Tilintarkastus


Tilintarkastajien tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön ja konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot konsernin sidosryhmille.

EAB Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 22.9.2020 EAB Group Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Ilveskoski.

Tilintarkastaja antaa Yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen
Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että EAB
Group Oyj:n tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät
tiedot Yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu
EAB Group Oyj:n kirjanpidon ja hallinnoinnin tarkastus. Lakisääteinen tilintarkastusraportti
lähetetään osakkeenomistajille Yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat raportoivat
havainnoistaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Tilitarkastusyhteisölle maksettiin vuonna 2020 palkkioita kokonaisuudessaan 249 197,98 euroa.

Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot olivat 181 989,98 euroa ja tilintarkastukseen liittymättömät
neuvontapalkkiot 67 208,00 euroa. Yhtiö ostaa aika ajoin myös konsulttipalveluita tilintarkastusyhteisöltä.

Tämän työn riippumattomuus tilintarkastuksesta arvioidaan hallituksessa.