Osake ja osakkeenomistajat

Osakkeen perustiedot

EAB Group Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. Jokainen yhtiön A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen ja jokainen yhtiön B-sarjan osake oikeuttaa 1 ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Molempien osakesarjojen osakkeilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.

  • A-sarjan osakkeita on 5 579 358 kappaletta (111 587 160 ääntä).
  • B-sarjan osakkeita on 8 263 914 kappaletta (8 263 914 ääntä).
  • Yhteensä osakkeita on 13 843 272 kappaletta (119 851 074 ääntä).

A-sarjan osakkeisiin kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukaisia luovutusrajoituksia.

B-sarjan osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla. A-sarjan osakkeella ei käydä kauppaa pörssissä.

EAB Group Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

Osingonjako

Yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkona pääsääntöisesti puolet Konsernin osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta, kuitenkin niin, että Konsernin liiketoiminnan kehitystarpeet huomioidaan ja että Yhtiön vakavaraisuutta ei vaaranneta. Näin Yhtiön omat varat ja maksuvalmius pidetään jatkuvasti hyvällä tasolla. Lisäksi tavoitteena on, että osakekohtainen osinko kasvaa vuosittain. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 1.4.2019

Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 1.4.2019