Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Kuukausikatsaus 30.9.2019

Osuussarja A

Syyskuussa nähtiin USD- ja EUR-koroissa pitkästä aikaa isoa liikettä ylöspäin. Riskitunnelma vahvistui kuukauden alkupuolella entisestään ja korkosijoituksissa nähtiin rajua myyntiä pitkin korkokäyrää, etenkin pitkässä päässä. Korkotason merkittävän nousun taustalla olivat alentuneet odotukset EKP:n syyskuun kokouksen toimista ja tieto siitä, että USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelut on päätetty aloittaa uudelleen lähiaikoina. USA:n odotuksia parempi palvelusektorin luottamusindeksi antoi myös lisää vauhtia korkojen nousulle. USA:n odotuksia heikompi elokuun työllisyysluku sai USD-korkojen nousun pysähtymään hetkeksi, kunnes Yhdysvaltojen ja Saksan valtiolainojen myynti jatkui pitkin korkokäyrää. Nousun jatkuminen sai lisävauhtia talouskasvuhuolien helpottumisesta, kauppasodan tasaantumisesta ja maltillistuneista odotuksista keskuspankkien elvytyksen suhteen. Saksan korkojen nousuun vaikuttivat myös kasvaneet odotukset finanssielvytyksestä mutta liittokansleri Merkel ilmaisi pian olevansa haluton sille, koska suunnitteilla olevat investointiohjelmat ovat riittäviä.

EKP onnistui kuitenkin toimittamaan enemmän elvytystä syyskuun kokouksessa, kuin mitä edellisten viikkojen keskuspankkiirien kommentit antoivat odottaa. Heidän tavoitteenansa oli perinteiseen tapaan madaltaa markkinoiden odotuksia. Pääjohtajan viesti oli varsin selkeä siitä, että ohjauskorko tulee pysymään euroalueella pitkään alhaisena. EKP laski 10 korkopisteellä talletuskorkoa ja sitä porrastettiin negatiivisten korkojen haittavaikutuksen tasoittamiseksi. EKP ilmoitti myös käynnistävänsä uudelleen arvopapereiden osto-ohjelman (QE) arvoltaan 20 mrd./kk ennalta määrittämättömäksi ajaksi. EKP sanoi pitävänsä ohjauskorot nykyisellä tai alemmalla tasolla siihen asti, kunnes inflaationäkymät tulevat riittävän lähelle kahta prosenttia mukaan lukien pohjainflaation. EKP:n elvytyspäätökset olivat kuitenkin kaikkea muuta kuin yksimielisiä. Elvytystoimia vastustanut Saksan seniorein EKP:n jäsen ilmoitti kuukauden loppupuolella eroavansa.

Yhdysvaltojen 10 vuoden Treasury-lainan korko nousi voimakkaasti syyskuun aikana. Pitkä korko nousi parhaimmillaan 40 korkopistettä kuukauden aikana, mutta kääntyi laskuun kuukauden loppua kohden. Nousua kertyi lopulta merkittävät 17 korkopistettä ja korko päätyi lopulta tasolle 1,66 %. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi myös merkittävät 13 korkopistettä päätyen tasolle -0,57 %.

Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen primäärimarkkina oli hyvin aktiivinen syyskuussa. Indeksiin lisättiin nettomääräisesti yhdeksän miljardin arvolla 17 bondia. Suuret emissiomäärät painoivat indeksin riskilisät 14 korkopistettä leveämmälle 350 korkopisteen tasolle ja kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla -0,12 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kasvoivat kaksi korkopistettä päätyen 110 korkopisteen tasolle, mutta korkotason merkittävä nousu painoi niin sanotun. investment grade -yrityslainojen indeksituoton negatiiviseksi 0,77 %:iin.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000052584
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Minimimerkintä: 50 € 
Aloituspäivä: 20.12.2012 

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1 %

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.