Osakkeenomistajien nimitystoimikunta


EAB Group Oyj:n yhtiökokous on päättänyt perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä viidellä (5) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää viittä (5) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana, ellei hallituksen puheenjohtaja ole nimitystoimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

EAB Group Oyj:n viisi suurinta osakkeenomistajaa BNP Paribas Asset Management Holding, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Umo Invest Oy, Janne Nieminen ja Jouni Kaaria ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Vincent Trouillard-Perrot, vice president, nimeäjä BNP Paribas Asset Management Holding

  • Kyösti Kakkonen, toimitusjohtaja, Kakkonen-Yhtiöt Oy, nimeäjä Joensuun Kauppa ja Kone Oy

  • Joonas Haakana, salkunhoitaja, Umo Capital Oy, nimeäjä Umo Invest Oy

  • Janne Nieminen, hallituksen jäsen, EAB Group Oyj, nimeäjä Janne Nieminen

  • Jouni Kaaria, toimitusjohtaja, Klikkaa Internetpalvelut Finland Oy, nimeäjä Jouni Kaaria

Hallituksen puheenjohtaja Therese Cedercreutz toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan.osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys (PDF)