AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 
     

 

Kuukausikatsaus 31.7.2019

Osuussarja C 

Heinäkuussa AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston C-osuuden arvo laski hieman (0,6 %) päätyen kuun lopussa 24,76 euroon. Vuoden alusta rahaston C-osuuden arvo on noussut noin 11 prosenttia

Heinäkuun lopussa käteisen ja velkakirjojen osuus rahaston sijoitussalkussa oli noin 31 prosenttia ja pörssiosakkeiden osuus noin 69 prosenttia.

Heinäkuussa alkoi puolivuotistulosten julkaiseminen. UPM:n hyvä tulos rauhoitti markkinoita metsäteollisuuden näkymien suhteen. Sellun hinta on laskenut varsinkin Kiinassa kauppasodan seurauksena, mikä on hermostuttanut markkinoita metsäteollisuusosakkeiden suhteen. Nokia oli markkinoiden odotuksia parempi. Kevensimme alkuvuodesta Nokian osakkeita 5,5:n tasolla, mutta heinäkuussa ostimme Nokian osakkeita takaisin. Nordean tulos jäi alle odotusten. Yhtiö kertoi arvioivansa Q3:n aikana uudelleen osinkopolitiikkaansa. Pettymys tulokseen ja pelot osingon pienenemisestä saivat Nordean kurssin laskuun. Mielestämme uhkakuva Nordean osingon lähes puolittumisesta on liioiteltua, joten ostimme Nordean osakkeita lisää. Cramo jakautui kahteen yhtiöön: Tukholmassa noteerattuun siirtokelpoisia tiloja vuokraavaan Adapteoon sekä Cramoon. Myimme osan Adapteon osakkeista pois.

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 13.4.2017

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €
Aloituspäivä: 1.9.2005

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.