Elite Alfred Berg Eurooppa IG-kori 1/2022

Elite Alfred Berg Eurooppa IG-kori 1/2022


Tarjoamme mahdollisuutta sijoittaa Euroopan korkeamman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoille tuottohakuisella lainarakenteella tuomalla markkinoille Eurooppa IG-kori -joukkovelkakirjalainan, jossa on myös kohtuullinen turva mahdollisia konkursseja ja muita luottovastuutapahtumia vastaan.

Elite Alfred Berg Eurooppa IG-kori 1/2022

-luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 10.6.2022


Sekä Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuuden kasvu markkinoilla että inflaation ja korkojen nousu ovat aiheuttaneet hintojen laskua ja sitä kautta tuotto-odotusten kasvua yrityslainamarkkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sodasta on eniten kärsinyt eurooppalainen yrityslainamarkkina.

Historiallisesti vastaavanlainen tuotto-odotuksen nousu on tarjonnut keskimääräistä houkuttelevamman mahdollisuuden sijoittaa yrityslainamarkkinoille. Tarjoamme mahdollisuutta sijoittaa Euroopan korkeamman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoille tuottohakuisella lainarakenteella tuomalla markkinoille Eurooppa IG-kori-joukkovelkakirjalainan, jossa on myös kohtuullinen turva mahdollisia konkursseja ja muita luottovastuutapahtumia vastaan. Laina on pääomasuojaamaton.

  • Tuottomahdollisuus yrityslainojen luottoriskimarkkinoilta:
    Lainassa sijoittaja kantaa viiteindeksin 125 yhtiön luottoriskin ja saa mahdollisuuden tuottoon, joka ylittää riskittömän koron.

  • Puolivuosittain maksettava kiinteä tuotto alustavasti 3 %:
    Tuotto maksetaan puolivuosittain lainan jäljellä olevalle pääomalle ja vahvistetaan vähintään tasolle 2,5 % puolivuotiskautta kohden.

  • Ei pääomasuojaa:
    Jokainen viiteindeksin yhtiön kohtaama luottovastuutapahtuma alkaen 5.luottovastuutapahtumasta alentaa lainan nimellispääomaa yhdellä viidesosalla (1/5) ja alentaa tuottoa vastaavasti, sillä tuotto maksetaan kulloinkin jäljellä olevalle nimellispääomalle. Jos luottovastuutapahtumia on 9 tai enemmän, on lainan erääntymisarvo nolla ja sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Rakenne on tuottohakuinen, ja lainan jälkimarkkinahinta voi vaihdella markkinoilla voimakkaasti sijoitusaikana.

Tyyppi
Pääomasuojaamaton viiteyhtiöiden luottoriskin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin 5 vuotta
Viiteindeksi
Markit iTraxxEurope Main -indeksin sarja 37 (sisältää 125 yhtiötä per 13.5.2022)
Tuotto
Alustavasti kiinteä 3,00 % (ja vähintään 2,50 %), joka maksetaan puolivuosittain
Liikkeeseenlaskija
BNP Paribas IssuanceB.V., luottoluokitus: A+ (S&P), takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody’s, S&P)
Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
5 lainaa, mikä vastaa 5000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1000 euron erissä
Merkintäaikataulu
Merkintäaika 23.5.2022–10.6.2022, maksupäivä viimeistään 10.6.20221

1) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii tai jos liikkeeseenlaskija ei julkaise uutta ohjelmaesitettä 31.5.2022 mennessä (kts. markkinointiesitteen s. 10).


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.