Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Kuukausikatsaus 31.5.2020

Osuussarja A

Toukokuussa markkinoilla jatkui sama henki kuin huhtikuussa riskillisten omaisuusluokkien hintojen noustessa ja globaalin reaalitalouden osoittaessa hyvinkin pehmeää kuvaa. Toukokuussa julkaistu maalis- ja huhtikuun makrodata oli historiallisen heikko, mutta markkina uskoo lukujen olevan pohjat, mistä alkaa elpyminen. Keskuspankkien massiiviset arvopapereiden osto-ohjelmat ja valtioiden elvytystoimet olivat edelleen nousun ajureina. Positiivista virettä ovat luoneet myös toiveet talousaktiviteetin elpymisestä johtuen koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten purkamisesta ja potentiaalisen lääkkeen kehittämisestä. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen sanasota jatkui, ja riski kauppasodan uudelleen eskaloitumisesta ennen vuoden lopussa pidettäviä USA:n presidentinvaaleja on kasvanut.

Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan korko liikkui hyvin kapealla vaihteluvälillä 0,59 % - 0,74 %. Korko nousi kuukauden päätteeksi yhden korkopisteen tasolle 0,65 %. Euroopassa sitä vastoin Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi pitkin kuukautta ja päätyi 14 korkopistettä pienemmälle negatiiviselle tasolle -0,447 %:iin.

Uusemissiomarkkina jatkui kuumana, ja yritykset laskivat uusia velkakirjoja liikkeelle ennätystahtiin niin USA:ssa kuin Euroopassakin. USA:ssa on laskettu liikkeelle vuoden alusta lähtien Investment Grade -yrityslainoja yli 1 biljoonan (1 000 miljardin) dollarin verran, mikä on korkein määrä koskaan. Euroopassa ylitettiin 900 miljardin euron määrä, mikä tapahtui kaksi kuukautta aiemmin kuin vuonna 2019. Euroopassa myytiin toukokuun aikana 155 uutta syndikoitua Investment Grade -transaktiota, joista 92,1 % hinnoiteltiin liikkeeseenlaskun jälkeen tiukemmalla tasolla. Yritysten liikkeeseenlaskemista transaktioista 90,4 % oli tiukemmalla emission jälkeen. Pohjoismaisia liikkeeseenlaskijoita olivat muun muassa Nokia, Kojamo, Volvo ja Scania. Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 87 korkopistettä 549 korkopisteeseen (edellinen 636) ja indeksin kuukausituotoksi muodostui 2,77 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 19 korkopistettä 166 korkopisteeseen (edellinen 185) ja indeksituotto oli 0,18 %.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000052584
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 50 € 
Aloituspäivä: 20.12.2012 

Palkkiot

Lunastuspalkkio: 0,5 %

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.