suomikori kuponki sivubanneri

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki


Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 5 suuren Suomessa toimivan ja listatun yhtiön muodostaman osakekorin (”osakekori”) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki

Merkintäaika päättyi 9.4.2021


Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 5 suuren Suomessa toimivan ja listatun yhtiön muodostaman osakekorin (”osakekori”) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos osakekori on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden 2,25 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa osakekorin 40 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -40 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakekorin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -40 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 7).

  Perustiedot taulukko

  1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti puolivuosittain alkaen noin1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.
  2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.


  Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.