Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

TEE SIJOITUS

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 30.9.2020

Syyskuussa sijoittajat laskivat riskipositioitaan ja osakemarkkinoiden suunta kääntyi negatiiviselle uralle.  Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi -1,3 % laskuun. Markkinoilla alettiin kyseenalaistaa teknologiaosakkeiden arvostustasojen oikeellisuutta ja tämä johti lievään myyntiaaltoon pariinkin otteeseen. Toki pientä palautumistakin tekno-osakkeissa nähtiin. Rokoteoptimismikin nosti välillä päätään antaen nostetta osakkeille, mutta sekään ei riittänyt saattamaan indeksejä positiiviseksi. Koronarajoituksia lisättiin erityisesti Euroopassa, jossa tautitilanne kehittyi jälleen huonompaan suuntaan.

Yhdysvalloissa S&P500 indeksi laski -2,1 % (euromääräisesti). Osakkeiden heilunta oli melko voimakasta ja erityisesti USA:n työmarkkinaluvut tuntuivat heilauttelevan osakekursseja. Paljon odotettua koronatukipakettia ei saatu vieläkään kasaan, mikä osaltaan latisti sijoittajien tunnelmia. Markkinoita piristävä tekijä sitä vastoin oli isojen yritysjärjestelyjen lisääntyminen USA:ssa. Myös loppuvuoden aikana yrityskauppa-aktiviteetin uskotaan olevan korkeahkolla tasolla.

Euroopassa Stoxx 600 indeksi päätyi koko kuukauden osalta -1,5 % laskuun. EKP ei tunnu edelleenkään olevan huolissaan euron vahvistumisesta USA:n dollaria vastaan. Keskuspankin kokouksen anti oli muutenkin melko laimea ja esim. lisäelvytyksestä ei saatu mitään uutta tietoa. Tämän suhteen odotukset siirtyivät lokakuulle. Markkinoilla huhuttiin, että EKP poistaa pankkien osingonmaksukiellon alkuvuodesta 2021.

Myös Helsingin pörssissä edettiin mollivoittoisesti, joskin yleisindeksi päätyi vain maltilliseen -0,6 % laskuun. Metsäteollisuuden edustajat jatkoivat vahvaa menoaan. Uutinen Ahlström-Munksjön ostamisesta pois pörssistä siivitti yhtiön osakekurssin noin 25 %:n nousuun. Kuluttajapuolelta Keskon osake oli myös selvässä nosteessa. Kolmas kvartaali saatiin siis päätökseen ja kohta alkava tuloskausi on jälleen mielenkiinnon kohteena.

Elite Alfred Berg Osake -rahastossa vahvin toimiala syyskuussa oli terveydenhuolto. Heikoimmin menestyi informaatioteknologia. Kuukauden aikana rahastossa nostettiin Pohjoismaat ylipainoon ja kevennettiin Japani neutraaliin.

Osuussarja A kuukausikatsaus

Osuussarja A verkkopalvelussa

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000096920
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 28.05.2014

Palkkiot

Lunastuspalkkio: A-sarja 1,0 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahaston tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto‐osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.