Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Salkunhoitajan katsaus 31.10.2019

 

Riskillisten sijoitusten tuottokehitys jatkui myös lokakuussa positiivisena, kun markkinoita koko vuonna koskevissa teemoissa tapahtui positiivista kehitystä. Kuukauden aikana tapahtui edistysaskeleita Kiinan ja Yhdysvaltojen välisissä kauppaneuvotteluissa, riski sopimuksettomasta Brexitistä pienentyi, keskuspankin elvyttävä rahapolitiikan sai Yhdysvalloissa jatkoa ja tuloskausi sujui odotettua paremmin.

Kauppaneuvotteluissa Yhdysvallat ja Kiina pääsivät suullisesti sopuun kauppasopimuksen ensimmäisestä vaiheesta, missä muun muassa sovitaan jo päätettyjen tullikorotusten implementoinnin viivästyttämisestä, uusien tullien asettamatta jättämisestä sekä yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden ostamisesta. Seuraavaksi sopimus tulee saada kirjalliseen muotoon. Ensimmäisen vaiheen sopimusta voidaan luonnehtia enemmän tulitauoksi kuin todellisen sovun löytämiseksi, sillä isoimmat ongelmakohdat ovat vielä sopimatta.

Iso-Britannian eroprosessi EU:sta keräsi osakseen runsaasti huomiota lokakuussa. Monien vaiheiden jälkeen EU hyväksyi kuun lopussa Britannian anoman jatkoajan sopimuksettoman eron välttämiseksi. Britannian neuvottelema alkuperäinen sopimusesitys ei saanut tarpeeksi kannatusta maan parlamentissa. Britannian hakema jatkoaika on korkeintaan kolme kuukautta, mutta maa pääsee irtaantumaan aikaisemmin, mikäli se niin haluaa. Näin ollen uusi takaraja on tammikuun loppu. Sopimusesityksen kaatuminen parlamentissa johti myös siihen, että ennenaikaiset vaalit järjestetään 12. joulukuuta ja niissä haetaan ratkaisua Brexitin umpisolmun avaamiseksi. Vaikka vaalien lopputulos on epävarma, pidetään kuitenkin todennäköisimpänä vaihtoehtona hallittu ero EU:sta, sillä sopimuksettomassa lähdössä on vain häviäjiä.

Lokakuun loppupuolella markkinoiden huomio kiinnittyi myös USA:n ja Euroalueen kolmannen kvartaalin kasvulukuihin. Yhdysvalloissa kasvu jatkui ennakoitua vahvempana huolimatta syksyn aikana laskeneista talouden luottamusindikaattoreista. Vaikka loppuvuoden kasvuvauhti todennäköisesti hieman hiipuu nykyvauhdista, kasvu pysyy selvästi positiivisena vahvan työllisyystilanteen tukemana. Vanhalla mantereella talouskasvu piti myös yllättävän hyvin pintansa kolmannella kvartaalilla. Vaikka kasvuvauhti hidastui odotuksia vähemmän, kasvunäkymät ovat edelleen varsin heikot. Etenkin teollisuuden synkkä luottamusilmapiiri kasvattaa riskiä kasvun selvästä notkahtamisesta loppuvuoden aikana.

Vaikka osakemarkkinoiden vahva vire sai jatkoa lokakuussa, pysyi sijoitusnäkemyksemme laajalti ennallaan taktisen osakepainon osalta. Osakepainomme pysyi lokakuussa neutraalissa 50 prosentissa. Osakeosion maantieteelliset jakaumat pysyivät niin ikään ennallaan; olemme Euroopassa neutraalissa, Yhdysvalloissa ylipainossa ja vastaavasti Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla alipainossa. Rahaston korko-osio pysyi niin ikään suhteellisen stabiilina. Alipainotamme valtionlainoja (kehno tuottopotentiaali) ja matalamman luottoluokituksen yrityslainoja. Ylipainotamme vastaavasti korkeamman luottoluokituksen yrityslainoja ja pidämme kehittyvien alueiden velkakirjat neutraalissa. Muilta osin näkemyksemme pysyivät ennallaan.

 

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803689
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Ei määriteltyä vertailuindeksiä
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,75 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.