Hallitus

EAB Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitus vastaa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesti järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. 

Hallituksen valinta

Hallituksen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että se koostuu riittävän monesta jäsenestä ja että jäsenillä on riittävän pitkä, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus. Hallituksen kokoonpanon monipuolisuutta on myös se, että jäseninä on molempia sukupuolia. Hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden etsiminen ja ehdokkaiden kokemuksen ja kykyjen kartoittaminen ennen päätösehdotusta yhtiökokoukselle on jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi. Yhtiön merkittävimmät omistajat ovat sitoutuneet ammattitaitoisen ja monimuotoisen hallituksen kokoonpanon edistämiseen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.

Hallituksen tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä. Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa ja rahoitusta koskevat periaatteet sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus ei ole perustanut erillistä riskikomiteaa.

Hallituksen kokoonpano

EAB Group Oyj:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt. Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Topi Piela ja Juha Tynkkynen. Kari Juurakko, Janne Nieminen ja Vincent Trouillard-Perrot eivät ole riippumattomia Yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Therese Cedercreutz, 1969, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 lähtien

 • Cedercreutz on We Are Inc Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.
 • Cedercreutzilla on yli 25 vuoden kansainvälinen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, strategiasta, myynnistä ja markkinoinnista.
 • Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana 358 Creative Agencyssä vuosina 2013–2016, liiketoiminnan kehittämisen varapääjohtajana Spoiled Milk Creative Agencyssä vuosina 2011–2013 sekä globaalin kuluttajaliiketoiminnan ja markkinoinnin johtajana F-Securella vuosina 2010–2011.
 • Lisäksi Cedercreutz on ollut Tokmanni Group Oyj:n ja HappyorNot Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016.
 • Cedercreutz on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Kari Juurakko, 1978, hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien

 • Juurakko on yksi Elite Alfred Bergin perustajista ja toimi EAB Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012 vuoteen 2019.
 • Aiemmin Juurakko on toiminut hallituksen puheenjohtajana EAB Group Oyj:n edeltäjäyhtiössä Elite Pankkiiriliike Oy:ssä vuosina 2009–2013, Elite Life Oy:ssä vuosina 2001–2009 sekä ulkopuolisena hallituksen jäsenenä Seinäjoen KTK Oy:ssä vuosina 2012–2018 ja Fixura Ab Oy:ssä vuosina 2011–2015.
 • Juurakko on koulutukseltaan tekniikan ylioppilas.

Pasi Kohmo, 1968, hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien

 • Kohmo aloitti Indoor Group Oy:n toimitusjohtajana vuoden 2019 alussa.
 • Kohmo on toiminut Silmäasema Oyj:ssä toimitusjohtajana vuosina 2013–2018, mitä ennen hän toimi yhtiössä liiketoimintajohtajana vuosina 2011–2012.
 • Kohmo on myös toiminut kaupallisena johtajana Erätukku Oy:ssä vuosina 2009–2011, valikoimajohtajana SOK-yhtymässä vuosina 2006–2009, hankinta- ja logistiikkajohtajana HOK-Elannossa / SOK-yhtymässä vuosina 2002–2006 ja useissa johtotehtävissä HOK-Elannossa / SOK-yhtymässä vuosina 1997–2001.
 • Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä Lääkäripalveluyritykset ry:ssä vuodesta 2017 lähtien ja NÄE ry:ssä vuodesta 2014 lähtien.
 • Kohmo on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Janne Nieminen, 1967, hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien

 • Nieminen on yksi Elite Alfred Bergin perustajista ja ollut Elite Alfred Bergin hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen.
 • Nieminen on toiminut Nousukaari Oy:ssä hallituksen jäsenenä vuodesta 2007 lähtien ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 lähtien.
 • Aiemmin Nieminen on toiminut toimitusjohtajana Elite Alfred Bergin edeltäjäyhtiöissä Eufex Pankki Oy:ssä 2013–2014 ja Elite Pankkiiriliike Oy:ssä vuosina 2009–2012 sekä SEK Finland Oy:ssä 2001–2009.
 • Nieminen on suorittanut Suomen ylioppilastutkintoa vastaavan oppimäärän.

Topi Piela, 1962, hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien

 • Piela on Yleisradion eläkesäätiön toimitusjohtaja ja Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.
 • Lisäksi Piela on Asuntosalkku Oy:n, QPR Software Oyj:n sekä JJPPPT Holding Oy:n hallituksen jäsen. Hän on myös Yleisradion Eläkesäätiön sijoitusneuvoston jäsen sekä Alfred Kordelin Säätiön talousvaliokunnan jäsen.
 • Aiemmin Piela on toiminut Umo Invest Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2018-2019, Balance Capital Oy:n toimitusjohtajana ja Umo Capital Oy:n toimitusjohtajan sijaisena vuosina 2000-2019, Finvest Oyj:n ja Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2000-2004 sekä Amandan hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Tätä ennen Piela on toiminut mm. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakesijoitusjohtajana vuosina 1998-2000, Arctos Rahasto Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana vuosina 1991-1996, Ålandsbanken Ab:n arvopaperi- ja sijoituspäällikkönä vuosina 1988-1990 sekä usean suomalaisen ja eurooppalaisen pääomarahaston sijoituskomiteassa.
 • Piela on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut CEFA- ja YVTS-tutkinnot.

Vincent Trouillard-Perrot, 1966, hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien

 • Trouillard-Perrot on toiminut Affiliate Network -liiketoimintalinjan varajohtajana BNP Paribas Asset Managementissa vuodesta 2017 lähtien.
 • Trouillard-Perrot on myös toiminut Alfred Bergin toimitusjohtajana vuosina 2011–2017 sekä BNP Paribas Asset Managementissa (aiemmin BNP Paribas Investment Partners) Aasian ja Hong Kongin alueen toimitusjohtajana ja Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana vuosina 2010–2011, Aasian alueen toimitusjohtajana vuosina 2007–2010 ja Japanin toimitusjohtajana ja presidenttinä vuosina 2003–2007. Sitä ennen hän on toiminut BNP Paribas Private Bankin varajohtajana ja Pohjois-Aasian operatiivisena johtajana vuosina 1999–2003 sekä BNP Paribasissa General Inspection -tehtävässä vuosina 1996–1999.
 • Trouillard-Perrot’lla on MBA-koulutus.

Juha Tynkkynen, 1954, hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien

 • Tynkkynen on toiminut T&T Enterprises Oy:ssä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja osakkaana vuodesta 1990 lähtien sekä T&T Idealist Oy:ssä hallituksen jäsenenä ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1999 lähtien ja toimitusjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Tynkkynen on Idealist Groupin perustaja ja toiminut sen toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien.
 • Lisäksi Tynkkynen on toiminut hallituksen jäsenenä useissa yhtiöissä.
 • Tynkkynen on koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti.