Sijoita vastuullisesti ja tee reilusti rahaa. Ammattimaista varallisuuden hoitoa.

Elite Alfred Berg


Elite Alfred Berg erbjuder individualiserade och mångsidiga tjänster inom sparande, placerande och kapitalförvaltning för privata kunder, institutioner och professionella investerare.

Elite Alfred Berg


Elite Alfred Berg erbjuder individualiserade och mångsidiga tjänster inom sparande, placerande och kapitalförvaltning för privata kunder, institutioner och professionella investerare.

Våra erfarna privatbankirer och experter betjänar er personligen på 13 orter runtom i Finland. Våra 100 specialister förvaltar 3,5 miljarder euro för våra 10 000 kunder.

Elite Förmögenhetsförvaltning Abp förvärvade Alfred Bergs finska verksamhet i augusti 2017 och började erbjuda BNP Paribas Asset Managements investeringsprodukter med ensamrätt i Finland. Integrationen av bolagen har framskridit enligt planerna och i januari 2018 började vi använda namnet Elite Alfred Berg.

Moderbolagets namn Elite Förmögenhetsförvaltning Abp ändrades till EAB Group Abp i april 2018.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi rapporterar årligen hur vi har uppfyllt och hur vi har befrämjat ansvaret i vår verksamhet.

Vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

EAB Group koncern


Moderbolaget
EAB Group Abp
FO-nummer 1918955-2
LEI 743700B4GXTH5JBZ6318
GIIN K1P0Y6.00000.LE.246

Investeringstjänster
EAB Kapitalförvaltning Ab
FO-nummer 0864973-6
LEI 549300BFCJLOU1HWRC77
GIIN 1G159I.00005.ME.246

Placeringsfondsverksamhet
EAB Fondbolag AB
FO-nummer 2179399-4
LEI 743700RX2RTUQLOWEE43
GIIN K1P0Y6.00001.ME.246

Kapitalfondsverksamhet
EAB Tjänst Ab, FO-nummer 2529814-9

Fondverksamhet
Elite Sijoitus Oy, FO-nummer 2762036-5

Finanstjänster
Elite Finans Ab (tidigare Nousu Capital), FO-nummer 2679608-6
SAV-Finansiering Abp, FO-nummer 1945493-4

Investerings- och förmögenhetstjänster
Auta Invest Oy, FO-nummer 2686844-9
Ox Finance Oy, FO-nummer 2258253-1
Smart Money Oy, FO-nummer 2789345-1

Förvaltningstjänster för personalfonder och belöningsfonder
Elite Palkitsemispalvelut Oy, FO-nummer 2753892-7

Försäkringsagenttjänster
Elite Försäkringstjänst Ab, FO-nummer 2278762-5
EAB Tjänst Ab, FO-nummer 2529814-9

Juridiska tjänster
EAB Tjänst Ab, FO-nummer 2529814-9

Energieffektivitetsprojekt
Thermo Power Finland Oy, FO-nummer 2640245-4

Kontaktinformation


Adress
Glogatan 3
00100 Helsingfors
Finland