Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet kohtuullisen vähäriskisiin toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.


Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta.


Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa.

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Rahaston kvartaalikatsaus 31.12.2019

Vuoden 2019 syksyn aikana rahasto neuvotteli aktiivisesti eri asuntosijoitusmahdollisuuksista. Neuvottelujen lopputuloksena rahasto osti  vuoden viimeisen kvartaalin aikana 120 asuntoa ja 84 autopaikkaa. Asunnot sijaitsevat 10 eri taloyhtiössä pääkaupunkiseudulla sekä sen kehyskunnissa, mikä vahvistaa rahaston strategian mukaista asuntojen tavoitejakaumaa. Kaikki kohteet sijaitsevat laadukkaissa uudisrakennuksissa ja muodostavat yhtiöstä vähemmistöosuuden. Suurin osa kaupasta koski valmiina olevia kohteita, joissa aloitettiin heti aktiivinen vuokraustoiminta. Ainoa vielä rakenteilla oleva kohde valmistuu arviolta toukokuussa 2020. Lisäksi rahasto viimeisteli kesällä solmitun pienimuotoisemman asuntokaupan.

Katsauskauden päättyessä varoista on sijoitettuna 41 % toimitiloihin, 47 % asuntoihin ja 12 % on käteisenä. Käteisen määrä on vähentynyt selkeästi viime kvartaalista uusien asuntokauppojen myötä. Tammikuun 2020 loppupuolella viedään päätökseen jo vuoden 2019 puolella allekirjoitettu kauppa Kuopion Portin liike- ja toimistotiloista sekä pysäköintihallista. Alkuvuoden aikana rahasto keskittyy kartoittamaan uusia toimitilakohteita.

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 € (A-sarja)
Aloituspäivä: 30.9.2016 (A-sarja)

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,5 % (A-sarja)

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 % (A-sarja)

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (kiinteä 6 %:n vuosituotto).

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.