Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 30.11.2018

Lokakuun aikana koettu voimakas kurssilasku tasaantui marraskuussa, kun globaalit osakkeet nousivat loivasti. Markkinaturbulenssin takana ovat edelleen samat tutut teemat, jotka saivat markkinat hermostumaan lokakuussa, kuten pelko globaalin talouskasvun hiipumisesta ja rahoitusolosuhteiden kiristymisestä keskuspankkien harjoittaman rahapolitiikan seurauksena.

Korkomarkkinoilla markkinatunnelma heikkeni entisestään marraskuussa ja arvopapereiden hintojen heilunta jatkui. Myös korkomarkkinoilla sijoittajien päähuomio oli yhtiöiden Q3 tuloksissa, keskuspankkien kommunikoinnissa, Brexit neuvotteluissa ja G20-maiden kokouksessa, joka alkoi marraskuun lopussa Argentiinassa. Saksan valtionlainoissa nähtiin edelleen turvasatamakysyntää ja Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski seitsemän korkopistettä tasolle 0,31 %. Saksan viiden vuoden valtionlainan korko laski kahdeksan korkopistettä tasolle -0,27 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury kääntyi selvään laskuun kuukauden aikana ja laskua kertyi 16 korkopistettä tasolle 2,99 %.

Lokakuun osakemarkkinoiden turbulenssin jälkeen marraskuu alkoi vaihtelevissa tunnelmissa. Markkinat saivat kuitenkin kuun puolenvälin jälkeen nostetta, kun presidentti Trump ilmaisi kiinnostuksensa sopimukseen Kiinan kanssa G20-kokouksen yhteydessä. Globaalit markkinat (MSCI World AC) päätyivät lopulta noin 1,5 %:n euromääräiseen nousuun. Päämarkkinoista tuottivat parhaiten kehittyvät osakemarkkinat (MSCI Emerging Markets) runsaan 4 %:n nousulla ja Yhdysvallat toiseksi parhaiten 1,9 %:n nousulla. Euroopan osakemarkkinat puolestaan laskivat vajaan prosentin.

Sijoitusnäkemyksemme pysyi myös marraskuussa osakkeita lievästi suosivana, minkä perusteluna oli osakkeiden suhteellinen hinnoittelu korkosijoituksiin ja tuloskasvuodotuksiin nähden. Osakesalkun sisäiset näkemykset pysyivät myös marraskuussa liki ennallaan. Ylipainotamme edelleen Eurooppaa ja Japania. Kehittyvien markkinoiden osalta olemme siirtyneet lähemmäksi neutraalia perustaen näkemyksemme siihen, että Yhdysvaltojen dollarin vahvistuminen on takanapäin ja koronnousuodotukset Yhdysvalloissa ovat muuttuneet varovaisemmiksi. Rahoitamme kyseiset ylipainot lievästi alipainottamalla Yhdysvaltoja. Korko-osiossa sijoitusten kokonaisriski pysyi marraskuussa edelleen varovaisena. Valtionlainat ovat edelleen reilussa alipainossa ja paremman luottoluokituksen omaavat eurooppalaiset yrityslainat (IG) neutraalissa. Tuottoa haetaan edelleen matalamman luottoluokituksen globaaleista yrityslainoista, vaikka niiden suhteellista painoa on viimeisen kahden kuukauden aikana pienennetty. Rahamarkkinasijoitusten paino salkuissa on edelleen huomattava.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja A)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja

Muiden osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.