Hallituksen monimuotoisuus


EAB Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen jäsenet muodostavat mahdollisimman monipuolisen ryhmän ja että hallitus voi toimia mahdollisimman tehokkaasti.

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monipuolisuus edistää hallituksen avointa suhtautumista innovatiivisiin ajatuksiin ja kykyä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävä monimuotoisuus tukee myös avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa.

Hallituksen monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että hallitus koostuu riittävän monesta eri ikäisestä ja molempia sukupuolia edustavasta jäsenestä ja että jäsenten osaaminen ja kokemus on riittävää, monipuolista ja toisiaan täydentävää. Hallituksen monimuotoisuus pyritään huomioimaan hallituksen kokoonpanoa täydennettäessä.