Toimitusjohtajan katsaus


DANIEL PASTERNACK 11.2.2022

EAB-konsernin tulos tilikaudelta 2021 oli 2,1 miljoonaa euroa ja siten kaikkien aikojen paras. Tulos on osoitus käänteen saavuttamiseksi tekemästämme pitkäjänteisestä työstä, joka alkaa nyt kantaa hedelmää. Kustannuksemme pysyivät hyvin kurissa ja tuottopuolen parannuksemme syntyi käytännössä vakaista liiketoiminnan tuotoista ilman merkittäviä tuottosidonnaisia eriä. Lisäksi toimme onnistuneesti markkinoille uusia tuotteita, joiden tulosvaikutus näkyy varsinaisesti vasta alkaneesta vuodesta eteenpäin.

Tuotevalikoimamme keskeisimpiä tulokkaita olivat alkuvuonna lanseerattu järjestyksessään toinen uusiutuvan energian pääomarahasto ja kolmas kiinteistökehitysrahasto. Molemmat rahastot tekivät ensimmäiset sijoituksensa loppuvuonna. Sijoitussitoumusten kerääminen on sujunut hyvin ja jatkuu vielä alkuvuonna 2022. Lisäksi aloitimme vuoden lopussa EAB Private Equity -sijoitusyhtiön kautta aivan uudentyyppisen pääomasijoitustoiminnan, jossa sijoituksia kerätään kohdekohtaisesti yhteen uuteen sijoitukseen kerrallaan. Tässä konseptissa läpinäkyvyys poikkeaa merkittävästi perinteisestä, rahastomallisesta sijoittamisesta, jossa rahaston varat kerätään ennen kuin sijoituskohteet ovat sijoittajien tiedossa.

Myös perinteisten UCITS-rahastojen sijoitusmenestys ja myynti sujuivat kuluneena vuonna mallikkaasti. Niiden sijoituspääomat kasvoivat noin 100 miljoonaa euroa reiluun 700 miljoonaan euroon. Elite Alfred Berg Korko E ja Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahastomme saivat viidennen tähden Morningstarin rahastovertailussa, joka ottaa huomioon rahaston riskin ja toteutuneen tuoton yli ajan.

Sijoitustoiminnossa ESG-integraatio eteni vuoden aikana ja siten syvällisempi vastuullisen sijoittamisen prosessi sekä positiivinen seulonta kattavat nyt UCITS-rahastojemme lisäksi infrastruktuuri- ja kiinteistörahastomme. Julkaisimme vuoden aikana myös ensimmäiset rahastokohtaiset vastuullisuusraportit, jotka tarjoavat vertailudataa rahastojen sijoituskohteista. Muun muassa näitä toimenpiteitä ja lähiajan askelmerkkejä valotetaan vuosikertomuksessamme 2022.

"Etenemme vakaasti kohti tavoitteitamme"

Strateginen suuntamme on selkeä ja etenemme vakaasti kohti tavoitteitamme. Tarjontaamme on terävöitetty, ja nykyorganisaatio tukee sitä tehokkaasti. Kannattavuus kehittyy asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, ja pääomasijoittamisesta on hyvää vauhtia muodostumassa toimintamme vankka tukijalka. Kiitän hallituksen kanssa koko henkilökuntaa hienosti tehdystä työstä.

Daniel Pasternack

Daniel Pasternack

Toimitusjohtaja
daniel.pasternack(@)eabgroup.fi
0201 558 610