Laaketeollisuus tummempi 2500x1078px

Elite Alfred Berg Lääkeyhtiöt Turbo 08/2020


Elite Alfred Berg Lääkeyhtiöt Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 10 suuren eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Lääkeyhtiöt Turbo

Merkintäaika päättyi 11.9.2020


Elite Alfred Berg Lääkeyhtiöt Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 10 suuren eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Korkea tuottokerroin positiiviseen kehitykseen:
  Sijoittaja hyötyy osakeindeksin positiivisesta kehityksestä tuottokattoon asti 330 %:n tuottokertoimella.

 • Rajattu maksimituotto:
  Sijoituksen maksimituotto nimellisarvolle laskettuna on 165 %, koska sijoittajan hyödyksi ei lasketa osakeindeksin yli 50 %:n positiivista kehitystä (= 330 % x 50 %).

 • Suojaa osakeindeksin 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” sivulla 10).

Elite Alfred Berg Lääkeyhtiöt Turbo Perustiedot

1) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.

Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.