Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Kuukausikatsaus 31.5.2019

Positiivinen riskitunnelma sai ison kolauksen toukokuun alussa, kun Presidetti Trump ilmoitti yllättäen, että kauppaneuvottelut etenevät liian hitaasti Kiinan kanssa. Presidentti päätti tuttuun tyyliinsä purkaa turhautumistaan twiittaamalla kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina ja tämä tuli markkinaosapuolille suurena yllätyksenä. Vielä pari päivää aiemmin Valkoisesta talosta oli tihkunut rohkaisevia viestejä neuvotteluiden etenemisestä. Hän julkaisi sunnuntaina Twitterissä viestin, jossa hän ilmoitti nostavansa Kiinasta tuotavien tavaroiden 10 %:n tullit 20 %:iin. Positiivisia viestejä oli annettu jo useamman kuukauden ajan, joten riskillisten arvopapereiden hinnat kääntyivät heti maanantaina laskuun. Riskin myynti sai lisää vauhtia, kun Kiina ilmoitti viikkoa myöhemmin asettavansa vastatullit 60 mrd. USD arvoiselle tuonnille Yhdysvalloista. Kiinan tullit tulisivat voimaan 1. kesäkuuta ja maksut tulisivat vaihtelemaan 5-25 %:n välillä. Tullimiehenä itseään tituleeraava presidentti Trump ilmoitti vielä kuukauden viimeisenä päivänä asettavansa viiden prosentin tullit kaikelle tuonnille Meksikosta. Trump tiedotti, että tullit astuvat voimaan 10. kesäkuuta ja niitä tullaan nostamaan asteittain 25 prosenttiin mikäli Meksiko ei hillitse laitonta maahanmuuttoa. Riskimarkkina reagoi myös tähän twiittiin negatiivisesti.

Valtionlainojen korot laskivat globaalisti ja muutosten nopeus sekä suuruus olivat poikkeuksellisia. Suurimmat korkoliikkeet tapahtuivat Yhdysvalloissa, jossa 10 vuoden Treasury -lainan korko kääntyi heti twiittien jälkeen laskuun markkinoiden auettua maanantaina. USA:n kymmenen vuoden valtionlainan korko laski lähes taukoamatta kuukauden loppuun asti ja laskua kertyi pitkässä korossa massiiviset 38 korkopistettä päätyen tasolle 2,12 %. Korko on laskenut kahdeksassa kuukaudessa merkittävät 1,13 % -yksikköä lokakuun 2018 huipusta 3,259 % toukokuun lopun pohjille 2,125 %. Pitkä korko on ollut viimeksi näin alhaisella tasolla vuoden 2017 syyskuussa.

Korkosijoittajat lähtivät ostamaan isolla kädellä USD -korkopapereita kauppasodan eskaloituessa ja hinnoittelemaan odotettua suurempaa talouskasvun hidastumista, heikkenevää inflaatiota sekä keskuspankin rahapolitiikan keventymistä. Korkomarkkina hinnoitteli lyhyessä ajassa keskuspankki Fediltä kaksi koron laskua vuoden loppuun mennessä. USA:n tuottokäyrä 10 v. vs. 2 v. tasaantui kolme korkopistettä päätyen korkoeroon 20,2 korkopistettä, kun kymmenen vuoden korko laski enemmän kuin kahden vuoden korko. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko kääntyi myös heti maanantaina presidentti Trumpin twiittien jälkeen laskuun. Saksan pitkä korko laski siitä lähtien lähes joka päivä aina kuukauden viimeiseen päivään asti.  Laskua kertyi lopulta vaikuttavat 21,5 korkopistettä ja 10 vuoden korko ostettiin tukevasti negatiiviselle tasolle -0,202 %:iin.

