Tilintarkastus


Tilintarkastajien tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön ja konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot konsernin sidosryhmille.

EAB Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 7.4.2022 EAB Group Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Ilveskoski.

Tilintarkastaja antaa Yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että EAB Group Oyj:n tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu EAB Group Oyj:n kirjanpidon ja hallinnoinnin tarkastus. Lakisääteinen tilintarkastusraportti lähetetään osakkeenomistajille Yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Tilitarkastusyhteisölle maksettiin vuonna 2021 palkkioita kokonaisuudessaan 292 052,71 euroa.

Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot olivat 247 711,88 euroa ja tilintarkastukseen liittymättömät neuvontapalkkiot 44 934,83 euroa. Yhtiö ostaa aika ajoin myös konsulttipalveluita tilintarkastusyhteisöltä.

Tämän työn riippumattomuus tilintarkastuksesta arvioidaan hallituksessa.