Sääntömuutoksia Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoisijoitusrahastossa