Toimitusjohtajan katsaus

Daniel Pasternack

Vuodesta 2020 jäävät sijoittajien muistiin koronaviruksen aiheuttama markkinoiden historiallisen nopea romahdus ja V:n muotoinen elpyminen. Maailma ei tälläkään kertaa loppunut, vaan voimakkaat elvytystoimet palauttivat luottamuksen ja digitaalinen loikka nosti yritykset jaloilleen uudenlaiseen toimintaympäristöön.

Myös EAB sopeutti toimintaansa lisääntyneen epävarmuuden takia sekä torjuakseen henkilöstöön ja asiakkaisiin kohdistuvaa terveysuhkaa. Toiminnan tehostamisen myötä saavutimme merkittävät, noin miljoonan euron, vuotuiset säästöt, ja uskomme saavutetun tason säilyvän hyvän aikaa. Koronarajoitukset jarruttavat edelleen uusasiakashankintaa jonkin verran, mutta nykyiset asiakkaamme ja oma organisaatiomme ovat tottuneet hyvin etätyöskentelyyn ja verkkoneuvotteluihin. Tästä osoituksena EAB:n asiakastyytyväisyys koheni vuonna 2020 sekä yksityisasiakkaiden keskuudessa NPS-luvulla mitattuna että instituutioasiakaspuolella, kun ylsimme SFR 2020 -laatututkimuksen haastajasarjassa ensimmäistä kertaa palkintokorokkeelle.

Perinteisten sijoitusrahastojemme eli niin sanottujen UCITS-rahastojen myynti onnistui vuonna 2020 hyvin. Samaan aikaan myös sijoitustoiminta oli hyvin onnistunutta.

Perinteisten sijoitusrahastojemme eli niin sanottujen UCITS-rahastojen myynti onnistui vuonna 2020 hyvin, ja nettomerkinnät olivat vuoden aikana noin 44 miljoonaa euroa positiiviset. Samaan aikaan myös sijoitustoiminta oli hyvin onnistunutta: omien sijoitusrahastojemme yhteenlaskettu nettoarvonkehitys oli yli 20 % eli reilut 100 miljoonaa euroa. Hyvän sijoitusmenestyksen myötä kaksi EAB:n sijoitusrahastoa nousi vuoden aikana korkeimpaan eli viiden Morningstar-tähden luokkaan. Lisäksi saavutimme YK:n vastuullisen sijoittamisen vertailussa arvosanan A sekä painotetussa keskiarvossa että keskeisellä strategia ja hallinto -osa-alueella.

Osake- ja korkosalkunhoidon yhteistyö Norjan ja Ruotsin Alfred Bergin yhteispohjoismaisen sijoitusorganisaation kanssa on lähtenyt sujuvasti käyntiin. Seuraavaksi yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään edelleen, ja muun muassa ESG-analyysi integroidaan yhä syvemmälle sijoituskäytäntöihimme. Aloitamme tänä vuonna myös rahastokohtaisen vastuullisuusindikaattorien raportoinnin ja julkaisemme vuosikertomuksen yhteydessä EAB:n ensimmäisen yritysvastuuraportin.

Myös vaihtoehtorahastopuolella vastuullisuus on aiempaa keskeisemmässä asemassa. Pian aloittavassa Kiinteistökehitysrahasto III:ssa vastuullisuus ulottuu ympäristönäkökohtien ohella esimerkiksi toimitusketjun sosiaaliseen vastuuseen ja vuokralaisvalintaan. Lähiaikoina aloittaa myös uusi kestävään energiantuotantoon sijoittava pääomarahasto, jonka rahastopääoman kerääminen on sujunut hyvin. Yksityissijoittajien ulottuville rahasto tuodaan myöhemmin tänä vuonna.

Vuoden 2020 aikana jatkoimme myös työskentelyä 3–5 vuoden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrittelimme yhdessä koko organisaatiomme kanssa vuotta 2021 koskevat sisäiset tavoitteet ja painopistealueet. Tavoitteenamme on edelleen kasvattaa pääomarahastojen osuutta kaikista liiketoiminnan tuotoista ja saavuttaa taso, jossa pääomarahastot tuovat kaksi kolmasosaa liiketoiminnan tuotoista 3–5 vuoden kuluttua. Osana tätä työtä pyrimme laajentamaan vastuullista pääomasijoitustoimintaa vahvistamalla sijoitustiimiä, joka keskittyy kestäviin ympäristö- ja kiertotaloussijoituksiin.

Sijoitusmarkkinoihin liittyvät riskit ovat edelleen koholla muun muassa koronarokotteiden tehoa ja rokotusaikatauluja koskevan epävarmuuden takia. Markkinatilanne puoltaa edelleen vaihtoehtoisia sijoituskohteita, ja sijoittajien ESG-kiinnostus kasvaa odotusten mukaan edelleen. Lähtökohtamme alkavaan vuoteen on näin ollen lupaava.

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
EAB Group Oyj