Liputukset


Listayhtiön osakkeenomistajalla ja osakkeenomistajaan rinnastettavalla henkilöllä on Arvopaperimarkkinalain 9 luvun mukaan velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Liputusvelvollisuus koskee omistus- ja ääniosuuksia suomalaisessa yhtiössä, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ETA-valtiossa.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Liputusilmoitukset tulee toimittaa EAB Group Oyj:n sähköpostiosoitteeseen flaggings(at)eabgroup.fi.

Lisätietoa ja liputuslomake löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta.