Talousraportit ja esitykset

EAB Group Oyj tiedottaa taloudellisesta tuloksestaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) sääntöjen mukaisesti säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa julkaisemalla konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen. Yhtiö tiedottaa tämän lisäksi kaikista merkittävistä muutoksista ja olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä yhtiön taloudelliseen asemaan.

EAB Group Oyj:n taloushallinto vastaa konsernitilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen tietojen kokoamisesta. Konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja sijoituspalveluyrityksiä koskevan erityissääntelyn mukaisesti.

EAB Group Oyj:n tilinpäätökset ja toimintakertomukset

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaukset

Vastuullisuusraportti 

Sijoittajapresentaatio