Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli Elite Alfred Bergille kokonaisuutena tyydyttävä. Vaikka emme täysin yltäneet tavoitteeseemme, konserni teki historiansa parhaimman tuloksen aiempaa huomattavasti vaikeammassa markkinatilanteessa. Saimme onnistuneesti päätökseen historiamme suurimman yrityshankinnan, Alfred Bergin Suomen toimintojen ostamisen, ja otimme käyttöön uuden entistä vahvemman brändin. Alfred Berg -kaupan ja orgaanisen kasvun kautta olemme kasvaneet uuteen kokoluokkaan. Vuonna 2018 uudistimme myös raportointiamme ja terästimme tuotevalikoimaamme. Uuden ERP-järjestelmän saamme kokonaisuutena käyttöön vuoden 2019 aikana. Muun muassa näiden muutosten ansiosta olemme nyt erinomaisissa lähtökohdissa nopeaan kasvuun ja pörssin päälistalle.

Vuonna 2018 saimme päätökseen Alfred Bergin Suomen toimintojen integraation ja otimme käyttöön nimen Elite Alfred Berg. Valmistelimme hakeutumista Helsingin Pörssin päälistalle vahvistamalla organisaatiotamme ja siirtymällä kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöön. Listautumisella tavoittelemme parempaa tunnettavuutta, likviditeettiä ja pääsyä rahoitukseen, joka edistää kannattavaa kasvua strategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme viidessä vuodessa suurimmaksi osaksi orgaanisesti, mutta merkittävässä määrin myös yritysostoin, kun toimialan konsolidaatio Suomessa jatkuu.

Tutkimme vuoden aikana perusteellisesti asiakaskuntamme tarpeita ja tarkensimme sen perusteella kehityssuunnitelmiamme. Jatkossa pyrimme tutkimaan ja tukemaan asiakastyytyväisyyttä entistä tiiviimmin ja järjestelmällisemmin. Asiakaslähtöisen palvelun lisäksi vastuullisuudella on yhä keskeisempi ja virallisempi osa toiminnassamme. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2011, ja olemme vastikään kirjanneet konkreettiset rahastokohtaiset toimintaperiaatteet osaksi salkunhoidon ohjeita. Hyödynnämme sijoituskohteiden analysoinnissa muun muassa osakkaamme BNP Paribasin kattavaa vastuullisuustutkimusta ja suosimme tuotekehityksessä sijoituskohteita, jotka tuottavat taloudellisen tuoton ohella muitakin hyötyjä, kuten päästövähennyksiä.

Ajankohtainen esimerkki tällaisesta vaikuttavuussijoittamisesta on menneenä vuonna perustettu Intian Aurinko -rahasto. Yhteistyökumppaniensa kanssa rahasto omistaa aurinkovoimalat, jotka tuottavat puhdasta energiaa satojentuhansien kotitalouksien kulutuksen verran. Uuden teknologian myötä aurinkoenergian tuotanto erityisesti kuumilla ja kuivilla alueilla on taloudellisesti järkevää, ja sillä on kiihtyvän ilmastokeskustelun ja ympäristötietoisuuden myötä laajaa yhteiskunnallista kannatusta, mikä tukee myös asiakaskysyntää. Korkean tuottopotentiaalin lisäksi sijoittajat arvostavat infrastruktuurisijoituksiin liittyvää hajautushyötyä ja ennakoitavaa kassavirtaa, joka on erityisen houkutteleva matalien korkojen ja markkinaheilahtelujen ympäristössä.

Intian Auringon on tarkoitus olla päänavaus kokonaiselle puhtaan energian tuoteperheelle, johon kuuluu kehitysvaiheeltaan ja riskiprofiililtaan erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Haaveenani on, että pitkällä aikavälillä kaikista vaikuttavuussijoituksistamme kasvaa kokonaisuus, jonka päästövähennykset kompensoivat muiden sijoitustemme hiilijalanjäljen jopa kokonaan. Jatkossa pyrimme tuomaan niitä sekä muita pääomasijoitustuotteitamme entistä paremmin myös yksityissijoittajien saataville. Uskon, että tavallinen kansalainen voi vaikuttaa kestävään kehitykseen kaikkein tehokkaimmin sijoittamalla vastuullisesti.

Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, sijoittajiamme ja muita sidosryhmiämme erinomaisesta yhteistyöstä sekä EAB-konsernin henkilökuntaa omistautuneesta panoksesta vuonna 2018.

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja
EAB Group Oyj

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 28.2.2019.