Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

.

Vastuullinen sijoittaminen on erinomainen tapa tehdä parempaa tuottoa ja vaikuttaa maailmaan. Tämän lyhyen artikkelin luettuasi tiedät, mistä vastuullisessa sijoittamisessa on kyse. 

Vastuullisen sijoittamisen ideana on sijoittaa rahaa yrityksiin, jotka ottavat toiminnassaan huomioon ilmastonmuutoksen ja luonnon hyvinvoinnin, ja sitoutuvat yritysten hyvän hallintotavan periaatteisiin.  

Ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat muun muassa luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kehityksestä huolehtiminen sekä energiankäyttö. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa henkilöstöpolitiikan, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja lähiyhteisöjen huomioimista yrityksen toiminnassa. Hyvä hallintatapa puolestaan sisältää yrityksen hallituksen riippumattomuuden, verojen maksamisen ja korruption vastustamisen.  

Näitä kolmea tekijää kutsutaan kirjainyhdistelmällä ESG (environmental, social and corporate governance). ESG-asioiden huomioimista mitataan, ja tämän pohjalta yrityksille voidaan antaa arvosanoja niiden toteutumisesta. 

Mutta uppoavatko sijoitusten tuotot maailmanparantamiseen? 

Vastuulliseen sijoittamiseen liittyy paljon ennakkoluuloja. Paremman maailman eteen on tietysti tärkeää tehdä töitä, mutta uppoavatko sijoitusteni tuotot nyt jonkun Keski-Tansanian möllykkäsiipikuoriaisen suojelutoimiin? 

Vastuullinen sijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä, eikä sijoitusten tuotoista tarvitse tinkiä. Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa tutkitusti pääoman tuotto-odotusta, erityisesti pitkällä aikavälillä*. Megatrendit ja kuluttajien kysyntä takaavat vastuullisesti toimivien yritysten menestymisen myös tulevaisuudessa. 

Vastuullisuus vähentää riskejä 

Tutkitusti paremman tuoton lisäksi vastuullinen sijoittaminen on myös riskienhallinnallisesti järkevää. Esimerkiksi ilmastonmuutosta rajoittavista toimenpiteistä voi aiheutua yrityksille kustannuksia.  

Tämän hiiliriskiksi kutsutun riskin toteutumista kuvaa esimerkiksi tilanne, jossa kansainvälisellä sopimuksella velvoitetaan valtioita rajoittamaan voimakkaasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Tämä vaikuttaisi välittömästi usean energianyhtiön liiketoimintaan ja kykyyn tehdä tulosta. 

Vaikuta maailmaan sijoittamalla 

Sijoittamalla vastuullisesti voit vaikuttaa maailmaan arvojesi mukaisesti. Kansainvälinen sääntely ilmastonmuutoksen suhteen etenee hitaasti, mutta yrityksiin vaikuttamalla on mahdollista edistää esimerkiksi puhtaamman energiantuotannon kehittymistä.  

Elite Alfred Bergin rahastot käyvät läpi vastuullisen sijoittamisen prosessin, joten kaikki tarjoamamme rahastosijoituskohteet ovat vastuullisia. 

Tutustu tarjontaamme täältä.

*From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance.