SIJOITA VASTUULLISESTI JA TEE REILUSTI RAHAA

laske sijoituksesi ympäristövaikutus

  Elite Alfred Berg - Hyvän ja rahan tasapaino

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat kaikkea sijoitustoimintaamme. Uskomme, että näin voimme tarjota asiakkaillemme parempaa tuottoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiseen tulevaisuuteemme.

Vastuullinen sijoittamisen mielletään usein olevan ristiriidassa hyvien tuottojen kanssa. Sijoittajan näkökulmasta ilmasto- ja ympäristökysymykset tarjoavat kuitenkin pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksia. Kuluttajien kysyntä ja megatrendit ohjaavat maailmaa suuntaan, jossa voittajia ovat vastuullisesti toimivat yritykset. Vastuullinen sijoittaminen tarjoaakin tutkitusti parempaa tuottoa, kunhan sijoitustoiminta toteutetaan oikealla tavalla.

Ilmastonmuutos ja saastuminen on lisännyt kestäviin ratkaisuihin liittyvien uusien ja entistä tehokkaampien teknologioiden kysyntää. Globaali väestönkasvu ja elintason nousu tulee kiihdyttämään kysyntää entisestään. Myös kiristyvä sääntely tukee muutosta kohti vihreää taloutta. Maapallomme tulevaisuutta ei voida kuitenkaan jättää sääntelyn varaan, vaan muutoksessa tarvitaan sekä institutionaalisten että yksityisten sijoittajien aktiivista panosta.

Haluamme, että asiakkaamme voivat suunnata kohti tulevaisuutta hyvillä mielin ja tietoisena siitä, että perinnöksi voi jättää rahan lisäksi myös paremmin voivan ympäristön.

Sijoittamalla Climate Impact -osakerahastoon voit vaikuttaa konkreettisesti globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin tuotosta tinkimättä. Jo alle 10 000 sijoituksella neutraloit oman hiilijalanjälkesi. Rahaston vuosituotto on ollut viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla keskimäärin 9,47 %.

Tutustu rahastoon

Vastuullinen sijoittaminen tarjoaa tutkitusti parempaa tuottoa, kunhan sijoitustoiminta toteutetaan oikealla tavalla. Vastuulliset rahastomme kattavat kaikki merkittävät omaisuusluokat ja markkinat. Kanssamme voit rakentaa tehokkaasti hajautetun vastuullisen sijoitussalkun. 

lue lisää