Omien osakkeiden hankinta 2021


Yhtiökokouksen 22.9.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen EAB Group Oyj:n hallitus päätti 11.2.2021 pidetyssä kokouksessaan aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus päätti hankkia yhteensä noin 70 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,5 % yhtiön 12.2.2021 liikkeeseen lasketuista osakkeista, kuitenkin yhteensä enintään 200 000 eurolla. Osakkeet hankitaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimiselle on saatu Finanssivalvonnan lupa.

Omien osakkeiden hankinta alkoi aikaisintaan 15.2.2021 ja päättyy viimeistään 17.12.2021. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa 22.2.2022 saakka.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 22.9.2020 hallituksen päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

EAB Group Oyj:llä on 13 843 272 osaketta ja ääntä. 12.2.2021 yhtiön hallussa oli 49 786 yhtiön omaa osaketta.

Pörssi-ilmoitukset omien osakkeiden hankinnasta