Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet kohtuullisen vähäriskisiin toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.


Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta.


Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa.

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Rahaston kvartaalikatsaus 31.03.2020

Tammikuussa rahasto viimeisteli Kuopion Portin kaupan. Rahasto osti kokonaisuudesta noin 3 500 neliötä käsittävät toimisto- ja liiketilat sekä enemmistöosuuden pysäköintilaitoksesta. Korttelissa on lisäksi asuintornitaloja, matkakeskus sekä monipuoliset palvelut. Koronan tuoman epävarmuuden vuoksi emme toteuttaneet muita kiinteistökauppoja tällä kvartaalilla. Näin ollen osa varoista on käteisenä.

Katsauskauden päättyessä varoista on sijoitettuna 48 % toimitiloihin, 43 % asuntoihin ja 9 % pysyy käteisenä. Tulevissa hankinnoissa rahasto painottaa edelleen toimitiloja parantaakseen rahaston tuottopotentiaalia. Muuttuneessa markkinatilanteessa pyrimme keskittymään kiinteistötyyppeihin, jotka eivät ole niin alttiita koronan jälkivaikutuksille, kuten tietynlainen logistiikka ja muuntojoustavattoimistotilat. Tulosta rasittivat Granin kauppakeskukseen ja Kuriirinmuurin toimistotiloihin kohdistuvat suuret vuokralaismuutostyöt sekä Kuopion Portin kertaluonteiset kulut. Myös ravintola- ja liiketilojen arvoja on tilapäisesti laskettu peilaten markkinatilanteeseen. Kvartaalin päättyessä suurin osa vielä alkuvuodesta vapaina olleista uusista asuinkohteista on vuokrattuina. Rahasto maksoi huhtikuussa vuoden 2019 tulokseen perustuvan tuotonmaksun, jonka määrä oli 5 euroa osuutta kohden.

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 € (A-sarja)
Aloituspäivä: 30.9.2016 (A-sarja)

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,5 % (A-sarja)

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 % (A-sarja)

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (kiinteä 6 %:n vuosituotto).

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.