Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus Kuponki

Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus Kuponki


Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Saab AB:n, Rolls-Royce Holdings plc:n ja General Dynamics Corpin osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana.

Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus Kuponki

-osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 17.6.2022.


Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Saab AB:n, Rolls-Royce Holdings plc:n ja General Dynamics Corpin osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos heikoiten kehittynyt osake on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotiskauden pituista jaksoa kohden vähintään 5 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa heikoiten kehittyneen osakkeen 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna viimeisenä havaintopäivänä negatiivinen, mutta kuitenkin enintään -30 %, erääntyy sijoitus nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen heikoiten kehittyneen osakkeen negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 7).

Tyyppi
Pääomasuojaamaton osakkeiden kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin 1–4 vuotta1
Kohde-etuudet
SAAB AB:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: SAABB SS Equity), Rolls-Royce Holding PLC:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: RR/ LN Equity) ja General Dynamics Corpin (Bloomberg-järjestelmän tunniste: GD UN Equity) osakkeet
Kasvava tuotto
5 % x kuluneiden puolivuotiskausien määrä (alustava ja vähintään)
Liikkeeseenlaskija
Credit Suisse AG, London Branch, luottoluokitus: A+ (S&P), A1 (Moody’s) ja A (Fitch)
Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
5 lainaa, mikä vastaa 5000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1000 euron erissä
Merkintäaikataulu
Merkintäaika 23.5.2022–17.6.2022, maksupäivä viimeistään 17.6.20222

1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti puolivuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.

2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseen-laskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.