Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo -
merkintäaika päättyi 12.2.2021

Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 50 vastuullisesti toimivan yhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

  • Korkea tuottokerroin positiiviseen kehitykseen: Sijoittaja hyötyy osakeindeksin positiivisesta kehityksestä tuottokattoon asti vähintään 270 %:n tuottokertoimella (alustava).
  • Rajattu maksimituotto: Sijoituksen maksimituotto nimellisarvolle laskettuna on vähintään 135 %, koska sijoittajan hyödyksi ei lasketa osakeindeksin yli 50 %:n positiivista kehitystä (= 270 % x 50 %).
  • Suojaa osakeindeksin 30 %:n kurssilaskua vastaan: Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.
  • Ei pääomasuojaa: Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 9).

MARKKINOINTIESITE

 

TyyppiPääomasuojaamaton osakeindeksin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
SijoitusaikaNoin 5 vuotta
Kohde-etuusOsakeindeksi, Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5% Index (Bloomberg-järjestelmän tunniste: ECC5D Index)
TuottokerroinVähintään 270 % (tuottokerroin on alustava ja vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä)
LiikkeeseenlaskijaBNP Paribas Issuance B.V., luottoluokitus: A+ (S&P), takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody’s, S&P)
Merkintähinta1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä10 lainaa, mikä vastaa 10 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
MerkintäaikatauluMerkintäaika 18.1.2021–12.2.2021, maksupäivä viimeistään 12.2.20211

 1)Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.

Kuukausikatsaus

KUUKAUSIKATSAUS 2021 KESÄKUU

Dokumentit

Markkinointiesite

Avaintietoasiakirja

Lainaehdot

Ohjelmaesite

Ohjelmaesitteen täydennys 1

Ohjelmaesitteen täydennys 2

Ohjelmaesitteen täydennys 3

Ohjelmaesitteen täydennys 4

vahvistus lopullisesta tuottokertoimesta

Ilmoitus sijoittajille liikkeEllelaskusta ja tuottokertoimesta

vahvistus kohde-etuutena olevan osakeindeksin alkuarvosta

 

Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.