Riskisentimentin heikentyminen heijastui suoraan riskillisimpiin korkosijoituksiin, kuten alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskipreemioihin, jotka kasvoivat huomattavat 58 korkopistettä (tasolle 405 korkopistettä). Näiden ns. high yield -yrityslainojen kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla -1,35 %, kun korkotason lasku ei tuonut riittävä tukea riskipreemioiden levenemiselle.   Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kasvoivat 20 korkopistettä (tasolle 127 korkopistettä). Korkotason lasku ei riittänyt kompensoimaan riskilisien nousua, joten niiden indeksituotoksi muodostui -0,17 %.

Rahaston taktista korkoallokaatiota muutettiin defensiiviseen suuntaan. Kuukauden parhaimmat tuotot tulivat Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden valtionlainoista.

Vuoden alusta alkanut riskiralli jatkui edelleen vahvana myös huhtikuussa, kun Yhdysvalloista ja Kiinasta julkaistiin positiivisesti yllättänyttä teollisuusdataa. Kauppaneuvottelujen etenemisestä saatiin edelleen positiivista uutisvirtaa pitkin kuukautta ja tietoa siitä, että maat ovat onnistuneet pääsemään sopuun tietyistä kiistakysymyksistä. Neuvotteluja ovat hiertäneet erimielisyydet mm. aineettomista oikeuksista ja Yhdysvaltojen aiemmin asettamien tullien kestosta. Yhdysvaltalaisten yritysten vuoden ensimmäisen kvartaalin tuloskausi lähti myös käyntiin positiivisesti, mikä antoi myös tukea riskimarkkinan hyvälle kehitykselle.

Markkinoille ei tullut suurena yllätyksenä se, että Brexit-tölkkiä potkaistiin eteenpäin eikä Iso-Britannia eronnut määräaikaan mennessä. EU myönsi Iso-Britannialle EU-eron voimaanastumisen jatkoaikaa lokakuun loppuun asti. EKP piti huhtikuun kokouksessa rahapolitiikan ennallaan. EKP näkee talouteen liittyvien riskien olevan yhä kallellaan ennakoitua heikomman kehityksen suuntaan, mutta näkevät talouskehitystä hidastavien tekijöiden väistyvän.

Saksan 10 vuoden valtionlainan korko kääntyi kuukauden aikana nousuun heti kuukauden alusta. Pitkä korko kävi korkeimmillaan tasolla 0,10 %, mutta laski kuukauden loppua kohden ja päätyi tasolle 0,01 %. Nousua kertyi kuukausitasolla kahdeksan korkopistettä. Yhdysvallat julkisti Q1 BKT-kasvuksi 3,2 %, joka oli selvästi odotuksia parempi. Tarkempi tarkastelu osoitti, että kasvun kiihtymistä selitti varastojen täyttäminen ja tärkeänä kasvuajurina toimiva yksityinen kulutus kehittyi vaatimattomasti. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury kääntyi myös nousuun kuukauden alusta. Nousua kertyi kymmenen korkopistettä tasolle 2,5 %. USA:n tuottokäyrä 10 v. vs. 2 v. jyrkentyi yhdeksän korkopistettä päätyen korkoeroon 23,6 korkopistettä, kun käyrän lyhyt pää pysyi paikoillaan pitkän pään noustessa.

Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kaventuivat huomattavasti huhtikuussa, kun riski maistui sijoittajille. Niiden riskipreemiot tiukentuivat kuukausitasolla 29 korkopistettä (tasolle 347 korkopistettä) muodostaen matalan luottoluokituksen yrityslainojen indeksituotoksi 1,32 %. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kaventuivat huhtikuussa 15 korkopistettä (tasolle 107 korkopistettä). Riskilisien kaventuminen riitti kompensoimaan lievää korkotason nousua, joten niiden kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 0,72 %.

Rahastossa säilytettiin matalan luottoluokituksen yrityslainojen sekä kehittyvien markkinoiden yritys- ja valtionlainojen ylipaino. Korkean luottoluokituksen yrityslainat nostettiin myös ylipainoon. Kuukauden parhaimmat korkotuotot tulivat korkeamman riskin eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista ns. high yield -yrityslainoista.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000052584
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Minimimerkintä: 50 € 
Aloituspäivä: 20.12.2012 

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1 %

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.