Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Salkunhoitajan katsaus 30.6.2020

Kesäkuussa osakemarkkinoiden nousuvauhti oli selvästi hillitympää verrattuna parin edellisen kuukauden kehitykseen. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi kuitenkin 2,2 %:n nousuun. Markkinoiden tunnelmaa synkensivät osaltaan mellakat USA:ssa, presidenttiehdokas Joe Bidenin selkeä johto tämän hetken mielipidemittauksissa sekä koronatartuntojen määrän kasvu erityisesti USA:ssa. Toki myös kauppasotaan liittyvät epävarmuudet kummittelevat taustalla. Lähestyvä tuloskausi herättää huolta sijoittajissa, jotka miettivät kuinka paljon tulokset heikentyvät ja kuinka nopeasti (tai hitaasti) yritykset saavat palautettua toimintansa entiselleen ja uuteen nousuun. Huomioitavaa on se, että talouksia on avattu kohtuullisen paljon, joten tulosennusteet saattavat olla turhankin pessimistisiä. Yrityksiltä odotetaan edes jonkinlaisia ohjeistuksia loppuvuodelle, varsinkin kun useat yhtiöt poistivat aikaisemman ohjeistuksensa Q1-tulosten yhteydessä. Osakkeissa on jatkunut rotaatio syklisille toimialoille jo siitäkin syystä, että defensiivisten osakkeiden arvostukset näyttävät kalliilta.

Vaikka riskisentimentti osakemarkkinoilla alkoi hieman heikentyä kesäkuun aikana, heikkous ei välittynyt samassa suhteessa matalamman luottoluokituksen yrityslainamarkkinaan, joten riskipreemiot kaventuivat kuukauden aikana selvästi. Tunnelmaa painoivat huolet koronaviruksen toisesta aallosta, kun tartuntatapaukset lähtivät jälleen kasvuun useissa valtioissa Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa useissa osavaltioissa raportoidut uudet Covid-19-tartuntatapaukset lisääntyivät huomattavasti – paikoitellen jopa ennätystasoille – sen jälkeen, kun talouksia oli avattu ja rajoitteita höllennetty. Markkinaosapuolet punnitsivat myös useiden USA:n presidentinvaaleja koskevien kyselytutkimusten tuloksia, joiden mukaan Joe Biden johtaa Donald Trumpia kuudessa osavaltiossa ja ero on kasvanut paikoitellen 10 %:iin. Bidenin voittoa pidetään markkinoilla riskinä, mikäli hänen kaavailemansa yritysverojen korotukset tulevat voimaan. Trump laski yritysveroa merkittävästi vuoden 2017 lopussa 35 %:sta 21 %:iin. Biden suunnittelee veron nostoa 28 %:iin.

Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan korossa oli suurempaa heiluntaa vaihteluvälillä 0,62 % – 0,96 %. Korkotasossa ei ollut juuri muutosta kuukausitasolla, kun vuoden ensimmäinen vuosipuolisko päätyi tasolle 0,656 %. Saksan 10 vuoden korko päätyi myös lähelle edellisen kuukauden päätöstasoja -0,45 %:iin. Valtionlainoihin kohdistui kysyntää riskisentimentin heikennyttyä kvartaalin loppua kohden.

Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 35 korkopistettä 514 korkopisteeseen (edellinen 549) ja indeksin kuukausituotoksi muodostui 1,97 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 18 korkopistettä 148 korkopisteeseen (edellinen 166) ja indeksituotto oli 1,32 %.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemykset Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastossa pysyivät toukokuussa muuttumattomina ja olemme heinäkuuhun mentäessä neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Rahaston korko-osiossa olemme edelleen siirtyneet tuottohakuisempaan suuntaan nostamalla matalamman luottoluokituksen yrityslainat ylipainoon. Samalla kasvatimme kehittyvien alueiden velkakirjojen painoa ylipainoon. Vastaavasti laskimme kehittyneiden valtionlainojen painoa alipainoon.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Osuussarja A Tuotto kuukausikatsaus

Osuussarja A Tuotto verkkopalvelussa

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399985
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 9.12.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803671
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

Lunastuspalkkio: A 1,0 %
Kiinteä hallinnointipalkkio: A Tuotto 1,0 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.