Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa pohjoismaisiin (pois lukien Islanti) yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon tai Tukholman pörsseissä listattuja osakkeita, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus, laatu ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on tuottaa Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto.

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

 

Kuukausikatsaus 30.6.2019
A-osuussarja

Kesäkuussa osakekurssit kääntyivät heikon toukokuun jälkeen taas nousuun, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR -indeksi nousi 4,3 %. Nousua on vuoden alkuun verrattuna 16,7 %, joten olemme geo- ja talouspoliittisista riskeistä huolimatta taas lähellä kaikkien aikojen korkeinta tasoa. Kesäkuun nousun taustalla oli merkittävissä määrin keskuspankkien, sekä Euroopan keskuspankin (EKP) että varsinkin Yhdysvaltain keskuspankin (Fed), yhä varovaisemmaksi muuttunut viestintä tulevasta talouskasvusta. Samalla keskuspankkien antamat signaalit lisäelvytyksistä kasvun varmistamiseksi kasvoivat yhä vahvemmiksi. Korkomarkkinat hinnoittelevat selvästi heikompaa markkina-/talouskehitystä, kun taas osakemarkkinat ovat positiivisemmalla laidalla.

Kesäkuussa spekulaatiot kauppasodan ympärillä hallitsivat jälleen osakemarkkinoita. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppasodassa yritettiin päästä eteenpäin kesäkuun lopussa pidetyssä G20-maiden huippukokouksessa Japanissa. Ennakko-odotukset olivat aika matalalla, sillä osapuolet eivät olleet tavanneet sen jälkeen, kun edelliset neuvottelut kariutuivat ja uusia tulleja määrättiin puolin ja toisin kuukautta aikaisemmin. Osapuolet sopivat nyt, että varsinaiset kauppaneuvottelut käynnistetään uudelleen ja että Yhdysvaltojen uhkaukset laittaa loput 300 miljardin taalan arvoiset kauppatavarat tuontitullien piiriin eivät toistaiseksi toteudu. Tämän lisäksi Yhdysvallat lupasi höllentää rajoituksia kiinalaista teknologiayhtiötä Huaweita kohtaan ja sallia yhdysvaltalaisten yhtiöiden kaupankäynti Huawein kanssa tietyin ehdoin. Anti oli siis odotetun laiha, mutta positiivista on, että kauppasodan eskaloinnilta toistaiseksi vältyttiin ja että neuvotteluja taas jatketaan. Varsinaiseen sopuun on kuitenkin vielä pitkä matka, sillä samat kiistakysymykset ovat edelleen ratkaisematta. Muutoin Kiina jatkoi kesäkuussa talouden elvyttämistä ilmoittamalla muun muassa investoivansa infrastruktuuriin ja tekevänsä verokevennyksiä.

Makrorintamalla nähtiin Yhdysvalloissa erittäin heikkoa työllisyysdataa toukokuun osalta. Tätä kompensoi osaltaan vahva yksityinen kulutus, joka tuntuu tukevan koko taloutta. Odotukset koronlaskujen suhteen kuluvalle vuodelle nousivat selvästi ja samalla epävarmuus osakemarkkinoiden suhteen kasvoi entisestään. Euroopassa inflaatiokehitys oli edelleen olematonta samalla kun Saksan teollisuustuotantoluvut olivat heikkoja, mikä ennakoi talouden supistumista vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. Talouskasvunäkymät Euroopassa ovat edelleen pysyneet varsin vaisuina, ja EKP leikkasi viime kuussa ennusteitaan Euroopan kasvun suhteen. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi sanoi kaikkien elvytyskeinojen olevan käytössä, jos tarve vaatii. Sijoittajien tunnelmia kuvaava ZEW-indeksi oli myös melko karua luettavaa.

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit -rahastossa yhtiöiden kokoonpanoon tehtiin muutamia muutoksia. Salkusta myytiin muun muassa Atea, Austevoll Seafood sekä Nibe Industrier. Vastaavasti ostettiin uusina yhtiöinä muun muassa Clas Ohlson, Gjensidige sekä Novo Nordisk. Tuottoisimmat osakkeet olivat kesäkuussa Evry, Catena sekä Tokmanni. Heikoimmin menestyivät sen sijaan SalMar, Leroy Seafood sekä Per Aarsleff.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000359682
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Nordic TR Net EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 28.12.2018

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 2 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa.