava)
Liikkeeseenlaskija ja takaajaBNP Paribas Issuance B.V., luottoluokitus: A+ (S&P), takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody’s, S&P)
Merkintähinta1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä5 lainaa, joka vastaa 5 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
MerkintäaikatauluMerkintäaika 11.11.2020–9.12.2020, maksupäivä viimeistään 9.12.20202

1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti puolivuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.

2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.

Kuukausikatsaus

KUUKAUSIKATSAUS 2021 KESÄKUU

Dokumentit

Markkinointiesite

AVAINTIETOASIAKIRJA (FI)

Avaintietoasiakirja (EN)

Lainaehdot

Ohjelmaesite

Ohjelmaesitteen täydennys 1

ohjelmaesitteen täydennys 2

Ohjelmaesitteen täydenNys 3

Vahvistus puolivuosittain kasvavasta tuotosta ja osakeindeksin alkuarvosta

Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.