Sopimusehdot ja tärkeää tietoa

Tämä sivu sisältää tietoja, jotka on sääntelyn mukaan annettava asiakkaille ja mahdollisille tuleville asiakkaille ennen sijoituspalveluiden tarjoamista. Asiakirjojen laatimisessa on huomioitu 3.1.2018 voimaantulleen MiFID II -sääntelyn asettamat vaatimukset.

Yleiset sopimusehdot
Elite Alfred Bergin yleiset sopimusehdot

Asiakasluokittelu
Elite Alfred Bergin asiakasluokittelukriteerit

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet
Kuvaus toimintaperiaatteista, joita Elite Alfred Bergiin kuuluvat yhtiöt noudattavat vastaanottaessaan ja välittäessään toimeksiantoja

Eturistiriitojen hallintaa koskevat toimintaperiaatteet
Elite Alfred Bergin periaatteet ja toimintatavat eturistiriitatilanteiden havaitsemiseksi, estämiseksi ja hallitsemiseksi

Kannustimia koskevat periaatteet ja toimintatavat
Elite Alfred Bergissa noudatettavat, kannustimia koskevat periaatteet ja toimintatavat

Asiakasvarojen hallintaa koskevat periaatteet
Kuvaus Elite Alfred Bergiin kuuluvien yhtiöiden haltuun luovutettujen asiakkaan rahavarojen ja muun omaisuuden säilytyksen järjestämisestä

Palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet
Tiivistetty esittely Elite Alfred Bergin palkitsemisperiaatteista

Asiakaspalautteen ja -valitusten käsittely
Elite Alfred Bergin asiakaspalautteiden ja -valitusten käsittelyä koskevat periaatteet

Tiedot viidestä suurimmasta välittäjästä

Yleistä tietoa FATCAsta

EAB Rahastoyhtiö Oy:n objektiiviset arvostusperiaatteet
EAB Rahastoyhtiö Oy:n noudattamat objektiiviset arvostusperiaatteet hallinnoimiensa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen osalta