Toimitusjohtajan katsaus

Alkuvuoden merkittävin ja näkyvin edistysaskeleemme oli pörssin päälistalle siirtyminen toukokuun alussa. Listautuminen sujui erinomaisesti. Päälistalle siirtyminen lisää yhtiön tunnettuutta ja luotettavuutta sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Sitä kautta se hyödyttää myös yhtiön liiketoimintaa. Olemme jo tässä vaiheessa kokeneet hyödyn muun muassa rekrytoinnissa sekä rahoitus- ja muissa neuvotteluissa.

Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset alittivat arviomme hieman ja olivat parisataa tuhatta euroa. Päälistalla olo ei myöskään aiheuta merkittäviä jatkuvia kustannuksia, sillä yhtiö on jo ennestään toiminut tarkasti säännellyssä ympäristössä ja noudattanut pitkälti vastaavia vaatimuksia kuin päälistalla.

Alkuvuoden markkinatilanne oli haastava koko toimialalle. Sijoittajien riskinottohalukkuus oli alhainen vuoden 2019 alkaessa, mutta lisääntyi kesää kohti. Markkinatilanne pysyi silti jonkin verran epävarmempana kuin edellisinä vuosina. Loppuvuoden 2018 voimakas kurssilasku ja varallisuuden rotaatio pääomarahastoihin sekä vähäriskisempiin ja -tuottoisempiin sijoituksiin heikensivät yhtiön jatkuvaa palkkiokertymää. Pääomarahastojen palkkiokertymä kasvaa jatkossa merkittävästi sitä mukaa, kun kutsumme asiakkaiden varoja sijoitettavaksi esimerkiksi kiinteistörahastoissa. Markkinakehityksen ja sijoitusrotaation aiheuttaman liikevaihtopettymyksen sekä listautumisesta, henkilöstöä koskevasta uudelleenjärjestelystä ja yksittäisestä saatavan alaskirjauksesta aiheutuneiden kertaluonteisten lisäkustannusten (yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa) vuoksi alkuvuoden tulos painui tappiolle. Ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi ollut lievästi positiivinen.

Teimme alkuvuonna merkittävää kehitystyötä, jonka myötä tarkoituksenamme on lanseerata lähiaikoina useampi uusi pääomarahasto. Yhdistettynä toteuttamiimme säästötoimenpiteisiin uudet rahastot antavat valmistuessaan yhtiölle mahdollisuuden kirittää tulosvauhtiaan loppuvuonna. Kannattavuutta parantaa loppuvuonna ja seuraavina vuosina myös se, että kutsumme asiakkaiden jo antamia noin 90 miljoonan euron sijoitussitoumuksia kiinteistökehitysrahastoon sijoituksia varten. Seuraavat pääomarahastohankkeemme keskittyvät listaamattomaan velkamarkkinaan, kansainväliseen kiinteistömarkkinaan sekä uusiutuvan energian infrastruktuurisijoituksiin. Näille omaisuusluokille on vahvaa kysyntää sekä ammatti- että yksityissijoittajien keskuudessa, ja uskomme kysynnän pysyvän vahvana ainakin keskipitkällä aikavälillä, kun elvyttävä keskuspankkipolitiikka pitää korkotason matalana.

Viimeisten 12 kuukauden aikana olemme panostaneet merkittävästi sekä kulukuriin että toiminnan tehokkuuden parantamiseen. Kulupuolella olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä muun muassa kasvattamalla digitaalisen markkinoinnin käyttöä uusasiakashankinnassa. Tämän seurauksena tehostimme merkittävästi ajanvaraustoimintaamme vuodenvaihteen tienoilla ja vähensimme henkilöstöä tältä osin. Olemme toteuttaneet uudelleenjärjestely- ja tehostustoimia myös muissa toiminnoissa. Alkuvuoden henkilöstökulut olivat 4,2 miljoonaa euroa, josta 0,2 miljoonaa euroa koostui kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. Odotamme henkilöstökulujen vakiintuvan loppuvuonna 3,5–3,7 miljoonan euron tasolle.

Toteutimme viime vuoden lopussa mittavan asiakasymmärrysprojektin, jonka seurauksena terävöitämme nyt markkinointiamme ja viestintäämme sekä kommunikoimme arvolupauksemme entistä selkeämmin. Tämä tulee näkymään loppuvuonna muun muassa uusina vaikuttavuus- ja vastuullisuussijoittamisen tuotteina ja palveluina. Samalla tulemme viestimään aiempaa selkeämmin siitä, miten sijoittamalla voi edistää yritysten toiminnan vastuullisuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä samalla saada hyvää tuottoa sijoituksille. Olemme yhtiönä myös itse sijoittaneet aurinkovoimaan, minkä myötä olemme neutraloineet koko henkilökuntamme hiilijalanjäljen. Uskallan väittää, että tässä mielessä olemme Suomen – ellemme peräti koko maailman – ensimmäinen hiilineutraali varainhoitaja.

Turbulentista markkinatilanteesta ja haastavasta alkuvuodesta huolimatta katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Muutimme 13. elokuuta koko vuotta koskevaa ohjeistustamme niin, että arvioimme koko vuoden tuloksen jäävän tappiolliseksi siitä huolimatta, että arvioimme kannattavuuden paranevan loppuvuonna. Odotamme myös kokonaisliikevaihdon laskevan hieman vuoden 2018 tasosta tuottosidonnaisten palkkioiden jäädessä arviomme mukaan edellistä vuotta alhaisemmiksi. Uskomme, että jo tekemämme ja jatkuvat toimenpiteemme erityisesti kulukurissa, tehokkuudessa ja uusissa pääomarahastolanseerauksissa ovat parantaneet ja parantavat merkittävästi yhtiön kannattavuuspotentiaalia tuleville vuosille.

 

 

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja
EAB Group Oyj

 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu EAB-konsernin puolivuosikatsauksessa 28.8.2019.