Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki

Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki


Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Euroopassa listattujen raaka-ainetoimialan yhtiöiden muodostaman osakeindeksin pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana.

Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki

- Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 11.2.2022


Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Euroopassa listattujen raaka-ainetoimialan yhtiöiden muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden 5,58 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa osakeindeksin 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -30 %, erääntyy sijoitus nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” sivulla 10).

Irlannin keskuspankki on 3.2.2022 hyväksynyt Danske Bank A/S:n EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme –esitteen 3. täydennyksen. Täydennys johtui Danske Bankin Annual Report 2021:n julkaisemisesta eikä sisällä muita muutoksia. Täydennys sisältää lain edellyttämän tiedon peruutusoikeudesta (oikeus voimassa päivän 8.2.2022 loppuun asti) ja se julkaistaan pankin sivuilla: Funding programmes (danskebank.com).

Tyyppi
Pääomasuojaamaton osakeindeksin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin 1–5 vuotta1
Kohde-etuus
Osakeindeksi, STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (Bloomberg-järjestelmän tunniste: SXPP Index)
Kasvava tuotto
5,58 % x kuluneiden puolivuotiskausien määrä
Liikkeeseenlaskija ja takaaja
Danske Bank A/S, luottoluokitus: A+ (S&P), A3 (Moody’s) ja A (Fitch)
Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
5 lainaa, mikä vastaa 5 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
Merkintä-aikataulu
Merkintäaika 17.1.2022–11.2.2022, maksupäivä viimeistään 11.2.20222

1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti puolivuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.
2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.