Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa pohjoismaisiin (pois lukien Islanti) yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon tai Tukholman pörsseissä listattuja osakkeita, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus, laatu ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on tuottaa Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto.

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

 

Kuukausikatsaus 30.4.2019
A-osuussarja

Huhtikuussa osakkeet jatkoivat edelleen vahvaa nousutrendiä ylöspäin, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi nousi 3,6 %. Markkinat saivat positiivista virettä USA:ssa hyvin alkaneesta tuloskaudesta. Myös USA:n ja Kiinan välisistä kauppaneuvotteluista saatiin lähes päivittäin positiivisia uutisia, joka tuki markkinaa.

Yhdysvalloissa saatiin hyvät teollisuuden ostopäällikköluvut, mutta toisaalta palvelualojen vastaavat tilastot olivat odotuksia heikommat. Tämä aiheutti huolia tilanteen vaikutuksesta kuluttajiin ja kuluttajien luottamukseen tulevaisuuden osalta. USA:n ensimmäisen kvartaalin BKT kasvoi selvästi, mutta odotukset ylittänyt osuus selittyi suurelta osin varastojen kasvulla. Fedin kokoukselta odotettiin informaatiota jopa politiikan kääntymisestä koronlaskujen suuntaan, mutta sen osalta jouduttiin vielä pettymään.

Euroopassa neuvoteltiin Brexit-lykkäys lokakuun loppuun saakka, joka hieman rauhoitti sijoittajien mieliä ainakin hetkeksi. EKP:n kokous oli jälleen kerran melko tapahtumaköyhä. Keskuspankki kertoi ohjauskoron pysyvän nykytasolla vähintään kuluvan vuoden ajan. Mitään uutta tietoa ei saatu myöskään TLTRO III -ohjelmasta. Saksan heikosta taloustilanteesta kertoi odotuksia heikompi IFO-indeksi.

Kiina kertoi hyvistä vientiluvuistaan, jotka lupaavat positiivista virettä koko globaalin kaupan osalta. Kauppaneuvottelujen edistyessä markkinoilla huhuttiin, että USA poistaisi 250 miljardin tullit Kiinan tuonnista, jos sopu syntyy.

Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi huhtikuun lopussa plussalle 0,51 %. Indeksi kävi kuukauden alkupuolella jo yli 5 % nousussa, mutta muutamien suuryhtiöiden tulospettymykset (mm. Nokia) aiheuttivat kuukausitasolla maltillisemman nousun.

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit rahastossa yhtiökokoonpanoon ei tehty muutoksia. Tuottoisin osake huhtikuussa oli Lagercrantz Group +15,6 %. Heikoimmin menestyi Dios Fastigheter -9,6 %.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000359682
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Nordic TR Net EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 28.12.2018

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 2 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa.