Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen EAB Group Oyj:lle

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia EAB Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa:

Ilmoitukset on tehtävä kahdelle eri taholle:

 1. EAB Group Oyj:lle ja

 2. Finanssivalvonnalle

molemmille erikseen välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Mikäli liiketoimikokonaisuus koostuu useammasta liiketoimesta, jokainen liiketoimi on ilmoitettava erikseen. EAB Groupin on julkistettava liiketoimi-ilmoitus kahden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut liiketoimi-ilmoituksen.

Esimerkki: Ostaessasi EAB Groupin osaketta kolmessa erässä, ma-ke-pe, on kaikki kolme kauppaa ilmoitettava erikseen ja jokaiselle on oma kolmen päivän määräaika. Jokaisesta kolmesta kaupasta on tehtävä erillinen ilmoitus EAB Group Oyj:lle JA Finanssivalvonnalle.

liiketoimien ilmoitus kaavio netti 2021 01

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Tämä ohjeen mukaan voit ilmoittaa EAB Group Oyj:n osakkeella tehdyistä kaupoista. 

1. Tee ilmoitus liiketoimesta Finanssivalvonnalle

 • Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle 13.10.2021 alkaen ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/


  Ilmoituksen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

 • EAB Group Oyj:n LEI-tunnus: 743700B4GXTH5JBZ6318

 • EAB Group Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus: EAB

 • EAB Group Oyj:n osakkeen ISIN-koodi: FI4000157441


2. Lähetä ilmoitus liiketoimesta EAB Groupille

Lähetys EAB Group Oyj:lle:

 • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen: johdonkaupat@eabgroup.fi

 • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli EAB Groupille tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

 • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen compliance@eabgroup.fi.


EAB Group Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.


Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta: https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/