Elite Alfred Berg Nokia Nordea Kuponki

Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki


Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Nokia Oyj:n ja Nordea Bank Abp:n osakkeiden pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana.

Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki
- osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 17.9.2021


Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Nokia Oyj:n ja Nordea Bank Abp:n osakkeiden pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos kummatkin osakkeet ovat vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin neljännesvuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Neljännesvuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta neljännesvuoden pituista jaksoa kohden 5,2 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa 25 %:n kurssilaskua vastaan ja tuottomahdollisuus myös kurssien laskiessa:
  Jos vähintään yksi tai kumpikin osake on viimeisenä havaintopäivänä alle alkuarvonsa ja kumpikin osake on laskenut enintään 25 % alkuarvosta, laina erääntyy ja sijoittajalle maksetaan tuottona nimellispääoman lisäksi puolet kasvavan tuoton määrästä (2,6 % per neljännesvuotiskausi) kerrottuna kuluneiden neljännesvuotiskausien määrällä (20). Osakkeiden kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos vähintään yhden osakkeen tai kummankin osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -25 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen enemmän laskeneen osakkeen negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 7).

Tyyppi
Pääomasuojaamaton osakkeiden kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin 1–5 vuotta1
Kohde-etuudet
Nokia Oyj:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: NOKIA FH Equity) ja Nordea Bank Abp:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: NDA SS Equity) osakkeet
Kasvava tuotto
5,2 % x kuluneiden neljännesvuotiskausien määrä
Liikkeeseenlaskija
Danske Bank A/S, luottoluokitus: A (S&P), A3 (Moody’s) ja A (Fitch)
Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
5 lainaa, mikä vastaa 5000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1000 euron erissä
Merkintäaikataulu
Merkintäaika 23.8.2021–17.9.2021, maksupäivä viimeistään 17.9.20212

1Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti neljännesvuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.

2Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.