Strategia ja tavoitteet

Elite Alfred Bergin tavoitteena on kaksinkertaistaa liiketoiminnan tuotot seuraavan viiden vuoden aikana toteuttamalla konsernin strategiaa, jossa keskiössä ovat vastuullinen sijoittaminen, erinomainen asiakaspalvelukokemus sekä kasvu asiakkaiden varallisuuden kasvun tukemana.

Elite Alfred Bergin visio

Panostamme tulevaisuudessa entistä enemmän vastuullisuuteen. Tätä tavoitetta heijastaa myös uusi visiomme: Nousemalla vastuullisen sijoittamisen edelläkävijäksi, meistä tulee Pohjoismaiden arvostetuin varainhoidon asiantuntija. 

Taloudelliset tavoitteet 3-5 vuodelle*

  • Kasvattaa liiketoiminnan tuottoja 100 %
  • Nostaa kannattavuus yli 35 %:iin vertailukelpoisista liiketoiminnan tuotoista 
  • Kasvattaa pääomarahastojen osuus liiketoiminnan tuotoista 50 %:iin 

Liiketoiminnan tavoitteet 3-5 vuodelle

  • Asiakkainamme on puolet Suomen 100 suurimmasta instituutiosijoittajasta 
  • Asiakastyytyväisyydessä olemme alan kolmen parhaan joukossa 
  • Olemme edelläkävijä vastuullisen sijoittamisen ratkaisuissa 

* Julkaistu puolivuosikatsauksessa 24.8.2018 ja päivitetty osittain tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2020.