BNP Paribas Climate Impact

Osakerahasto

Climate Impact -osakerahaston kautta voit sijoittaa hyvän tuotto-odotuksen tarjoaviin yrityksiin sekä vaikuttaa konkreettisesti globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Rahasto sijoittaa varansa yrityksiin, jotka muun muassa kehittävät teknologioita uusiutuviin energialähteisiin, jätteiden käsittelyyn ja uudelleenkäyttöön, maatalouden tehostamiseen tai energian ja vedenkäytön vähentämiseen.

Yritysten tarjoamat kestävät ratkaisut ovat globaaleja kasvualueita, jotka tarjoavat sijoittajille hyvän tuotto-odotuksen ja mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisesti maapallomme tulevaisuuteen.

Sijoittajan näkökulmasta ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksia tarjoavia megatrendejä. Ilmastonmuutos ja saastuminen on lisännyt kestäviin ratkaisuihin liittyvien uusien ja entistä tehokkaampien teknologioiden kysyntää. Globaali väestönkasvu ja elintason nousu tulee kiihdyttämään kysyntää entisestään. Myös kiristyvä sääntely tukee muutosta kohti vihreää taloutta. Maapallomme tulevaisuutta ei voida kuitenkaan jättää sääntelyn varaan, vaan muutoksessa tarvitaan sekä institutionaalisten että yksityisten sijoittajien aktiivista panosta.

Climate Impact -rahasto on viimeisen viiden vuoden aikana tuottanut 57,43 % (21.9.2015 – 21.9.2020). Rahaston vertailuindeksin (MSCI Small Cap World EUR) tuotto samalla ajanjaksolla oli 32,76 %. Lisäksi rahasto raportoi vuosittain aikaan saamansa positiiviset ympäristövaikutukset. Vuoden 2019 raportin mukaan 10 000 euron sijoituksella kuluttaja pystyi muun muassa neutraloimaan keskimäärin 0,74 suomalaisen hiilidioksidipäästöt. 

10 000 euron sijoituksen ympäristövaikutukset vuodelta 2019:

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuoton arvonlaskenta 21.9.2015 - 21.9.2020. Lähde: Bloomberg
IMPAX ASSET MANAGEMENT: Ympäristövaikutusten laskenta perustuu yritysten viimeisimpään raportoituun ympäristötietoon vuodelta 2019. Laskennassa käytetään Impax Asset Managementin kehittämää vaikuttavuus-metodologiaa.
SITRA: Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki 10 300 kg vuodessa
MOTIVA: Suomalaisen keskimääräinen vedenkulutus 51 100 litraa vuodessa
EUROSTAT: Suomalainen tuottaa jätettä keskimäärin 551 kg vuodessa


Perustietoa rahastosta

Tutustu rahaston tietoihin verkkopalvelussa.

PääluokkaOsakesijoitukset
AliluokkaMaailma
RekisteröintimaaLuxemburg
ValuuttaEUR
ISINLU0406802339
Bloomberg tunnistePVENOCC LX Equity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahaston arvonkehitys (31.1.2015-31.1.2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuottohistoria (arvonlaskentapäivä 21.9.2020)

AikaväliRahastoIndeksiErotus
1 kuukausi- 1,31 %- 1,66 %0,35 %
6 kuukautta35,84 %36,96 %-1,12 %
1 vuosi6,29 %-6,44 %12,73 %
3 vuotta23,80 %9,13 %14,67 %
5 vuotta57,43 %32,76 %24,67 %

Lähteet: Morningstar, Bloomberg, EAB Varainhoito

Rahaston salkunhoitajana toimii brittiläinen Impax Asset Management, joka on vuodesta 1998 lähtien erikoistunut ympäristöalan sijoittamiseen sekä kehittänyt oman metodologiansa sijoitusten ympäristövaikutusten mittaamiseksi. Tunnustuksena uraauurtavasta työstään Impax Asset Management sai vuonna 2014 sekä 2020 korkeimman yrityksille Isossa-Britanniassa myönnettävän virallisen tunnustuksen, Queen’s Award for Enterprise -palkinnon kestävän kehityksen kategoriassa. Rahaston salkussa on osakkeita noin 50 yrityksestä, jotka pyrkivät ratkaisemaan seuraavien neljän toimialan ongelmia: uusi energia, vesi, jätteiden ja luonnonvarojen uudelleenkäyttö sekä elintarvikkeisiin ja maa- ja metsätalouteen liittyvä kestävä kehitys.


OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Tällä sivulla esitetyt tiedot perustuvat osittain muiden osapuolten tarjoamiin tietoihin. Elite Alfred Berg on pyrkinyt varmistumaan esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, mutta ei takaa taikka ota vastuuta kolmansien osapuolten tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

Jakelija: EAB Varainhoito Oy. Tarkemmat tiedot jakelijasta saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Rahastoa hallinnoi BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, joka on osa BNP Paribas -konsernia. Rahaston suomenkielinen avaintietoesite sekä lisätietoja on saatavilla Elite Alfred Bergin verkkopalvelusta. Tarkempia tietoja rahastosta, mukaan lukien uusin rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, saa maksutta englanniksi BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg -yhtiöltä tai verkosta osoitteesta www.bnpparibas-am.com.