Yhtiökokous

Tällä sivulla julkaistaan aina tulevan yhtiökokouksen yhtiökokouskutsu sekä nähtävillä pidettävät asiakirjat. Myös yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävillä sivustolla yhtiökokouksen jälkeen. Muiden yhtiökokousten aineistot löytyvät alta vuosiluvun mukaan järjestettynä.

Varsinainen yhtiökokous 2020

EAB Group Oyj:n yhtiökokous 2020 järjestetään perjantaina 3.4.2020 kello 10.00 alkaen Rake-salissa Helsingissä (Erottajankatu 4 C). Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ylläolevan rekisteröintilinkin kautta viimeistään 31.3.2020 kello 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua

  • puhelimitse: 0201 558 610 arkisin kello 9.00 - 16.00; tai
  • kirjeitse: EAB Group Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien EAB Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen EAB Group Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia EAB Group Oyj:n varsinainsen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 24.2.2020 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen tulee toimittaa postitse osoitteeseen EAB Group Oyj / AGM, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen agm@eabgroup.fi.

 

Aiemmat yhtiökokoukset 

Yhtiökokous 2019

Ylimääräinen yhtiökokous 2018

Yhtiökokous 2018

Ylimääräinen yhtiökokous 2017

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokous 2016