Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Salkunhoitajan katsaus 31.12.2019

Riskillisten omaisuuslajien voittokulku jatkui myös joulukuussa, kun maailman osakemarkkinat nousivat euromääräisesti noin 1,2 % (MSCI World AC). Nousua kirjattiin koko vuoden osalta peräti 28,9 %, mikä oli toiseksi kovin nousuvuosi sitten finanssikriisin (2019: 30,4 %), ja kurssit saavuttivat kaikkien aikojen kovimman tasonsa. Harva olisi vuotta aloitettaessa uskaltanut ennustaa tuottokehityksen olevan näin kova tilanteessa, missä Yhdysvaltain keskuspankki signaloi löysän rahapolitiikan olevan ohi ja paluun normaalimpaan tilaan olevan käsillä. Pelko osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä edellisen vuoden viimeisen vuosineljänneksen markkinaturbulenssin seurauksena (globaalit markkinat laskivat euromääräisesti 11,4 %) Yhdysvaltain keskuspankki perääntyi heti tammikuun alussa aiemmasta kannanotostaan normalisoida rahapolitiikkansa ennalta sovitun ohjelman mukaan. Pankki signaloi tammikuussa, että tulevat muutokset ohjauskorkoon tapahtuvat vastedes makrodatan perusteella. Markkinoiden koronnosto-odotukset vaihtuivat pian koronlaskuodotuksiksi ja vuoden aikana nähtiin peräti kolme koronlaskua Fediltä, mikä vahvisti sijoittajien odotuksia siitä, että keskuspankin tukeen talouskasvun ja likviditeetin varmistajana voidaan luottaa. Samansuuntaisia liikkeitä nähtiin vuoden aikana myös muilta keskuspankeilta, mitkä pitivät globaalit korot vahvasti laskusuunnassa ja toivat myös korkosijoittajille varsin positiivisia tuottoja erityisesti kehittyvillä korkomarkkinoilla ja matalamman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoilla.

Makrorintamalla joulukuun alussa julkistettu marraskuun Yhdysvaltojen teollisuuden ISM-indeksi osoitti teollisuuden heikkouden jatkuneen, kun se oli sekä edellistä että odotettua lukua heikompi. Kauppaneuvotteluihin liittyvä uhittelu nousi taas pintaan, kun Yhdysvallat uhkaili jälleen asettavansa lisätulleja kiinalaistuotteille, mikäli kauppasopu ei synny joulukuun puoliväliin mennessä. Trump asetti yllättäen teräs- ja alumiinitulleja Argentiinalle ja Brasilialle sekä vihjasi kauppasovun syntymisen mahdollisesta venymisestä vuoden 2020 presidentinvaalien yli. Kaikesta huolimatta tilanne eteni hyvään suuntaan ja kauppasopimuksen 1. vaihe saatiin allekirjoitusta vaille valmiiksi. Osakemarkkina ja pitkät USD- sekä EUR-korot kääntyivät selvään laskuun näistä tiedoista, mutta liike jäi lyhytkestoiseksi. Pitkien korkojen lasku kesti vain yhden päivän, kun korkotaso kääntyi pian nousuun ja kipusi ylöspäin kuukauden loppua kohti positiivisen riskimarkkinan vanavedessä.

Sijoitusnäkemyksemme pysyi joulukuussa laajalti ennallaan ja osakkeita lievästi suosivana. Osakeosion osalta myös maantieteelliset jakaumat pysyivät ennallaan. Olemme Euroopassa neutraalissa, Yhdysvalloissa ylipainossa ja vastaavasti Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla alipainossa. Myös näkemyksemme korko-osiossa pysyi viime kuussa ennallaan. Alipainotamme vahvasti valtionlainoja ja ylipainotamme korkeamman ja matalamman luottoluokituksen yrityslainoja sekä kehittyvien alueiden lainoja.

 

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803689
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Ei määriteltyä vertailuindeksiä
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,75 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.