Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Lailla toimeenpantiin EU:n saavutettavuusdirektiivi. Sääntelyn tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista sekä parantaa yhteiskunnan erityisryhmien, kuten näkö- ja kuulovammaisten, luki- tai keskittymisvaikeuksista kärsivien ja iäkkäiden ihmisten edellytyksiä selvitä omatoimisesti palvelujen käytöstä. Saavutettavuuden huomiointi edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa esimerkiksi vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja.

Saavutettavuustyö Elite Alfred Bergillä on aloitettu ja tulemme varmistamaan, että verkkopalvelumme on toteutettu asiakaslähtöisesti, helppokäyttöisesti ja tietoturvallisesti. Haluamme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaiset mahdollisuudet asioida sähköisissä palvelukanavissamme

Elite Alfred Bergin saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Elite Alfred Bergin verkkopalveluita ja on laadittu 31.12.2020 ja päivitetty 24.3.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Elite Alfred Bergin asiantuntija.

Anna palautetta Elite Alfred Bergin verkkopalveluiden saavutettavuudesta

Voit antaa palautetta Elite Alfred Bergin verkkopalveluiden saavutettavuudesta tällä sähköisellä lomakkeella. Palautteeseen vastaan viimeistään kahden viikon lakisääteisessä määräajassa.

Tilaa ei-saavutettava materiaali saavutettavassa muodossa

Voit tilata tarvitsemasi ei-saavutettavan verkkomateriaalin saavutettavassa muodossa sähköisellä lomakkeella. Tilaukseesi vastataan viimeistään kahden viikon lakisääteisessä määräajassa.

Digitaalisen saavutettavuuden tila

Saavutettavuuden tila – verkkosivut (eabgroup.fi)

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tiedossa olevat puutteet korjataan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä vuonna 2021, ellei toisin ole mainittu. Sivuston saavutettavuusstandardi on WCAG 2.1. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu saavutettavuusvaatimukset ja teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Saavutettavuusselosteen tiedot perustuvat Elite Alfred Bergin asiantuntijan tekemään saavutettavuusarviointiin.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

 

Verkkosivuston ei-saavutettava sisältö

Sivustollamme saattaa edelleen olla saavutettavuusongelmia. Olemme kartoittaneet alla löytyvät ongelmat. Jos huomaat sivustolla ongelman, jota ei löydy alta, otathan meihin yhteyttä.

 • Valikon navigointi
  - navigaatioiden järjestys
  - navigointikeskustelu
 • Fonttikokojen skaalaus zoomin mukaan
  - otsikkotasot H1-H4
 • Kuvien tekstivastineet
 • Linkkikuvaukset ja tekstivastineet
 • PDF-tiedostojen käyttö
 • Karusellien navigointi
 • Lomakkeet
 • Värimuutokset
  - Tekstin heikko kontrasti valikoissa
  - Tekstin heikko kontrasti alanavigaatiossa

Saavutettavuutta parannetaan jatkuvasti.
 

 

Saavutettavuuden tila – verkkopalvelu (salkku.elitevarainhoito.fi)

Täyttää saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuutta parannetaan kuitenkin jatkuvasti.


 

Saavutettavuuden tila – asiakasraportointi (pdf, xlsx)

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tiedossa olevat puutteet on suunniteltu korjattavan vuoden 2021 aikana, ellei toisin ole mainittu. Selostetta päivitetään sitä mukaan, kun korjauksia valmistuu. Saavutettavuutta parannetaan kuitenkin jatkuvasti.

 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.  
 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fi