Elite Alfred Berg Pohjois-Amerikka HY-kori 1/2022

Elite Alfred Berg Pohjois-Amerikka HY-kori 1/2022


Elite Alfred Berg Pohjois-Amerikka HY-kori 1/2022 -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pohjois-amerikkalaiselle alhaisemman luottoluokituksen yrityslainojen luottoriskimarkkinalle hajautetusti ja tuottohakuisesti.

Elite Alfred Berg Pohjois-Amerikka HY-kori 1/2022

- Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 29.4.2022

Elite Alfred Berg Pohjois-Amerikka HY-kori 1/2022 -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pohjoisamerikkalaiselle alhaisemman luottoluokituksen yrityslainojen luottoriskimarkkinalle hajautetusti ja tuottohakuisesti. Laina on pääomasuojaamaton.

  • Tuottomahdollisuus yrityslainojen luottoriskimarkkinoilta:
    Lainassa sijoittaja kantaa viiteindeksin 100 yhtiön luottoriskin ja saa mahdollisuuden tuottoon, joka ylittää riskittömän koron.

  • Puolivuosittain maksettava kiinteä tuotto alustavasti 4,25 %:
    Tuotto maksetaan puolivuosittain lainan jäljellä olevalle pääomalle ja vahvistetaan vähintään tasolle 3,75 % puolivuotiskautta kohden.

  • Ei pääomasuojaa:
    Jokainen viiteindeksin yhtiön kohtaama luottovastuutapahtuma alkaen 16. luottovastuutapahtumasta alentaa lainan nimellispääomaa yhdellä kymmenesosalla (1/10) ja alentaa tuottoa vastaavasti, sillä tuotto maksetaan kulloinkin jäljellä olevalle nimellispääomalle. Jos luottovastuutapahtumia on 25 tai enemmän, on lainan erääntymisarvo nolla ja sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Rakenne on tuottohakuinen, ja lainan jälkimarkkinahinta voi vaihdella markkinoilla voimakkaasti sijoitusaikana.

Tyyppi
Pääomasuojaamaton viiteyhtiöiden luottoriskin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin 5,2 vuotta
Viiteindeksi
Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 38 (sisältää 100 yhtiötä per 28.3.2022)
Tuotto
Alustavasti kiinteä 4,25 % (ja vähintään 3,75 %), joka maksetaan puolivuosittain
Liikkeeseenlaskija
Danske Bank A/S, luottoluokitus: A+ (S&P), A3 (Moody’s) ja A (Fitch)
Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
5 lainaa, mikä vastaa 5 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
Merkintä-aikataulu
Merkintäaika 4.4.2022–29.4.2022, maksupäivä viimeistään 29.4.202211

1) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi.