Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

EAB Group Oyj:n yhtiökokous on päättänyt perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä viidellä (5) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää viittä (5) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana, ellei hallituksen puheenjohtaja ole nimitystoimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

EAB Group Oyj:n viisi suurinta osakkeenomistajaa BNP Paribas Asset Management Holding, Kari Juurakko, Umo Invest Oy, Janne Nieminen ja Jouni Kaaria nimittivät 6.9.2019 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Vincent Trouillard-Perrot, vice president, nimeäjä BNP Paribas Asset Management Holding
  • Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Kari Juurakko
  • Joonas Haakana, salkunhoitaja, nimeäjä Umo Invest Oy
  • Janne Nieminen, toimitusjohtaja, nimeäjä Janne Nieminen
  • Jouni Kaaria, toimitusjohtaja, nimeäjä Jouni Kaaria

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Kari Juurakko.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys