Toimitusjohtajan katsaus


DANIEL PASTERNACK 5.8.2022

Vuoden 2022 alkupuolisko oli monin tavoin hyvin poikkeuksellinen. Venäjän ja Ukrainan kriisi alkoi kiristyä tammikuussa, ja koko maailman tyrmistykseksi se eskaloitui täysimittaiseksi hyökkäyssodaksi helmikuun lopussa. Ukrainalaisten mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen ja omaisuuden tuhoutumisen lisäksi sodalla on suuria haittavaikutuksia maailmantalouteen ja finanssimarkkinoihin. Tähän mennessä se on heilutellut omaisuusarvoja ja kiihdyttänyt energian hinnan nousua, millä on voimakkaita kerrannaisvaikutuksia monien hyödykkeiden tarjontaan ja koko kansantalouden hintakehitykseen.

Tätä taustaa vasten EAB:n alkuvuosi sujui erittäin hyvin. Luovuimme kaukaa viisaasti kehittyvien markkinoiden rahastomme suorista Venäjän sijoituksista jo helmikuussa ennen sodan alkua, ja pitkäaikainen panostuksemme uusiutuvan energian tuotantoon on saanut markkinakehityksestä odottamatonta vetoapua. Euroopan halu tulla omavaraiseksi energiantuotannossa kiihdyttää nyt trendiä, jossa olemme yhtiönä olleet vahvasti mukana jo pitkän aikaa. Tämä näkyy luonnollisesti energiamurroksesta hyötyvien yhtiöiden arvostuksessa ja sijoituskohteiden kysynnässä.

Menneen vuosipuoliskon tulos oli 3,3 miljoonaa euroa ja siten selvästi kaikkien aikojen parhaamme. Edellinen ennätyksemme oli 1,3 miljoonaa euroa viime vuoden jälkipuoliskolta.

Menneen vuosipuoliskon tulos oli 3,3 miljoonaa euroa ja siten selvästi kaikkien aikojen parhaamme. Edellinen ennätyksemme oli 1,3 miljoonaa euroa viime vuoden jälkipuoliskolta. Huima tulosparannus johtui osittain merkittävistä irtautumisista eräissä kiinteistörahastoissa. Samalla kuitenkin liiketoimintamme jatkuvat tuotot olivat korkeammalla tasolla kuin koskaan ennen, ja onnistuimme myös ylläpitämään suunnitellun kustannustason.

Raportointijaksolla valmistelimme myös sulautumisemme Evlin kanssa, ja suunnitelma hyväksyttiin molempien yhtiöiden osalta 14.7.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Olemme aktiivisesti ja avoimin mielin hakeneet parhaita vaihtoehtoja kasvattaa liiketoimintaamme ja tuottaa omistaja-arvoa. Tähän lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä. Yhtiöt muodostavat liiketoiminnoiltaan toinen toistaan täydentävän ja arvoiltaan harmonisen kokonaisuuden. Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys ovat meidän molempien toiminnan kulmakiviä. Resurssien ja valikoiman kasvun sekä synergioiden myötä yhdistyminen palvelee erinomaisesti niin asiakkaidemme kuin osakkeenomistajiemme etua.

Daniel Pasternack

Daniel Pasternack

Toimitusjohtaja
daniel.pasternack(@)eabgroup.fi
0201 558 610