Sijoita vastuullisesti ja tee reilusti rahaa. Ammattimaista varallisuuden hoitoa.

Elite Alfred Berg


EAB Group Abp är nu en del av Evli Abp.

EAB Group Abp är nu en del av Evli Abp


Den 1 oktober 2022 sammanslogs EAB Group Abp (”EAB”) med Evli. Syftet med fusionen är att skapa Finlands ledande bolag inom kapitalförvaltning och placeringstjänster. Sammanslagningen innebär att bolagets kunder kan utnyttja ett bredare urval av produkter och tjänster än tidigare och därtill det fusionerade bolagets omfattande och erkända expertresurser.

Gemensamt för Evli och EAB är ett betydande engagemang och insatser för ansvarsfulla och hållbara placeringslösningar. Utöver traditionella kapitalförvaltningstjänster kan Evli genom fusionen erbjuda ett mer omfattande utbud alternativa placeringsprodukter, digitala servicelösningar samt incitaments- och personalfondstjänster. Fusionen innebär också att sakkunnig-, sälj- och kundserviceresurserna i Finland blir starkare.

Evli fortsätter med ensamrätt i Finland att distribuera BNP Paribas Asset Managements produkter.

Läs mer: www.evli.com