Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Salkunhoitajan katsaus 29.2.2020

Osakemarkkinoiden negatiivinen tuottokehitys kiihtyi rajusti helmikuun viimeisellä viikolla, kun pelot koronaepidemian muuttumisesta pandemiaksi voimistuivat. Valtionlainojen tuotot sen sijaan, erityisesti USA:ssa, olivat korkotason laskun myötä kovat sijoittajien hakiessa suojaa myrskyltä. USA:ssa 10 vuoden valtionlainan korkotaso painui tämän seurauksena historiallisen alhaiselle tasolle. Globaalit osakemarkkinat (MSCI AC) laskivat helmikuun viimeisellä viikolla yli 10 prosenttia, rajuin viikkolasku sitten finanssikriisin, mikä vei koko vuoden tuotot selvästi negatiivisiksi (euromääräisesti -7,3 %). Myös riskilliset sijoitukset korkopuolella, kuten matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemat velkakirjasijoitukset, olivat tuntuvassa laskussa helmikuussa.

Alkuvuoden erittäin positiivinen markkinasentimentti jatkui aina helmikuun puolivälin paikkeille. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus globaaliin kasvukuvaan on kuitenkin johtanut markkinatunnelman merkittävään heikentymiseen. Noussut epävarmuus on näkynyt siinä, että useat yhtiöt ovat varoittaneet alkuvuoden liikevaihdon ja tuloksen jäävään ennusteista, suhdanneindikaattoreissa on nähty selvää laskua ja riskilliset sijoitukset sekä osake- että korkopuolella ovat olleet voimakkaassa laskussa sijoittajien hakiessa turvaa muun muassa valtionlainamarkkinoilta. Osakemarkkinoiden osalta paineessa olevia sektoreita ovat erityisesti kiinteistö-, energia- ja teknologiasektorit.

Koronaviruksen osalta markkinoiden fokus oli erityisesti Kiinan ulkopuolella, ja viruksen leviämistä muihin maihin (muun muassa Etelä-Korea, Italia, Iran) seurataan tarkasti. WHO:n (Maailman terveysjärjestö) mukaan koronavirus voi potentiaalisesti kehittyä pandemiaksi, sillä ainakin 64 maata on raportoinut koronavirustapauksista. Suurimmat tartuntamäärät on tähän mennessä raportoitu Etelä-Koreasta (4 212), Italiasta (1 689) ja Iranista (978). Tätä kirjoittaessa (2.3.) WHO:n keräämän datan mukaan 88 948 ihmistä on sairastunut virukseen, joista 3 043 on kuollut tautiin. Tartuntojen määrä on kuitenkin virallisia lukuja selvästi korkeampi. Yksistään Iranissa kuolleiden määrä on virallisen tiedon mukaan 54 tartunnan saaneista (978), joten kuolleisuus olisi peräti 5,5 prosenttia, eli lähes kaksinkertainen esimerkiksi Kiinassa raportoituun kuolleisuuteen verrattuna. Epävirallisten tietojen mukaan Iranissa virukseen on kuollut yli 200 ihmistä ja tuhansia on sairastunut, joten oikeaa lukua voidaan vain arvailla.

Epävarmuuden lisääntyessä olemme laskeneet rahaston riskitasoa siirtymällä osakepainon osalta alipainoon (noin 45 %). Toimenpide on jatkoa tammikuun lopussa tehdylle muutokselle, kun siirryimme osakkeissa ylipainosta neutraaliin painoon. Salkkujemme osakeosiossa ylipainotamme edelleen Yhdysvaltoja ja alipainotamme kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme jatkaneet tammikuun lopun päätöstä vähentää luottoriskiä edelleen korkeamman riskin niin sanotuissa HY-lainoissa ja kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainoissa. Vastaavasti olemme kasvattaneet valtionlainojen ja rahamarkkinan painoa korkoallokaatiossa.

 

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399985
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 9.12.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803671
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

Lunastuspalkkio: A 1,0 %
Kiinteä hallinnointipalkkio: A Tuotto 1,0 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.