Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 29.2.2020

Osuussarja A

Perinteiset kauppasota-asiat jäivät taka-alalle, kun koronavirus hallitsi osakemarkkinoiden kulkua koko helmikuun ajan. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi, MSCI ACWI Net TR EUR, päätyi vahvasti pakkaselle 7,3 %. Kiinasta lähtenyt virus siirtyi myös muualle maailmaan ja erityisesti Italian tilanne nousi otsikoihin. Helmikuun viimeinen viikko oli osakkeissa jyrkkää alamäkeä, kunnes USA:n keskuspankki Fed sai korkokommenteillaan USA:n markkinat tasaantumaan aivan kuukauden viimeisenä päivänä juuri ennen markkinoiden sulkeutumista. Tässä vaiheessa sijoittajat alkoivat pohtia, paljonko koronariskiä on jo hinnoiteltu osakkeisiin, ja minkälaiset vaikutukset viruksella on sekä yritysten Q1-tuloksiin että ohjeistuksiin koko vuodelle 2020. Näistä huolista on suora linkki globaaliin talouskasvuun (jota on vaikea laittaa ennusteisiin) ja pelkoon sen murenemisesta yritysten tulosten mukana. Kiina elvyttää talouttaan omilla toimillaan ja aikoo leikata USA:n tulleja, mutta riittääkö tämä? Kiinan ostopäällikköindeksit kertovat talouden voimakkaasta supistumisesta, mutta toisaalta maaliskuun vastaavista luvuista odotetaan loikkaa ylöspäin aktiviteetin kasvun myötä. Joka tapauksessa tulosvaroitusten määrä eri markkinoilla tulee kasvamaan seuraavan kvartaaliraportoinnin yhteydessä.

USA:ssa S&P500-osakeindeksi laski 7,7 % (euromääräisesti). USA:sta saatiin vahvaa tilastoa muun muassa työllisyydestä ja pienyritysten luottamuksesta, mutta ostopäällikköluvut sekä teollisuudesta että palvelualoilta olivat vaisuja. S&P500-yhtiöiden 2020-ennusteet ovat tulleet selvästi alas ja varoituksia tulevasta kehityksestä ovat antaneet muiden muassa Apple, Coca Cola ja Microsoft. USA:ssa osakkeet tulivat helmikuun romahduksessa Eurooppaa hanakammin alas, johon saattaa liittyä myös niin sanottu Sanders-riski, koska demokraattien presidenttiehdokkuudesta kisaava Bernie Sanders on tunnetusti vähemmän pidetty sijoitusmarkkinoilla.

Euroopan osakemarkkinat olivat myös paineessa, kun Stoxx 600 -indeksi päätyi koko kuukauden osalta 8,5 % alamäkeen. Saksan sijoittajaluottamusta kuvaava ZEW oli heikko ja suurin syy siihen oli tärkeän kauppakumppanin Kiinan virusongelmat seurauksineen. Toisaalta taas Saksan IFO (talouden luottamus) oli yllättävän vahva eli koronavirus ei vielä ehtinyt siihen heijastelemaan.

Helsingissä mentiin samaan tahtiin muun maailman kanssa, kun yleisindeksi päätyi 6,4 prosentin laskuun. Suurimmassa paineessa olivat sykliset sektorit ja erityisesti konepajat.

Elite Alfred Berg Osake -rahastossa vahvin toimiala helmikuussa oli kiinteistöt. Heikoimmin menestyi rahoitus. Kuukauden aikana ei tehty merkittäviä maantieteellisiä allokaatiomuutoksia. Aivan helmikuun lopussa rahaston sijoitusastetta laskettiin epävarmuuden kasvaessa osakemarkkinoilla.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000096920
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 28.05.2014

Palkkiot

Lunastuspalkkio: A-sarja 1,0 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahaston tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto‐osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.