Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet kohtuullisen vähäriskisiin toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.


Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta.


Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa.

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Rahaston kvartaalikatsaus 30.9.2019

Vuoden kolmannella neljänneksellä rahasto jatkoi uusien kohteiden hankintaa. Elokuussa rahasto allekirjoitti sopimuksen 12 asunnon ja 7 autopaikan ostamisesta. Kyseinen uudiskohde sijaitsee raideliikenteen välittömässä läheisyydessä Helsingin Pitäjänmäessä ja kohde valmistuu käyttöönotettavaksi marraskuun puolivälissä. Rahasto kasvattaa strategiansa mukaisesti laadukkaiden asunto-omistusten määrää ja loppuvuoden aikana rahasto keskittyy ainoastaan asuntojen lisäämiseen.


Rahasto hankki elokuun aikana myös liiketilan Helsingin Rauhankadulta. Kohde on vuokrattu Keskolle K-Marketin käyttöön. Kvartaalin aikana maksettiin myös osa edellisen kvartaalin kauppojen varainsiirtoveroista. Kohteiden arvonnousu on ollut hyvin maltillista katsauskauden aikana. Kvartaalin päättyessä varoista on sijoitettuna 53 % toimitiloihin, 26 % asuntoihin ja 21 % on käteisenä. Vuoden toisella neljänneksellä rahasto keräsi runsaasti uusia merkintöjä, mikä näkyy tällä kvartaalilla rahaston käteisen määrässä. Kvartaalin päättymisen jälkeen rahasto onkin hankkinut suuremman asuntokokonaisuuden, joka sisältää 120 asuntoa ja 84 autopaikkaa.

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (kiinteä 6 %:n vuosituotto).

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.