EAB Group Oyj:n yhtiöjärjestys


1 § Toiminimi 
Yhtiön toiminimi on EAB Group Oyj, englanniksi EAB Group Plc ja ruotsiksi EAB
Group Abp.

2 § Kotipaikka 
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Toimiala 
Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita
konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille.

4 § Osakkeet 
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja 
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

7 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 §
Tilintarkastajat
 
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen 
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.