Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Salkunhoitajan katsaus 30.4.2020

Kukapa olisi uskonut, että maaliskuun ensimmäisen kolmen viikon jälkeen, kun globaalit osakemarkkinat olivat laskeneet huipustaan yli 30 prosenttia yhdessä kuukaudessa ja riskit täydelliselle sijoitusmarkkinoiden luhistumiselle olivat ilmeiset, huhtikuu muodostuisi tuottomielessä yhdeksi kaikkien aikojen parhaaksi kuukaudeksi globaalien osakemarkkinoiden noustua euromääräisesti miltei 11 prosenttia. Olimme aluksi skeptisiä, sillä mielestämme vaikutukset lähes täydellisestä globaalista talouden sulkemisesta jättävät tuleviin talouslukuihin niin syviä jälkiä, että toipuminen kestää varsin kauan. Näistä tunnistetuista riskeistä riippumatta, ei pidä aliarvioida sijoittajien riskinsietokykyä ja valmiutta hyväksyä lähiajan tuskaa ja siirtää katseensa jo loppuvuoteen.

Koronapandemian saralla on viimeisten viikkojen aikana tapahtunut pieniä edistysaskeleita, kun tartuntojen ja kuolemantapausten kasvuvauhti on selvästi hidastunut ja useissa länsimaissa, kuten Itävallassa ja Tanskassa, on otettu pieniä ensiaskeleita talouksien avaamiseksi. Suuri mielenkiinto kohdistuu näihin maihin arvioitaessa, millä tahdilla voitaisiin avata talouksia laajemmin ja päästä takaisin normaalimpaan tilaan. Talouksien avaamiseen on luonnollisesti suuria paineita, sillä reaalitaloudesta kantautuneet signaalit liittyen alkuvuoden kasvukuvaan ovat varsin huolestuttavia. Huhtikuun lopussa julkaistut ensimmäisen kvartaalin talouskasvut sekä euroalueella että etenkin USA:ssa kokivat suurimman pudotuksen sitten finanssikriisin, kun BKT laski uudella mantereella miltei 5 % (vuositasolla) ja vanhalla mantereella 3,3 % vuoden takaisesta ajanjaksosta, vaikka pandemian vaikutukset kasvuun näkyvät täysimääräisesti vasta toisella kvartaalilla.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed jatkoi aggressiivisia tukitoimiaan huhtikuussa ilmoittaen tarjoavansa yhteensä 2 300 miljardia dollaria uutta rahoitusta, jolla on tarkoitus varmistaa talouden toipuminen mahdollisimman nopeasti. Uudella rahoitusohjelmalla tarjotaan 600 miljardin dollarin edestä lainoja pienille yrityksille, jotta he voisivat jatkaa työllistämistä. Fed ilmoitti käynnistävänsä myös ohjelman, jolla tarjotaan likviditeettiä osavaltioille ja kunnille 500 miljardin dollarin edestä. Tämän lisäksi aiemmin ilmoitettujen yksityisen sektorin lainojen osto-ohjelmia laajennetaan sekä koon että hyväksyttävien arvopapereiden osalta. Valtioiden uusista vastatoimista kertoivat euromaat, missä päästiin pitkän väännön jälkeen yhteisymmärrykseen talouden tukitoimista. Maat sopivat yhteensä 540 miljardin euron tukipaketista, jolla pehmennetään koronasta aiheutuneita haittoja.

Taktisen osakeallokaation osalta puolitimme huhtikuun puolessa välissä alipainoamme ja aivan kuun lopussa siirryimme neutraaliin painoon. Muuttuneen näkemyksemme taustalla on uudelleenarviomme siitä, että valtioiden ja etenkin keskuspankkien ennennäkemättömät elvytystoimet lopulta kantavat nykyisen synkän jakson yli. Lisäksi tartuntojen ja kuolemantapausten kasvukäyrät näyttävät olevan taittumassa monissa maissa ja useat maat ovat aloittaneet rajoitusten höllentämisen. Vaikka talouksien avautumisprosessi tulee olemaan hidas ja pitkä ja riski tartuntamäärien uudelleen kiihtymiselle on olemassa, ovat nämä ensiaskeleet kuitenkin rohkaisevia. Kiinassa, missä talouden avautumisprosessissa ollaan pisimmällä, talous näyttää elpyvän odotettua nopeammin, mistä kertovat myös rohkaisevat tuonti- ja vientiluvut ja odotettua vahvemmat talouden luottamusindikaattorit.

 

 

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399985
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 9.12.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803671
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

Lunastuspalkkio: A 1,0 %
Kiinteä hallinnointipalkkio: A Tuotto 1,0 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.