Tuuliyhtiot Kuponki

Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kuponki


Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Ørsted A/S:n, Siemens Gamesa Renewable Energy SA:n ja Vestas Wind Systems A/S:n osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana.

Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kuponki
-osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 17.12.2021


Elite Alfred Berg Tuuliyhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Ørsted A/S:n, Siemens Gamesa Renewable Energy SA:n ja Vestas Wind Systems A/S:n osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos heikoiten kehittynyt osake on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotiskauden pituista jaksoa kohden 10,26 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa heikoiten kehittyneen osakkeen 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna viimeisenä havaintopäivänä negatiivinen, mutta kuitenkin enintään -30 %, erääntyy sijoitus nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen heikoiten kehittyneen osakkeen negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 7).

Merkintäaika päättyi 17.12.2021

Tyyppi
Pääomasuojaamaton osakkeiden kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin1–5 vuotta1
Kohde-etuudet
Ørsted A/S:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: ORSTED DC Equity), Siemens Gamesa Renewable Energy SA:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: SGRE SQ Equity) ja Vestas Wind Systems A/S:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: VWS DC Equity) osakkeet
Kasvava tuotto
10,26 % x kuluneiden puolivuotiskausien määrä
Liikkeeseenlaskija
Danske Bank A/S, luottoluokitus: A (S&P), A3 (Moody’s) ja A (Fitch)
Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
5 lainaa, mikä vastaa 5000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1000 euron erissä
Merkintäaikataulu
Merkintäaika 22.11.2021–17.12.2021, maksupäivä viimeistään 17.12.20212

1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti puolivuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.

2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.