Strategia ja tavoitteet

Elite Alfred Bergin tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana toteuttamalla konsernin strategiaa, jossa keskiössä ovat erinomainen asiakaspalvelukokemus ja vastuullisuus sekä kasvu asiakkaiden varallisuuden kasvun tukemana.

Elite Alfred Bergin strategia

Elite Alfred Berg on aktiivinen, joustava ja tarjoaa erinomaisen palvelukokemuksen. Toimimme vastuullisesti ja avoimesti, luomme yrityksille kasvumahdollisuuksia ja kasvatamme kaikkien suomalaisten varallisuutta tuomalla markkinoille uusia tapoja omistaa, sijoittaa ja rahoittaa.

Taloudelliset tavoitteet 3-5 vuodelle*

  • Keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 % vuodessa
  • Keskimääräinen liikevaihdon ei-orgaaninen kasvu 10 % vuodessa
  • Yhteensä liiketoiminnan kaksinkertaistaminen 5 vuoden aikana liikevaihdolla mitattuna
  • Kannattavuuden kasvattaminen yli 35 %:iin vertailukelpoisesta liikevaihdosta

Liiketoiminnan tavoitteet 3-5 vuodelle

  • Listaamattomien sijoitusten suhteellisen osuuden kasvattaminen
  • Rahoitus- ja palveluliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvattaminen
  • Sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon varainhallinnan ja yksityispankkiiritoiminnan asiakastyytyväisyysmittauksissa

* Julkaistu puolivuosikatsauksessa 24.8.2018.