Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa. 

Rahastoon valitaan yli 1200 yrityksen joukosta 30 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: laatu, arvo, hintavakaus ja kurssinousu. 

Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen. Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto. 

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

Kuukausikatsaus 31.5.2019 
A-osuussarja

Toukokuussa osakkeiden alkuvuoden voittokulku katkesi, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi laski 5,4 %. Kuukauden alkupuolella presidentti Trump ilmoitti yllättäen korottavansa kiinalaistuotteiden tulleja 10 %:sta 25 %:iin. Hänen näkemyksensä mukaan kauppaneuvottelut eivät edenneet odotusten mukaisesti. Tämä uutinen sai Kiinan pörssit selvään laskuun, mikä tarttui myös muille markkinoille. Kiina vastasi Trumpille korottamalla tullimaksuja amerikkalaisille tuotteille. Kauppasotatarina sai lisämaustetta, kun USA ilmoitti puolen vuoden lykkäyksestä autotulleihin ja lisäksi, kun kauppaministeri sai valtuudet kieltää amerikkalaisia operaattoreita ostamasta tietyistä maista (lue: Kiina) tulevia verkkolaitteita. Toukokuun lopussa Kiina taas uhitteli asettavansa maametallien vientikiellon Yhdysvaltoihin. Heti perään Trump uhkasi Meksikoa tullimaksuilla, ellei laitonta maahanmuuttoa saataisi kuriin.

Yhdysvalloista saatiin toukokuussa erittäin vahvaa kuluttajaluottamusdataa. Keskuspankki Fedin kokouksen pöytäkirjoista ei ilmennyt mitään uutta, vaikka markkinat odottelevat jopa kahta koronlaskua tälle vuodelle. Toukokuun ostopäällikköindeksit olivat erittäin pehmeitä sekä teollisuuden että palvelualojen osalta. Q1 tuloskausi saatiin päätökseen kun S&P 500 yhtiöistä 57 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 77 % liiketuloksen osalta.

Euroopassa ollaan huolestuneita kauppasodasta, vaikkei se ole Euroopan ja USA:n välillä vielä alkanutkaan. Brexitin osalta tilanne sai uuden käänteen, kun pääministeri May ilmoitti erostaan. Myös Euroopasta tuli positiivista kuluttajaluottamusdataa, mutta toisaalta taas teollisuuden luottamus on erittäin alhaalla. Eurovaaleissa populistien menestys oli odotuksia vaisumpaa. Q1 tuloskausi päättyi, kun Stoxx 600 yhtiöistä 61 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 58 % liiketuloksen osalta.

Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi toukokuun lopussa miinukselle 5,1 %. Paineessa olivat erityisesti metsäsektori ja konepajat kauppasotahuolien ajamana. Melko heikosti sujunut Q1 tuloskausi saatiin päätökseen, kun raportoineista yhtiöistä 44 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen suhteen ja vastaavasti 32 % liiketuloksen osalta.

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit rahastossa parhaiten tuotti brittiläinen virvoitusjuomayhtiö A.G. Barr +12,8 %. Heikoimmin menestyi BMW -14,0 %. Rahaston kokonpanoon tehtiin toukokuussa muutamia muutoksia. Salkusta myytiin pois mm. Tryg ja uutena ostettiin mm. Nestle.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000232517
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Europe NR EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 1.12.2016

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 2 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa.