Ilmastoteko verkkosivuylapalkki

Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo


Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 50 vastuullisesti toimivan yhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo

Merkintäaika päättyi 12.2.2021


Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 50 vastuullisesti toimivan yhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Korkea tuottokerroin positiiviseen kehitykseen:
  Sijoittaja hyötyy osakeindeksin positiivisesta kehityksestä tuottokattoon asti 300 %:n tuottokertoimella.

 • Rajattu maksimituotto:
  Sijoituksen maksimituotto nimellisarvolle laskettuna on 150 %, koska sijoittajan hyödyksi ei lasketa osakeindeksin yli 50 %:n positiivista kehitystä (= 300 % x 50 %).

 • Suojaa osakeindeksin 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 9).

Perustiedot Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo

 1) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.
Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.