Metsä-järvi

Suomikori 2.4 Turbo - Joukkovelkalainakirja


Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Fortum Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Sampo Oyj:n ja Telia Co AB:n osakkeiden tasapainoin muodostaman osakekorin (”osakekori”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turbo

Merkintäaika päättyi 22.5.2020


Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Fortum Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Sampo Oyj:n ja Telia Co AB:n osakkeiden tasapainoin muodostaman osakekorin (”osakekori”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Korkea tuottokerroin positiiviseen kehitykseen:
  Sijoittaja hyötyy osakekorin positiivisesta kehityksestä tuottokattoon asti 260 %:n tuottokertoimella.

 • Rajattu maksimituotto:
  Sijoituksen maksimituotto nimellisarvolle laskettuna on 130 %, koska sijoittajan hyödyksi ei lasketa osakekorin yli 50 %:n positiivista kehitystä (= 260 % x 50 %).

 • Suojaa osakekorin 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakekorin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” sivulla 8 markkinointiesitteessä).

elite alfred berg suomikori 2 4 turbo perustiedot

1) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.

Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.