Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 31.7.2019

Osuussarja A

Heinäkuussa osakemarkkinat jatkoivat yllättävän vahvaa nousua globaalin talouskehityksen epävarmuustekijöistä huolimatta. Vaikka talouden fundamentit ovat heikentyneet, sijoittajat luottavat keskuspankkeihin ja niiden haluun elvyttää voimakkaasti kriisitilanteissa. Tämä on lääke, joka kannattelee osakkeiden tasaista nousutrendiä. Osakkeiden arvostustasot ovat nousseet jo melkoisen korkealle ja huoli ennusteiden pitävyydestä luo epävarmuutta markkinoille. Kuukauden aikana globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR saavutti kaikkien aikojen huippunsa ja nousi 2,6 %.

USA:ssa presidentti Donald Trump on ottanut uuden väsytystaktiikan käyttöönsä kauppaneuvotteluissa. Neuvotteluja kyllä käydään, ainakin näennäisesti, mutta minkäänlaista edistystä ei ole havaittavissa. Oikeastaan päinvastoin eli nähtävissä on ollut jopa pientä takapakkia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kauppakiista jatkuu vielä pitkään ja ettei konkreettisia tuloksia saada ainakaan lähikuukausien aikana. USA:n keskuspankki Fed laski odotetusti ohjauskorkoaan, mutta kommentit tulevasta korkokehityksestä eivät sijoittajia vakuuttaneet. Tuloskausi saatiin heinäkuussa käyntiin, ja kun S&P 500 -yhtiöistä 72 % oli raportoinut tuloksestaan, positiivisia yllätyksiä oli saatu liikevaihdon osalta 59 %:lta yhtiöistä ja liiketuloksen osalta 78 %:lta yhtiöistä.

Euroopan taloustilanne näyttää heikkenevän entisestään. Useat luottamusluvut, ostopäällikköindeksit ja muut talouden tilaa kuvaavat tunnusluvut osoittavat kehityksen olevan aneemista. Tämä heijastuu väkisinkin osakemarkkinoille, mikä luo epävarmuutta sijoittajien keskuudessa. Euroopan keskuspankin retoriikka korkokokouksensa jälkeen ei vielä riittänyt vakuuttamaan markkinoita tulevasta kehityksestä. Joka tapauksessa odotettavissa on uusi talouden elvytysohjelma. Heinäkuussa 65 % Stoxx 600 -yhtiöistä ehti raportoida tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta 57 %:lla.

Helsingin pörssissä osakekurssit olivat laskussa poiketen globaalista osakemarkkinasta. Yleisindeksi jäi selvästi miinukselle päätyen -1,3 % laskuun. Erityisen heikkoja olivat konepajat, eikä Nokian positiivinen tulosyllätys riittänyt kääntämään indeksin suuntaa paremmaksi. Helsingissä tuloksestaan ehti raportoida ainoastaan 43 % yhtiöistä. Positiivisia yllätyksiä saatiin liikevaihdon osalta 38 %:lta ja liiketuloksen osalta 33 %:lta yhtiöistä, eli aika vaatimattomasti lähti kotimainen tuloskausi käyntiin.

Elite Alfred Berg Osake -rahastossa vahvin toimiala heinäkuussa oli informaatioteknologia. Heikoimmin menestyi perusteollisuus. Kuukauden aikana rahaston kokoonpanoon tai allokaatioon ei tehty merkittäviä muutoksia.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000096920
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 28.05.2014

Palkkiot

Palkkiot Kiinteä hallinnointipalkkio: 3 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahaston tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.