Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turbo

JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turbon merkintäaika päättyi 22.5.2020

Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Fortum Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Sampo Oyj:n ja Telia Co AB:n osakkeiden tasapainoin muodostaman osakekorin (”osakekori”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

  • Korkea tuottokerroin positiiviseen kehitykseen: Sijoittaja hyötyy osakekorin positiivisesta kehityksestä tuottokattoon asti vähintään 240 %:n tuottokertoimella (alustava).
  • Rajattu maksimituotto: Sijoituksen maksimituotto nimellisarvolle laskettuna on vähintään 120 %, koska sijoittajan hyödyksi ei lasketa osakekorin yli 50 %:n positiivista kehitystä (= 240 % x 50 %).
  • Suojaa osakekorin 30 %:n kurssilaskua vastaan: Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakekorin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.
  • Ei pääomasuojaa: Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” sivulla 8 markkinointiesitteessä).

MARKKINOINTIMATERIAALI

TyyppiPääomasuojaamaton osakekorin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
SijoitusaikaNoin 5 vuotta
Kohde-etuusTasapainotettu osakekori sisältäen seuraavien yhtiöiden osakkeet: Fortum Oyj, Nokian Renkaat Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Sampo Oyj, Telia Co AB
TuottokerroinVähintään 240 % (tuottokerroin on alustava ja vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä)
LiikkeeseenlaskijaDanske Bank A/S, luottoluokitukset: A, A3, A (Fitch, Moody’s, S&P)
Merkintähinta1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä5 lainaa, joka vastaa 5 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
MerkintäaikatauluMerkintäaika 4.5.2020–22.5.2020, maksupäivä viimeistään 25.5.20201

 1)Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.

Kuukausikatsaus 

KUUKAUSIKATSAUS 2021 KESÄKUU

Dokumentit

Markkinointiesite

Avaintietoasiakirja

Lainaehdot

Ohjelmaesite

Ohjelmaesitteen tiivistelmä

Ohjelmaesitteen täydennys 1

Ohjelmaesitteen täydennys 2

Ohjelmaesitteen täydennys 3

Ohjelmaesitteen täydennys 4

Vahvistus lopullisesta tuottokertoimesta 

Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.