AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 
     

 

Kuukausikatsaus 31.3.2019

Osuussarja C 

Maaliskuussa AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahaston C-osuuden arvo laski hieman eli 0,33 % ja oli 24,09 €. Vuoden alusta on rahaston C-osuuden arvo noussut noin 8 %.

Maaliskuussa osakekursseilla ei näyttänyt olevan selkeää suuntaa. Kuun alkupuoliskolla noustiin ja puolivälin jälkeen laskettiin. Kuun lopussa käännyttiin taas nousuun. Amerikassa pitkät korot laskivat matalammalle kuin lyhyet korot. Tätä on pidetty perinteisesti laman merkkinä. Mielestämme tämä kertoo vain sen, että keskuspankki luopui tulevista koronnostosuunnitelmistaan presidentti Trumpin kovan painostuksen ja talouden kasvun hidastumisen takia. Kun Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoja ei ollut enää näköpiirissä, sijoittajat alkoivat ostaa pitkiä dollarimääräisiä velkakirjoja, mikä aiheutti pitkien korkojen laskua. Euroopassa Brexit-epävarmuus jatkui.

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahastossa pienensimme edelleen hieman osakkeiden painoarvoa sijoituksissa, eli noin 67 %:n prosenttiin. Käteiseen ja velkakirjoihin oli maaliskuun lopussa sijoitettuna noin 33 %. Osinkokausi alkoi ja saimme useista osakkeista hyviä osinkoja. Nämä jätimme toistaiseksi käteiseksi, mikä osaltaan kasvatti AJ EAB Value Hedge -salkun käteisen osuutta.

Rahaston suurista sijoituksista huonoiten kehittyi Nordea. Sijoittajat huolestuivat Swedbankin rahanpesu- skandaalista ja myös Nordean kurssi laski. Ostimme osingon irtoamisen jälkeen hiukan lisää Nordean osakkeita. Maaliskuun lopun kurssilla Nordean osinkotuotto on 10,1 %. Myös SSAB laski maaliskuussa. Hyvin kehittyivät suurista sijoituksista muun muassa Telia, Incap ja Aspocomp.

AJ EAB Value Hedgen kymmenen suurinta osakesijoitusta olivat maaliskuun 2019 lopussa UPM, Telia, Aspocomp, Afarak, Incap, Nordea, SSAB, Qt Group, Nokia ja Kopparsberg Bryggeri.

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 13.4.2017

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.