Toimitusjohtajan katsaus


DANIEL PASTERNACK, 6.8.2021

EAB-konsernin vuoden 2021 alkupuolisko sujui hyvin, ja tarkistimme kesäkuussa koko vuoden tulosohjeistustamme aiempaa positiivisemmaksi. Arvioimme tuolloin, että koko vuoden 2021 tulos on selvästi positiivinen olettaen, että markkinatilanne säilyy ennallaan, kuten se on tähän saakka tehnyt.

Tulosparannuksemme johtui sekä hyvästä kulupidosta että liiketoiminnan tuottojen kasvusta. Kulupuolella kahden vuoden ajan määrätietoisesti toteuttamamme tehostamistoimet paransivat kannattavuutta. Organisaatio on nyt selvästi aiempaa virtaviivaisempi, ja entistä suurempi osuus henkilöstöstä toimii suoraan asiakasrajapinnassa tukemassa strategiamme mukaisesti erinomaista asiakaspalvelukokemusta. Samaan aikaan tuottopuolella sekä omaisuusarvojen nousu että erityisesti uusien tuotteiden hyvä myynti kasvattivat tuottoja. Vuoden alkupuoliskon liiketoiminnan tuotot kasvoivat vertailujakson koronakuopasta peräti 21 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon. EAB:n hallinnoima varallisuus on jatkanut kasvu-uralla, ja kesäkuun lopussa asiakasvarat ylsivät ennätyskorkealle tasolle 3,8 miljardiin euroon.

"Uskon, että suurin vaikuttavuus ja parhaat tulokset niin sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille saadaan ohjaamalla pääomia listatun markkinan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin, jotka auttavat ratkaisemaan kestävyysongelmia ja siten estämään ilmastonmuutosta."

Alkuvuonna lanseerasimme järjestyksessään toisen uusiutuvan energian pääomarahaston ja kolmannen kiinteistökehitysrahaston. EAB Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky hankkii valmiita tai luvan saaneita rakennusvalmiita aurinko- ja tuulivoimalaitoksia. Kolmas kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky jalostaa tai rakennuttaa nykyaikaisia ja ympäristöystävällisiä toimitila-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä. Molemmissa rahastoissa pidetään lisäksi erityistä huolta korkeatasoisesta sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta.

Käynnistimme keväällä myös kehittyvien markkinoiden osakerahaston, jonka salkkua hoidamme pohjoismaisessa yhteistyössä Alfred Bergin kanssa. Kehittyvien markkinoiden rahaston myötä valikoimastamme löytyy nyt EAB:n oma tuote kaikille keskeisille osakemarkkinoille. UCITS-rahastojemme menekki ja sijoitusmenestys jatkuivat hyvänä. Alkuvuoden nettomerkinnät olivat noin 17 miljoonaa euroa positiiviset. Esimerkiksi korkorahastomme Elite Alfred Berg Korko oli viiteryhmänsä parhaimmistoa Morningstar Awards 2021 -vertailussa, joka ottaa huomioon rahaston riskin ja toteutuneen tuoton yli ajan.

Kuten toukokuussa kerroimme, olemme alkaneet etsiä EAB-konsernille uutta toimitusjohtajaa, jotta pääsen keskittymään päätoimisesti konsernin vastuullisen pääomarahastotoiminnan kehittämiseen. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa pääomarahastojen osuus lähivuosina kahteen kolmasosaan konsernin liiketoiminnan tuotoista, ja olemme jo yli puolivälissä kohti tätä tavoitetta. Oma intohimoni on keskittää kaikki voimavarani tähän työhön ja rakentaa Elite Alfred Bergille pääomarahastoliiketoiminta, joka keskittyy vastuullisiin vaihtoehtosijoituksiin, kuten uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen sekä muihin pörssin ulkopuolisiin vastuullisiin sijoituskohteisiin.

Uskon, että suurin vaikuttavuus ja parhaat tulokset niin sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille saadaan ohjaamalla pääomia listatun markkinan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin, jotka auttavat ratkaisemaan kestävyysongelmia ja siten estämään ilmastonmuutosta ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.

Daniel Pasternack

Daniel Pasternack

Toimitusjohtaja
daniel.pasternack(@)eabgroup.fi
0201 558 610