Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

TEE SIJOITUS

Salkunhoitajan katsaus 31.8.2020

Sijoitusmarkkinoiden vahva meno sai myös elokuussa jatkoa, kun kaikki keskeiset riskilliset omaisuusluokat nousivat tuntuvasti. Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti miltei 5 prosenttia ja tämän nousun myötä laskua on vuoden alusta kertynyt enää 1,7 prosenttia. Päämarkkinoista suurinta nousua nähtiin Yhdysvalloissa, missä pääindeksit päätyivät peräti 5,8 prosenttia korkeammalle ja ohittivat jo koronapandemiaa edeltävän huipputasonsa. Laskumarkkinoista toipuminen on aikaisemmissa sykleissä kestänyt keskimäärin noin kolme vuotta, mutta tällä kertaa Yhdysvalloissa toipuminen kesti viisi kuukautta.  Positiivisen markkinatunnelman takana oli edelleen samat tutut narratiivit; historiallisen suuret elvytystoimet valtioiden ja keskuspankkien toimesta, kesän jälkeen piristynyt ja paikoin odotuksia parempaa talousdataa (mm makroyllätysindikaattorit kääntyneet nousuun), pelättyä parempi Q2 tuloskausi sekä positiivista uutisvirtaa liittyen mahdolliseen koronavirusrokotteen laajamittaisempaan käyttöönottoon vielä tämän vuoden puolella. Markkinoiden fokus on lähes yksinomaan markkinoita tukevissa seikoissa, ja markkinat ovat toistaiseksi miltei kokonaan sivuttaneet uhkakuvat liittyen mm suurvaltasuhteiden (Kiina/Yhdysvallat) rappeutumiseen, koronapandemian toisen aallon tulemiseen sekä kasvukuvan hyytymiseen loppuvuonna, mikäli työllisyystilanteessa ei tapahdu merkittävää paranemista, etenkin Yhdysvalloissa.

Riskisentimentti korkomarkkinoilla jatkui vahvana myös elokuussa, kun sijoittajat näyttävät edelleen karistavan kaikki negatiiviset uutiset. Riskillisten arvopapereiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan, ja helmi-maaliskuussa nähty hintaromahdus on yhdysvaltalaisen S&P500 indeksin kohdalla jo korjattu, erityisesti teknologiasektorin vahvan nousun myötä. Sijoittajien usko talouskasvun nopeaan elpymiseen ja keskuspankkien kaikkivoipaisuuteen näyttää olevan vahva, mutta arvostustasot ovat nousseet tuntuvasti. Yhdysvaltalaisten matalamman luottoluokituksen (High yield) yrityslainojen riskipreemiot ovat 156 korkopisteen päässä ja eurooppalaiset High yield-lainat ovat enää 144 korkopisteen päässä tammikuun pohjilta. Rahapolitiikan pysyminen pitkään elvyttävänä nähdään riskillisiä arvopapereita tukevana tekijänä.

Elokuussa osakemarkkinat vaihtoivat isommalle vaihteelle ja tietyt indeksit saavuttivat taas ennätystasojaan. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi +4,9 % nousuun. Positiivista sentimenttiä ajoi edelleen eräänlainen elvytysoptimismi. Varsinkin kuukauden viimeinen viikko oli supervahva, mikä sai sijoittajat miettimään nousun kestävyyttä. Odotuksissa onkin jo markkinoiden heilahtelun lisääntyminen. Tervehdyttävää korjausliikettä odotetaan suurella todennäköisyydellä tapahtuvaksi lähitulevaisuudessa. Toimialoista teknologia on ollut kuukaudesta toiseen vahvin nousija. Elokuussa oli kuitenkin jo havaittavissa lievää rotaatiota myös muihin toimialoihin. Koronatartunnat olivat vaihteeksi nousussa Euroopassa erityisesti Espanjassa ja Ranskassa. Tämän seurauksena esim. matkailuala tulee kärsimään tilanteesta ensimmäisten joukossa.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemykset rahastossa pysyivät elokuussa lähes muuttumattomina ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Rahaston korko-osiossa olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen omaavissa yrityslainoissa. Olemme niin ikään edelleen ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme edelleen alipainossa valtionlainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa.

Osuussarja A Tuotto kuukausikatsaus

Osuussarja A Tuotto verkkopalvelussa

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399985
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 9.12.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803671
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

Lunastuspalkkio: A 1,0 %
Kiinteä hallinnointipalkkio: A Tuotto 1,0 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.