Sijoittajat

Miksi sijoittaa Elite Alfred Bergiin? 

EAB on kannattava ja kasvava konserni, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta.

Konsernin emoyhtiön nimi muutettiin Elite Varainhoito Oyj:stä EAB Group Oyj:ksi 16.4.2018. Nimenmuutos tuli voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 18.4.2018 alkaen ja samalla tuli voimaan yhtiön kaupankäyntitunnuksen muutos ELVHB:sta EABGB:ksi sekä liikkeeseenlaskijatunnuksen muutos ELVH:stä EABGB:ksi. 

Suomen omaisuudenhoitomarkkinat kasvavat nopeasti 

Omaisuudenhoito on Suomessa voimakkaasti kasvava toimiala väestön vaurastumisen ja sijoitusmarkkinoiden kehittymisen myötä. Vuodesta 2008 alkaen Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääomat ovat kasvaneet vakaasti noin 17 prosenttia vuosivauhtia*. Valtaosa EAB-konsernin tuloista on jatkuvia palkkioita, jotka perustuvat osuuteen yhtiön hoitamasta varallisuudesta. Konsernin hallinnoimat varat ovat yli 3 miljardia euroa eli noin kymmenkertaiset vain neljän vuoden takaiseen määrään verrattuna. Siten asiakkaidemme vaurastuminen hyödyttää suoraan myös omistajiamme.

Palvelutarjoomamme on poikkeuksellisen monipuolinen 

Asiantuntijamme hoitavat yksityisasiakkaidemme varallisuutta kokonaisvaltaisesti huomioiden toimenpiteiden vaikutukset sekä sijoitusvarallisuuteen että muuhun omaisuuteen, perheyhteisöä unohtamatta. Yrityksille ja yrittäjille tarjoamme monipuolisia palveluita, jotka tuottavat lisäarvoa joko toimintaedellytyksiä parantamalla, kustannuksia säästämällä tai muutostilanteissa avustamalla. Vaativat ammattisijoittajat ja instituutiot saavat kauttamme korkealaatuisia varainhoito- ja asiantuntijapalveluita. Olemme myös Suomen johtava palkitsemiseen ja sitouttamiseen käytettävien henkilöstörahastojen tarjoaja. Lisäksi tarjoamme useille sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöille konsultti- ja back office -palveluita, kuten arvonlaskentaa.

Toimintamme keskiössä on erinomainen palvelukokemus, joka perustuu asiantuntevaan ja henkilökohtaiseen palveluun omien innovatiivisten rahastojemme, BNP Paribas -konsernin rahastovalikoiman sekä avoimen arkkitehtuurin sijoitusratkaisujen avulla. Avoimen arkkitehtuurin ansiosta koko sijoitusmarkkinoiden kirjo aina vaihtoehtoisista omaisuuslajeista ja suorista arvopaperisijoituksista kustannustehokkaisiin indeksisijoitustuotteisiin on konsernin varainhoitajien käytettävissä. Palvelumme lähtökohtana on aina asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin perehtyminen ja sen pohjalta sopivan ratkaisun löytäminen kuhunkin sijoitustarpeeseen.

Tuottorakenne on vakaa ja kulurakenne joustava 

Hallinnoidun omaisuuden määrään nojautuvan palkkiorakenteemme ansiosta konsernin pääliiketoiminnan tuotot ovat vakaampia ja ennustettavampia kuin tuottosidonnaisessa tai transaktiovetoisessa mallissa. Konsernilla on omaisuudenhoidon ja sijoitusrahastojen rinnalla useita muita kasvavia ja kannattavia liiketoimintoja, kuten kuluttajarahoitusta, laki- ja hallinnointipalveluita sekä henkilöstörahastoja, jotka tasoittavat perinteisen sijoitustoiminnan suhdannevaihteluita ja vakauttavat konsernin ansaintaa. Lisäksi vahvan myynti- ja asiakaspalveluverkostomme provisiopohjaiset kannustimet joustavat heikommassa markkinatilanteessa, mikä vähentää osaltaan tuloksen syklisyyttä.

Konsernin hallinnoimien asiakasvarojen kehitys

EAB-konsernin palveluihin luottaa jo yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta hoidamme yli kolmen miljardin euron varallisuutta. Kiitos asiakkaidemme luottamuksen, konsernin hallinnoiman asiakasvarallisuuden määrä on kohonnut viidessä vuodessa 20-kertaiseksi.

*) Lähde: https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/sijoitusrahastot/taulukot/sira-taulukot-fi/sijoitusrahastojen_tase_fi/