Omien osakkeiden hankinta

EAB Group Oyj:llä on ollut kaksi omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

Omien osakkeiden hankinta 2018

EAB Group Oyj:n hallitus päätti 30.7.2018 varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2018 antaman valtuutuksen ja Finanssivalvonnan 29.6.2017 antaman luvan perusteella perustaa takaisinosto-ohjelman yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseksi yhtiön johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi syksyllä 2018.

Yhtiö hankki omia B-osakkeita korkeintaan 100 000 kappaletta eli enintään 1,9 % B-osakkeiden päätöksentekohetken (30.7.2018) mukaisesta osakekannasta. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin aikaisintaan 30.7.2018 sen jälkeen, kun takaisinosto-ohjelma oli julkistettu yhtiötiedotteella, ja lopetettiin viimeistään 4.10.2018.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2018 hallituksen päättämään enintään 420 000 oman B-osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus on voimassa 4.10.2019 saakka.

Tiedotteet 30.7.2018 aloitetusta omien osakkeiden hankinnasta löytyvät sivun oikeasta laidasta.


Omien osakkeiden hankinta 2017

EAB Group Oyj:n hallitus päätti 1.8.2017 varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen ja Finanssivalvonnan 29.6.2017 antaman luvan perusteella perustaa takaisinosto-ohjelman yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseksi yhtiön johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi arviolta keväällä 2018.

Hallituksen päätöksen mukaan yhtiö hankki omia osakkeita korkeintaan 150 000 kappaletta, eli enintään 4,8 % B-osakkeiden päätöksentekohetken (1.8.2017) mukaisesta osakekannasta. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin aikaisintaan 1.8.2017 sen jälkeen, kun takaisinosto-ohjelma oli julkistettu yhtiötiedotteella, ja lopetettiin viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2018.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2017 hallituksen päättämään enintään 690 000 yhtiön oman A-osakkeen ja enintään 310 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankintaan tuli olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Valtuutus oli voimassa 4.10.2018 saakka.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alensivat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Tiedotteet 1.8.2017 aloitetusta omien osakkeiden hankinnasta löytyvät alta.

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.4.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.3.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.2.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.2.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.2.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.1.2018

CORRECTION: Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.8.2017