Elite Alfred Berg Suomi Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.

Kuukausikatsaus 31.7.2019
A-osuussarja

Heinäkuussa osakemarkkinat jatkoivat yllättävän vahvaa nousua globaalin talouskehityksen epävarmuustekijöistä huolimatta. Vaikka talouden fundamentit ovat heikentyneet, sijoittajat luottavat keskuspankkeihin ja niiden haluun elvyttää voimakkaasti kriisitilanteissa. Tämä on lääke, joka kannattelee osakkeiden tasaista nousutrendiä. Osakkeiden arvostustasot ovat nousseet jo melkoisen korkealle ja huoli ennusteiden pitävyydestä luo epävarmuutta markkinoille. Kuukauden aikana globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR saavutti kaikkien aikojen huippunsa ja nousi 2,6 %.

USA:ssa presidentti Donald Trump on ottanut uuden väsytystaktiikan käyttöönsä kauppaneuvotteluissa. Neuvotteluja kyllä käydään, ainakin näennäisesti, mutta minkäänlaista edistystä ei ole havaittavissa. Oikeastaan päinvastoin eli nähtävissä on ollut jopa pientä takapakkia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kauppakiista jatkuu vielä pitkään ja ettei konkreettisia tuloksia saada ainakaan lähikuukausien aikana. USA:n keskuspankki Fed laski odotetusti ohjauskorkoaan, mutta kommentit tulevasta korkokehityksestä eivät sijoittajia vakuuttaneet. Tuloskausi saatiin heinäkuussa käyntiin, ja kun S&P 500 -yhtiöistä 72 % oli raportoinut tuloksestaan, positiivisia yllätyksiä oli saatu liikevaihdon osalta 59 %:lta yhtiöistä ja liiketuloksen osalta 78 %:lta yhtiöistä.

Euroopan taloustilanne näyttää heikkenevän entisestään. Useat luottamusluvut, ostopäällikköindeksit ja muut talouden tilaa kuvaavat tunnusluvut osoittavat kehityksen olevan aneemista. Tämä heijastuu väkisinkin osakemarkkinoille, mikä luo epävarmuutta sijoittajien keskuudessa. Euroopan keskuspankin retoriikka korkokokouksensa jälkeen ei vielä riittänyt vakuuttamaan markkinoita tulevasta kehityksestä. Joka tapauksessa odotettavissa on uusi talouden elvytysohjelma. Heinäkuussa 65 % Stoxx 600 -yhtiöistä ehti raportoida tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta 57 %:lla.

Helsingin pörssissä osakekurssit olivat laskussa poiketen globaalista osakemarkkinasta. Yleisindeksi jäi selvästi miinukselle päätyen -1,3 % laskuun. Erityisen heikkoja olivat konepajat, eikä Nokian positiivinen tulosyllätys riittänyt kääntämään indeksin suuntaa paremmaksi. Helsingissä tuloksestaan ehti raportoida ainoastaan 43 % yhtiöistä. Positiivisia yllätyksiä saatiin liikevaihdon osalta 38 %:lta ja liiketuloksen osalta 33 %:lta yhtiöistä, eli aika vaatimattomasti lähti kotimainen tuloskausi käyntiin.

Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli informaatioteknologia. Selvästi heikoimmin tuotti teollisuustuotteet ja -palvelut. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi Nokia erittäin positiivisen tulosyllätyksensä saattelemana. Matalinta tuottoa saatiin Konecranesista, joka kohtuullisesta tuloksestaan huolimatta oli paineessa koko konepajasektorin mukana. Heinäkuussa rahastossa kasvatettiin edelleen Outotecin painoa. Myyntilaidalla oltiin Fortumissa. Ramirent poistui kokonaan salkusta Loxamin tekemän ostotarjouksen seurauksena.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803556
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR
Minimimerkintä: 1 EUR
Aloituspäivä: 4.12.1992

Palkkiot

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista.