AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 
     

 

Kuukausikatsaus 31.1.2020

Osuussarja C 

Tammikuussa AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston C-osuuden arvo laski erittäin vähän, noin 0,1 prosenttia. C-osuuden arvo oli tammikuun lopussa 26,70 €.

Tammikuun 2020 lopussa käteisen ja velkakirjojen osuus AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston sijoitussalkussa oli noin 28,5 % ja pörssiosakkeiden osuus noin 71,5 %.

Tammikuussa oltiin hyvässä nousussa, mutta koronaviruspelot saivat kurssit laskuun tammikuun loppupuolella. Pelot iskivät muun muassa suurimpaan sijoitukseemme UPM:ään, jonka kurssi laski tammikuussa noin 7,5 %.

Suurista sijoituksistamme antoi positiivisen tulosvaroituksen Dovre, joka odottaa liiketuloksensa kasvavan vuonna 2019 noin 2,7 miljoonaan euroon , mikä on noin 400 prosenttia vuoden 2018 liiketuloksesta 0,5 miljoonasta eurosta. Lisäksi Dovre kertoi alustavat näkymänsä vuodelle 2020: Vuonna 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuodesta 2019 ilman kertaluonteisia eriä. Kotiutimme hieman voittoja Dovren osakkeesta positiivisen tulosvaroituksen jälkeen. Ostimme Dovren osakkeet marraskuussa ja kurssi on noussut sen jälkeen noin 65 %. Uskomme Dovren olevan edelleen hyvä sijoitus ja se on yhä suuri sijoitus AJ EAB Value Hedgelle.

Suurista sijoituksistamme QT Group nosti tulosennustettaan aivan tammikuun lopussa. Tulosparannuksen taustalla on erittäin hyvin sujunut myynti vuoden 2019 lopussa.

 

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 13.4.2017

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €
Aloituspäivä: 1.9.2005

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto­osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat Tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.