Yhtiökokous

Tällä sivulla julkaistaan aina tulevan yhtiökokouksen yhtiökokouskutsu sekä nähtävillä pidettävät asiakirjat. Myös yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävillä sivustolla yhtiökokouksen jälkeen. Muiden yhtiökokousten aineistot löytyvät alta vuosiluvun mukaan järjestettynä.

Varsinainen yhtiökokous 2020

EAB Group Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhitökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 3.4.2020 kello 10.00 alkaen Rake-salissa Helsingissä (Erottajankatu 4 C). Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia EAB Group Oyj:n varsinainsen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 24.2.2020 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen tulee toimittaa postitse osoitteeseen EAB Group Oyj / AGM, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen agm@eabgroup.fi.

Aiemmat yhtiökokoukset 

Yhtiökokous 2019

Ylimääräinen yhtiökokous 2018

Yhtiökokous 2018

Ylimääräinen yhtiökokous 2017

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokous 2016