Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa pohjoismaisiin (pois lukien Islanti) yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon tai Tukholman pörsseissä listattuja osakkeita, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus, laatu ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on tuottaa Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto.

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

 

Kuukausikatsaus 28.2.2019
A-osuussarja

Osakemarkkinoiden meno jatkui myös helmikuussa vahvana, tosin tasaantuen hieman tammikuun rallista. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR -indeksi nousi 3,5 % ja myös USA:ssa S&P 500 -indeksi nousi 3,6 %. Keskustelut ja spekulaatiot kauppasodan ratkaisusta olivat jälleen vahvasti esillä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti kuukauden puolivälin jälkeen sallivansa kauppaneuvottelujen venymisen yli aiemmin asetetun takarajan (1.3.2019). Tämän jälkeen markkinoille levisi huhu, että kauppasopimus olisi valmis allekirjoitettavaksi jo maaliskuun puolessavälissä. Erityisesti Kiinan osakemarkkinat saivat voimakasta nostetta Trumpin kommenteista ja markkinahuhuista.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fedin kokouspöytäkirjoista oli tulkittavissa, että jäsenistön mielipiteet koronnostopolitiikasta ovat jakautuneet entisestään. Koronnostoindikaatioita tullaan todennäköisesti laskemaan ja samalla päättyy taseen alasajo. Tuloskausi oli helmikuussa loppusuoralla kun S&P 500 -indeksin yhtiöistä 95 % ehti raportoida tuloksensa. Näistä 59 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja vastaavasti 72 % liiketuloksen osalta.

Euroopassa Brexit oli vahvasti edustettuna uutisvirrassa. Britannian pääministeri Theresa May sai aikaan uuden äänestyksen Brexit-sopimuksesta. Parlamentin odotetaan kumoavan uuden esityksen ja koko Brexitin lykkääntyminen näyttää yhä todennäköisemmältä. Myös Euroopassa tuloskausi kääntyi loppusuoralle, kun Stoxx 600 -yhtiöistä 75 % ehti raportoida tuloksensa. Näistä 64 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja 49 % liiketuloksen osalta.

Aivan kuukauden lopussa saatiin Kiinan teollisuuden tilaa kuvaava Caixinin ostopäällikköindeksi, joka yllättäen kääntyi vahvaan nousuun. Tämä, yhdessä kauppasotaneuvottelujen positiivisen vireen kanssa, tuki merkittävästi Kiinan osakemarkkinoita.

Helsingin pörssin yleisindeksi nousi helmikuussa 2 %. Kuukauden aikana saatiin tuloskausi hyvään vauhtiin, kun tuloksestaan ehti kertoa yli 80 % raportoivista yhtiöistä. Näistä 49 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja 35 % liiketuloksen osalta.

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahastossa yhtiökokoonpanoon ei tehty muutoksia. Eniten rahaston tuottoa rasitti Swedbank, jonka osakekurssi laski helmikuussa 17 %, johtuen rahanpesusyytteistä pankkia kohtaan.

 

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000359682
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Nordic TR Net EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 28.12.2018

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 2 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa.