Strategia ja tavoitteet


Elite Alfred Bergin tavoitteena on kaksinkertaistaa liiketoiminnan tuotot seuraavan viiden vuoden aikana toteuttamalla konsernin strategiaa, jossa keskiössä ovat vastuullinen sijoittaminen, erinomainen asiakaspalvelukokemus sekä kasvu asiakkaiden varallisuuden kasvun tukemana.

Elite Alfred Bergin visio

Panostamme tulevaisuudessa entistä enemmän vastuullisuuteen. Tätä tavoitetta heijastaa myös visiomme: Nousemalla vastuullisen sijoittamisen edelläkävijäksi, meistä tulee Pohjoismaiden arvostetuin varainhoidon asiantuntija.


Taloudelliset tavoitteet 3-5 vuodelle*

  • Kasvattaa liiketoiminnan tuottoja 100 %

  • Nostaa kannattavuus yli 35 %:iin vertailukelpoisista liiketoiminnan tuotoista

  • Kasvattaa pääomarahastojen osuus 2/3:aan liiketoiminnan tuotoista säilyttäen listattujen tuotteiden laatu ja kasvu markkinoiden mukaisesti

Liiketoiminnan tavoitteet 3-5 vuodelle

  • Saada asiakkaiksi puolet Suomen 100 suurimmasta instituutiosijoittajasta sekä pääomarahastotuotteisiin myös kansainvälisiä sijoittajia

  • Muodostaa konserniin vähintään kaksi tunnustettua pääomasijoittamisen asiantuntijatiimiä, jotka keskittyvät kestäviin ympäristö- ja kiertotaloussijoituksiin

 * Julkaistu puolivuosikatsauksessa 24.8.2018 ja päivitetty tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2021.

Uusimmat pörssitiedotteet