Toimitusjohtajan katsaus

Käynnistämämme tehostustoimet ovat alkaneet näkyä

Alkuvuoden haastavan markkinatilanteen ja sijoittajien riskinkarttamisen myötä koko vuoden liikevaihto jäi odotuksistamme. Kustannuspuolta rasittivat tilapäisluonteisesti IT-projektikulut,
listautuminen sekä asiakassaatavan alaskirjaus. Toisen vuosipuoliskon suoritus oli huomattavasti parempi. Saimme kasvatettua jatkuvaa liikevaihtoamme 5 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja palasimme näin vuoden 2018 tasolle.

Vuonna 2019 saavutimme pitkäaikaisen tavoitteemme listautumisesta Helsingin pörssin päälistalle. Päälistalle siirtyminen on lisännyt yhtiön tunnettuutta ja luotettavuutta sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi odotamme sen parantavan ajan myötä osakkeemme likviditeettiä ja kiinnostavuutta sijoituskohteena. Näitä tavoitteita tukee myös yhtiön analyytikkoseurannan vahvistuminen, sillä Inderesin lisäksi myös Nordea seuraa EAB Groupin osaketta ja julkistaa arvionsa maksutta verkkosivuillaan.

Menneenä vuonna vahvistimme strategista valmiuttamme menestyä murroksessa olevalla finanssialalla. Yhtiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Kari Juurakko luovutti vetovastuun Therese Cedercreutzille, joka on avustanut useita suomalaisia pörssiyhtiöitä strategiatyössä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla tehostimme organisaatiotamme muun muassa ajanvaraustoimintojen digitalisaation, IT-tukitoimien ulkoistamisen sekä tuotetarjooman ja hallinnon virtaviivaistamisen avulla. Järjestelyjen seurauksena henkilöstömäärämme väheni noin 20 %:lla ja olemme saavuttamassa syksyllä ilmoittamamme miljoonan euron säästötavoitteen vuotuisissa kuluissa.

Alkuvuoden haastavan markkinatilanteen ja sijoittajien riskinkarttamisen myötä koko vuoden liikevaihto jäi odotuksistamme. Kustannuspuolta rasittivat tilapäisluonteisesti IT-projektikulut, listautuminen sekä jo aiemmin ilmoitettu asiakassaatavan alaskirjaus. Toisen vuosipuoliskon suoritus oli huomattavasti parempi. Saimme kasvatettua jatkuvaa liikevaihtoamme (liikevaihto ilman kertaluonteisia tuottosidonnaisia palkkioita) 5 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja palasimme näin vuoden 2018 tasolle. Jo käynnistetyt tehostustoimet alkoivat näkyä konkreettisina säästöinä kulupuolella. Saavutimme yhteensä 0,7 miljoonan euron säästöt verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon tasoon. Tehdyt toimenpiteet näkyvät täysimääräisinä vuonna 2020.

Koholla oleva markkinaepävarmuus ja matala korkotaso tukevat strategista satsaustamme vaihtoehtoisiin sijoituksiin kiinteistö- ja infrastruktuurialalla sekä uusiutuvassa energiassa. Vuonna 2018 lanseerasimme ensimmäisen Intian Aurinko -rahaston, ja valmistelut ovat jo pitkällä toisen puhtaan energian rahaston avaamiseksi vuoden 2020 alkupuoliskolla. Keräsimme viime vuonna myös toiseen kiinteistökehitysrahastoomme tuplaten enemmän sitoumuksia kuin edeltäjäänsä ja ylitimme sadan miljoonan euron tavoitteen selvästi. Tavoitteenamme on sijoittaa varat kokonaisuudessaan tänä vuonna, minkä myötä uskomme vaihtoehtoisten sijoituskohteiden osuuden ylittävän 50 % jatkuvista palkkioistamme vuoden 2020 aikana.

Olemme panostaneet tuotekehityksessämme vastuulliseen sijoittamiseen, joka nauttii vahvistuvasta kysynnästä ja on perinteisiä sijoitusrahastoja vastustuskykyisempi hintakilpailupaineelle. Uskomme, että tehokkain ulottuvillamme oleva keino edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja hyviä toimintatapoja on vaikuttaa sijoittamalla. Olemme viime aikoina tuoneet tätä oivallusta määrätietoisesti esiin viestinnässämme ja markkinoinnissamme ja saaneet siitä positiivista palautetta sekä asiakkailtamme että markkinoilta. Infrarahastoissamme energiatehokkuudella ja ympäristömyönteisellä vaikuttavuussijoittamisella on keskeinen rooli, ja arvopaperisijoittamisessa hyödynnämme oman salkunhoitomme osaamisen ohella merkittävimmän omistajamme BNP Paribas’n laajaa ESG-tutkimusta. Julkaisemme vuosikertomuksen yhteydessä uuden terävöitetyn strategiamme, jonka keskiössä on pyrkimys olla vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä ja siten vahvistaa asemaamme varainhoidon asiantuntijana edelleen. Sloganiamme mukaillen, hyvän ja rahan tasapaino toteutuu, kun pääomia sijoittamalla edistämme hyviä yhteisiä tavoitteita ja tarjoamme samalla asiakkaillemme hyviä tuottoja. 

Hyvän ja rahan tasapaino toteutuu, kun pääomia sijoittamalla edistämme hyviä yhteisiä tavoitteita ja tarjoamme samalla asiakkaillemme hyviä tuottoja. 

Asiakasvarojen vastuullisen hoitamisen lisäksi olemme neutraloineet oman hiilijalanjälkemme sijoituksella vaikuttavuussijoitustuotteisiimme, ja pyrimme muutoinkin toimimaan esimerkillisesti ja avoimesti. Vuoden 2019 vuosikertomuksen yhteydessä julkistamme ensimmäistä kertaa listayhtiönä myös selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Noudatamme listayhtiöiden hallinnointikoodia poikkeuksetta. Panostamme vahvasti myös henkilökuntamme hyvinvointiin ja palkkasimme tätä työtä johtamaan hyvinvointiasiantuntijan loppuvuodesta 2019.

Kolmanneksi haluan nostaa esiin henkilöstörahastot, joissa olemme selvä markkinajohtaja Suomessa. Kasvoimme viime vuonna tällä alueella voimakkaasti yritysoston ja orgaanisen kasvun myötä, ja konsernimme palkitsemispalveluista nauttii jo 90 000 henkilöstörahaston jäsentä. Henkilöstörahaston avulla yhteisö voi sitouttaa ja osallistaa koko henkilöstöään, palkita tasapuolisesti organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja edistää työntekijöiden varallisuuden karttumista. Uskon, että nyky-yhteiskunnassa tällaisille tavoitteille on alati kasvavaa kaikupohjaa.

Pörssiyhtiönä olemme vasta kasvutarinamme alussa, ja tavoitteenamme on kasvaa merkittävästi markkinoita nopeammin. Samalla pidämme kulut tiukassa hallinnassa ja painotamme kasvuamme vakaammille ja vahvistuville alueille, kuten vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja palveluihin. Tapahtumarikas vuosi 2019 tarjoaa äärimmäisen kiinnostavat lähtökohdat uuteen vuosikymmeneen finanssisektorin murroksessa. Kiitän asiakkaitamme, omistajiamme ja henkilöstöämme tähänastisesta yhteistyöstämme ja toivon yhteistä menestystä myös tulevaan.

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
EAB Group Oyj