AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 
     

 

Kuukausikatsaus 31.5.2019

Osuussarja C 

Toukokuussa AJ EAB Value Hedge-sijoitusrahaston C-osuuden arvo laski noin 4,7% ja oli toukokuun päättyessä 24,03 €. Vuoden alusta  rahaston C-osuuden arvo on noussut 7,7%.

Osakekurssit laskivat toukokuussa. Tärkeimpänä syynä oli Kiinaan ja Amerikan kauppaneuvotteluiden keskeytyminen ja vaikeutuminen. Presidentti Trump ilmoitti uusista korkeista tulleista Kiinasta tuleville tuotteille. Tämä aiheutti markkinoilla pelkoa maailmantalouden kasvun pysähtymisestä. Myös Euroopassa poliittiset ongelmat jatkuivat: Brexit tilanne on edelleen auki, Italia ei halua noudattaa euroalueen sääntöjä jne.

Kasvatimme AJ EAB Value Hedge-rahastossa käteisen osuutta sijoitussalkussa. Käteisessä ja velkakirjoissa oli toukokuun lopussa sijoitettuna noin 35 % ja pörssiosakkeiden osuus oli noin 65 %.

Kuukauden aikana useimmat suurista osakesijoituksta laskivat. Suurin sijoitus UPM laski ja oli suurin euromääräinen laskija salkussa. Afarak ja Kopparsberg Bryggeri nousivat hiukan. Kopparsbergin Q1 tulos oli hyvä. Brexit kuitenkin varjostaa Kopparsberg Bryggerin näkymiä, koska Englanti on sen suurin vientimarkkina. Kotiutimme voittoja mm. Incapista, joka on noussut hankintamme jälkeen noin 130 %. Incap on edelleen suurimpia sijoituksiamme ja odotamme sen kehittyvän hyvin. Afarak tiedotti julkaisevansa arviolta 7.kesäkuuta ostotarjouksen osasta yhtiön omista osakkeista hintaa 1,015. Afarakin kurssi oli 0,855 toukokuun lopussa.

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 13.4.2017

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.