Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa. 

Rahastoon valitaan yli 1200 yrityksen joukosta 30 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: laatu, arvo, hintavakaus ja kurssinousu. 

Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen. Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto. 

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

Kuukausikatsaus 30.9.2019 
A-osuussarja

Syyskuussa tunnelma osakemarkkinoilla oli ehkä yllättävänkin positiivinen. Tämä siitäkin huolimatta, että kauppasota odottaa edelleen ratkaisuaan ja myös Brexit-sotku on selvittämättä. Osakemarkkinoita tuntuvat ajavan ylöspäin odotukset keskuspankkien loputtomista elvytystoimista. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi plussalle 3,1 %. Kuukauden aikana sijoittajat siirtyivät vaihteeksi suosimaan syklisiä toimialoja defensiivisten kustannuksella eli riski maistui. Vuoden kolmas kvartaali saatiin päätökseen syyskuussa ja alkamassa oleva yritysten tuloskausi osoittaa suuntaa loppuvuoden kehitykselle. Tulosodotukset vuodelle 2019 ovat maltillistuneet viimeisten viikkojen aikana, mutta vuoden 2020 ennusteet tuntuvat olevan edelleen turhan optimistisia.

Markkinat olivat nosteessa myös USA:ssa ja S&P500 osakeindeksi nousi selvästi päätyen 1,7 % plussalle. USA:n taloutta ylläpitävä yksityinen kulutus on pysytellyt hyvällä tasolla, vaikka kuluttajanluottamusluvut ovat olleet laskusuunnassa. Keskuspankki Fediltä saatiin odotettu ohjauskoron lasku, mutta kommentit korkopolitiikan tulevasta suunnasta olivat epäselviä eivätkä tyydyttäneet sijoittajia. Talouden tilaa kuvaavat tilastot ovat olleet varsin positiivista luettavaa ja USA:ssa makroyllätykset kulkevatkin tällä hetkellä selvästi eri suuntaan kuin Euroopassa.

Euroopassakin vauhti osakemarkkinoilla oli kovaa, kun Euro Stoxx 600 indeksi nousi kuukauden aikana 3,6 %. EKP:n toimet olivat lähes linjassa odotuksiin. Pankkisektori nousi vahvasti, koska EKP lupasi pankeille antaa paremmilla ehdoilla lainaa keskuspankista. Saksan taloustilanne on haastava ja se vetää alaspäin koko Euroopan kehitystä. Brexitin selvittämiselle haettaneen lisäaikaa, mikä kasvattaa vallitsevaa epävarmuutta markkinoilla. Helsingissä meno oli todella vahvaa, kun yleisindeksi nousi peräti 4,9 % pörssin suurten nimien vetämänä.

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit -rahastossa heikoimmin tuotti ICA Gruppen AB -5 %. Parhaiten menestyi Colruyt SA 11 %. Syyskuussa rahastosta myytiin muun muassa Sanofi ja BMW. Uusina yhtiöinä rahastoon ostettiin muun muassa Proximus ja Elisa.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000232517
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Europe NR EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 1.12.2016

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 2 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.