Toimitusjohtaja ja johtoryhmä


Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa EAB Group Oyj:n ("Yhtiö") strategian toteuttamisesta ja juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänelle maksettavasta palkkiosta ja hänen palvelussuhteensa muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi, ja hänen irtisanomisaikansa on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2012 alkaen Daniel Pasternack

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä johtaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johtamisessa ja osallistuu lisäksi konsernin strategiseen suunnitteluun. Kaikkien johtoryhmän jäsenten tehtävät ovat päätoimisia. Osa johtoryhmän jäsenistä toimii lisäksi Yhtiössä sidonnaisasiamiehinä tarjoten Yhtiön palveluita.

EAB Group Oyj:n johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Daniel Pasternack, 1973

 • Toimitusjohtaja

 • Kauppatieteiden tohtori ja kauppatieteiden maisteri

Roman Cherkasov, 1982

 • Talousjohtaja

 • Kauppatieteiden maisteri

Raisa Friberg, 1976

 • Varatoimitusjohtaja

 • Vastuualue vuodesta 2017 lähtien liiketoiminnan kehitys

 • Oikeustieteen kandidaatti

Rami Niemi, 1970

 • Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat

 • Tekniikan ylioppilas

Mona von Weissenberg, 1979

 • Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat

 • Kauppatieteiden maisteri