Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 31.12.2018

Joulukuun alussa osakemarkkinat nousivat selvästi, kun USA:n ja Kiinan väliseen kauppasotakeskusteluun saatiin jatkoaikaa. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti, kun markkinoiden epäilykset positiivisesta lopputulemasta heräsivät. Samalla alkoi osakkeiden voimakas kurssiheilunta, joka jatkui koko joulukuun ajan. Huomioitavaa oli, että myös päivänsisäiset liikkeet olivat hyvinkin merkittäviä, mikä kasvatti entisestään sijoittajien keskuudessa vallinnutta epävarmuutta.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed nosti odotetusti ohjauskorkoaan. Fedin kommentit tulevan korkopolun osalta eivät tyydyttäneet sijoittajia ja hermoilu osakemarkkinoilla sai jatkoa. Kun USA:n hallinto vielä suljettiin osittain, niin S&P 500 osakeindeksi päätyi joulukuussa euromääräisesti hieman yli 10 %:n laskuun.

Euroopassa kamppailtiin Brexit-sopimuksen aikaansaamiseksi. Britannian pääministeri Theresa May voitti puolueensa epäluottamusäänestyksen, mutta vääntö asian tiimoilta jatkuu tammikuussa ja britit varautuvat jo ”hard brexitiin”. EU:n taholta on tehty selväksi, että sopimusta ei avata uudestaan. EKP päätti odotetusti elvyttävän osto-ohjelman ja indikoi samalla, että ohjauskorko pysyy ennallaan ensi syksyyn saakka. Markkinoilla koron uskotaan pysyvän näillä tasoilla jopa pidempäänkin. Talousongelmista kärsivä Italia tinki hieman budjetin alijäämään liittyvästä tavoitteestaan ja sai aikaan epävirallisen budjettisopimuksen EU:n kanssa vuodelle 2019. Eurooppalainen osakeindeksi Stoxx 600 päätyi kuukauden lopuksi 5,5 %:n laskuun.

Kiinasta saatiin kuukauden aikana odotuksia heikompia talouslukuja, jotka painoivat koko Aasian osakekursseja. Vaikka kehittyvillä markkinoilla osakkeiden arvostustasot ovat varsin alhaiset suhteessa muuhun maailmaan, niin huolet kauppasodasta painavat vaakakupissa enemmän ja sijoittajat pysyvät varovaisina.

Helsingin pörssissä kuljettiin muun maailman kanssa samaan suuntaan. Vaikka Suomi edustaa reunamarkkinoita, niin silti alamäki oli hieman loivempaa kuin USA:ssa ja Euroopassa. Yleisindeksi päätyi 3,4 prosenttia miinukselle Nokian antaessa positiivista tukea.

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastossa vahvin toimiala joulukuussa oli yleishyödylliset palvelut. Heikoimmin menestyi rahoitussektori. Kuukauden aikana rahaston sijoitusastetta laskettiin selvästi voimakkaan kurssiheilunnan ja epävarmuuden jatkumisen seurauksena. Toimialoista kevennettiin informaatioteknologian painoa.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000096920
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 28.05.2014

Palkkiot

Palkkiot Kiinteä hallinnointipalkkio: 3 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahaston tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.