Saavutettavuus

Saavutettavuus


Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Lailla toimeenpantiin EU:n saavutettavuusdirektiivi. Sääntelyn tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista sekä parantaa yhteiskunnan erityisryhmien, kuten näkö- ja kuulovammaisten, luki- tai keskittymisvaikeuksista kärsivien ja iäkkäiden ihmisten edellytyksiä selvitä omatoimisesti palvelujen käytöstä. Saavutettavuuden huomiointi edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa esimerkiksi vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja.

Saavutettavuustyö Elite Alfred Bergillä on aloitettu ja tulemme varmistamaan, että verkkopalvelumme on toteutettu asiakaslähtöisesti, helppokäyttöisesti ja tietoturvallisesti. Haluamme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaiset mahdollisuudet asioida sähköisissä palvelukanavissamme.


Elite Alfred Bergin saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Elite Alfred Bergin verkkopalveluita. Se on laadittu 31.12.2020 ja päivitetty 7.8.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Elite Alfred Bergin asiantuntija.


Digitaalisen saavutettavuuden tila

Saavutettavuuden tila – Verkkosivut (eabgroup.fi)

Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset suurelta osin. Sivuston saavutettavuusstandardi on WCAG 2.1. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu saavutettavuusvaatimukset ja teemme jatkuvasti työtä vieläkin paremman saavutettavuuden parantamiseksi. Saavutettavuusselosteen tiedot perustuvat Elite Alfred Bergin asiantuntijan tekemään saavutettavuusarviointiin.

Sivusto on uudistettu 8.9.2021. Parannamme vielä sivuston saavutettavuutta ja listaamme alkuvuodesta 2022 tälle sivulle kaikki kohdat, jotka mahdollisesti eivät ole saavutettavia.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Verkkosivuston ei-saavutettava sisältö

Sivustollamme saattaa edelleen olla saavutettavuusongelmia. Olemme kartoittaneet alla löytyvät ongelmat. Jos huomaat sivustolla ongelman, jota ei löydy alta, otathan meihin yhteyttä.

  • Kaikki pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia

  • Muutamassa kuvassa on tekstiä.
     


Saavutettavuuden tila – Verkkopalvelu (salkku.eabgroup.fi)

Täyttää saavutettavuusvaatimukset suurelta osin. Verkkopalvelu uudistetaan kevään 2022 aikana, jolloin myös saavutettavuusseloste uusitaan.


Saavutettavuuden tila – Asiakasraportointi (PDF, XLSX)

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tiedossa olevat puutteet on suunniteltu korjattavan vuoden 2022 aikana, ellei toisin ole mainittu. Selostetta päivitetään sitä mukaa, kun korjauksia valmistuu. Saavutettavuutta parannetaan kuitenkin jatkuvasti.

Anna palautetta Elite Alfred Bergin verkkopalveluiden saavutettavuudesta

Voit antaa palautetta Elite Alfred Bergin verkkopalveluiden saavutettavuudesta tällä sähköisellä lomakkeella. Palautteeseen vastaan viimeistään kahden viikon lakisääteisessä määräajassa.


Tilaa ei-saavutettava materiaali saavutettavassa muodossa

Voit tilata tarvitsemasi ei-saavutettavan verkkomateriaalin saavutettavassa muodossa sähköisellä lomakkeella. Tilaukseesi vastataan viimeistään kahden viikon lakisääteisessä määräajassa.


Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.  
 


Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

saavutettavuus(at)avi.fi

Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fi