Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 31.5.2019

Vastoin markkinoiden odotuksia USA:n hallinto ilmaisi kuun alussa tyytymättömyyttään neuvottelujen etenemisvauhdista ja uhkasi korottaa 250 mrd. taalan arvoisille kiinalaistuotteille määrätyt tuontitullit 10 %:sta 25 %:iin ja asettaa tuontitullien piiriin myös loput noin 300 mrd. taalan arvoista tuontia Kiinasta. Neuvottelujen kariuduttua tullimaksut nousivat ja Kiina vastasi samalla mitalla korottamalla omia tullimaksuja 60 mrd. taalan arvoisille Yhdysvaltojen vientituotteille 5%:sta niin ikään 25 %:iin. Markkinareaktiot eivät antaneet odottaa itseään, vaan riskillisten sijoitusten kehitys sekä osake- että korkomarkkinoilla laskivat merkittävästi. Neuvottelujen katkeamisen jälkeen retoriikka on selvästi koventunut eikä mainittaviin myönnytyksiin ole halukuutta kummaltakaan osapuolelta. Konfliktin eskaloituessa maiden seuraavat siirrot voivat olla ratkaisevia tulevan kehityksen kannalta. Muuttuuko tullikiista tavaroiden suoranaiseksi vientikielloksi, jonka tarkoituksena on hankaloittaa ja jopa sulkea osan toisen maan taloudesta? Kehityssuunta on huolestuttavaa, sillä ensimmäiset viitteet tästä on jo ilmassa. Mikäli vientikiellot leviävät koskemaan merkittävää osaa tavaravientiä nousevat globaalit taantumariskit entisestään. Positiivinen riskitunnelma sai myös korkopuolella ison kolauksen, kun ilmoitetut tullit ja vastatullit kuukauden aikana saivat korkosijoittajia etsimään turvasatamia johtaen valtionlainojen korkojen voimakkaaseen laskuun globaalisti. Suurimmat korkoliikkeet tapahtuivat Yhdysvalloissa, jossa 10 vuoden valtionlaina korko kääntyi heti laskuun toukokuun ensimmäisenä kaupankäynti päivänä. USA:n kymmenen vuoden valtionlainan korko laski lähes taukoamatta kuukauden loppuun asti ja laskua kertyi pitkässä korossa massiiviset 38 korkopistettä päätyen tasolle 2,12 %. Korko on laskenut kahdeksassa kuukaudessa merkittävät 1,13 % yksikköä lokakuun 2018 huipusta 3,259 % toukokuun lopun pohjille 2,125 %.

 

Sama negatiivinen kehitys näkyi myös osakepuolella, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi laski 5,4 prosenttia. Osakemarkkinoiden lasku tarttui kaikkiin päämarkkinoihin ja laskua kertyi laajalti yli 4 prosenttia. (Eurooppa: 4,9 %, USA: 5,9 %, Japani: 3,4 %, kehittyvät osakemarkkinat: 6,7 %). laskun laajuus näkyi myös siinä, että globaaleista toimialoista ainoastaan kiinteistösektori pysyi plussalla. Vastaavasti sykliset toimialat, kuten perusteollisuus, kulutushyödykkeet- ja palvelut, olivat yhdessä informaatioteknologiasektorin kanssa, kaikkein kovimmassa laskussa. Helsingin pörssin kehitys seurasi muiden pääpörssien kehitystä ja päätyi lopulta vajaan 5 prosentin laskuun. Paineessa olivat erityisesti metsäsektori ja konepajat kauppasotahuolien ajamana.

 

Toukokuun puolessa välissä jatkoimme huhtikuussa aloittamaamme osakepainon laskemista, kun siirryimme osakkeissa taktisesti alipainoon, sillä kauppaneuvottelujen kariutuminen aiheuttaa merkittävää epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla. Rahaston osakeosiossa laskimme kehittyviä osakemarkkinoita neutraalipainoon, sillä ylipainomme pohjautui pitkälti odotukseen kauppaneuvottelujen positiivisesta lopputulemasta. Muutoin taktiset näkemykset pysyivät ennallaan (Japani lievässä ylipainossa, Yhdysvallat neutraalissa ja Eurooppa alipainossa). Rahaston korko-osiossa laskimme toukokuussa niin ikään tuottohakuisuutta laskemalla matalamman luottoluokituksen yrityslainat alipainoon. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainat ovat yhdessä kehittyvien alueiden lainojen kanssa (sekä taalamääräiset että paikallisessa valuutassa noteeratut) ovat edelleen ylipainossa. Vastaavasti kehittyneiden maiden valtionlainat ja rahamarkkinasijoitukset ovat lievässä alipainossa.

 

 

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803689
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Ei määriteltyä vertailuindeksiä
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.