Talousraportit ja esitykset

EAB Group Oyj tiedottaa taloudellisesta tuloksestaan First North Nordic – Rulebook -sääntöjen mukaisesti säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa julkaisemalla konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen. Yhtiö tiedottaa tämän lisäksi kaikista merkittävistä muutoksista ja olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä yhtiön taloudelliseen asemaan.

EAB Group Oyj:n taloushallinto vastaa konsernitilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen tietojen kokoamisesta. Konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja sijoituspalveluyrityksiä koskevan erityissääntelyn mukaisesti.

EAB Group Oyj:n tilinpäätökset ja toimintakertomukset

EAB Group Oyj:n osavuosikatsaukset

Sijoittajapresentaatio